Autorapport

Sk_rmavbild_2020-06-25_kl._09.34.39.png

En BoxOffice-bruker kan settes opp for å motta en billettsalgs- eller produktsalgsrapport på e-post på en valgt dag og tidspunkt.

1. En e-postlayout av typen ReportDeliveryEvents eller ReportDeliveryProducts må opprettes.

Image_2020-11-07_kl._07.39.18.png

Les mer om e-postlayouts i denne artikkelen.

2. Den som skal motta rapporten må settes opp som bruker i BoxOffice. Les mer om brukere her.

Image_2020-11-07_kl._07.44.43.png

3. Naviger til Administrasjon - Brukere og brukeren som skal motta rapporten (alternativt opprett en ny bruker). Gå til fanen Rapportlevering og trykk Legg til autorapport.

Sk_rmavbild_2020-06-25_kl._09.27.08.png

3. Velg rapporttype og når den skal leveres.

  • Type: Rapport over solgte billetter til Forestillinger eller Produkter.
  • Layout: Velg layout.
  • Bruk forestillingsfilter:  For å kun inkludere spesielle forestillinger, aktiver filteret og velg de forestillingene du ønsker. Her kan du også velge å vise forestillinger et bestemt antall dager i fortiden.

Image_2020-11-07_kl._07.48.54.png

  • Kategorier (kun for produktrapport): Velg produktkategorier.
  • Produkt (kun for produktrapport): Velg produkter.
  • Tid: Velg tid.
  • Dag: Velg ukedag(er).

OBS!

  • Når en forestilling har blitt avholdt, vil den ekskluderes fra rapporten om ikke Dager tilbake i Forestillingsfilter har blitt satt.
  • Når Forestillingsfilter er inaktivt, vil alle forestillinger bli inkludert i rapporten, om brukeren har tilgang til disse. Dette kan inkludere forestillinger på andre spillesteder brukeren har tilgang til. De samme forestillingene som vises i dashboard vil også bli vist i rapporten.

4. Trykk Opprett, og rapporten vil bli sendt på valgte dager og tid.

Image_2020-11-07_kl._07.53.59.png

I Rapportlevering-fanen vil alle sendinger som har blitt satt opp bli vist. Det er mulig å endre med den blå pennen, stoppe leveranse med det røde krysset, og se historikk ved å trykke på det hvite historiesymbolet.

5. Sjekk at brukeren har adgang til forestillingen(e) de skal motta autorapport for. Åpne forestillingen(e) og gå til Adgang-fanen. Sett Salgs- og rapportadgang til Lokale brukere og spesifikke brukere, og legg til e-postadressen til brukeren i feltet kalt Brukere. Dette kan også bulkredigeres om det gjelder flere forestillinger!