E-postmaler

Det finnes flere forskjellige e-poster som kan sendes fra systemet, både automatisk (f.eks. bekreftelse for online kjøp) og manuelle (kvittering eller reservasjonsbekreftelser sendt fra BoxOffice). Alle disse e-postene kan bli opprettet og endret direkte fra BoxOffice i e-postmal-modulen som finnes under Administrasjon - Layouter - E-post

Image_2020-10-29_kl._21.35.04.png


Redigere e-postmal


For å endre en e-postmal, trykk på raden du vil endre eller bruk Handlinger.

 • Navn: Navn på malen (blir kun vist internt)
 • Organisasjon: Hvilken organisasjon e-postmalen tilhører. Kun brukere som adgang til organisasjon vil kun bruke/endre denne.
 • Beskrivelse: Intern beskrivelse av malen.
 • Avsender (E-post): Avsender av eposten. Default er info@tix.no men kan endres til en annen, ved å bruke subdomene og assistanse fra Tixly Support.
 • Avsender (Navn): Navn på avsender av eposten.
 • Svare til (E-mail): E-postadressen som mottakeren vil svare til om de ønsker dette.
 • Svare til (Navn): Navnet som mottakeren vil svare til om de ønsker dette.
 • Kategori: Assosiert kategori (skal ikke endres).
 • Type: Meldingstype (kan ikke endres).
  • Online: E-post for online salg. Sendes automatisk når en kunde gjør ferdig et kjøp.
  • BoxOfficeConfirmation: E-post sendt manuelt fra BoxOffice til kunder som har solgte ordre.
  • BoxOfficeReservation: E-post sendt manuelt fra BoxOffice til kunden som har en reservasjon. Eks. en epost med betalingslenke (webreservasjon). 
  • BoxOfficeMoveEvent: E-post sendt manuelt fra Boxoffice til kunder når man endrer forestilling på en solgt ordre.
  • BoxOfficeMoveSeats: E-post sendt manuelt fra BoxOffice til kunder når man endrer seter på en solgt ordre.
  • EventAutoSend: Disse e-postmalene kan sendes til kundene av en forestilling. Dette gjøres fra SMS/E-post-fanen på forestilling. Les mer om automatiske SMS og e-poster her.
  • ReportDeliveryEvents: E-post sendt automatisk til brukere som vil motta salgsrapporter for forestillinger.
  • ReportDeliveryProducts: E-post sendt automatisk til brukere som ønsker å motta produktsalgsrapporter.
  • BulkRefund: E-post sendt manuelt fra BoxOffice til kunder som er refundert gjennom Automatisk refundering.
  • WaitingListSignup: E-post sendt automatisk til kunde som setter seg på venteliste til en forestilling.
  • TicketForwarding: E-post sendt når en kunde videresender billetter fra ordresiden sin på nett.
  • ConfirmRegistration: E-post sendt til kunde når de oppretter ny webprofil.
  • LostPassword: E-post sendt til kunde når de forespør nytt passord til sin webprofil.
  • SpecialOffer: E-post sendt manuelt fra BoxOffice som inneholder kampanjelenke. Dette kan gjøres fra Segmentering.
  • MultifactorAuthentication: E-post sendt automatisk til bruker som må logge seg inn i BoxOffice ved hjelp av 2-trinnsverifisering.

For å endre innholdet, trykk Rediger i bunnen for hvert språk du ønsker å endre. Les mer om HTML-verktøyet lenger ned i artikkelen.

Image_2020-10-30_kl._08.33.58.png


Legg til ny e-postmal


Image_2020-10-30_kl._08.36.01.png

Trykk Legg til epost mal for å legge til en ny.

Image_2020-10-30_kl._08.38.33.png

Du blir spurt om å velge en eksisterende mal å kopiere fra. I øvre høyre hjørne kan du søke etter en relevant mal (eks. Online om du vil opprette en mal for online salg). Når du vet hvilken du ønsker å kopiere, trykk Kopier til høyre. Du kan da fylle inn Informasjon og trykke Lagre. For å endre innholdet, trykk raden med malen eller Handlinger og da Rediger i bunnen. (les mer -> rediger e-postmal).


HTML-verktøy


Sk_rmavbild_2020-06-24_kl._07.24.05.png

Malen blir redigert i HTML, og du trenger noe kunnskap om du vil opprette et komplett nytt design. Det er likevel ganske enkelt å endre de enkelte tekstfeltene. Alt innhold i HTML-koden blir puttet inn mellom <body> og </body> taggene.

Sk_rmavbild_2020-06-24_kl._07.26.51.png

Teksten som er sort mellom body-tagene er tekstfelter du kan se etter og redigere. Når man har gjennomført endringer i koden, vil det umiddelbart bli synlig i forhåndsvisningen til høyre.

Dynamiske variabler

Sk_rmavbild_2020-06-24_kl._07.34.55.png

Malen inneholder mange dynamiske variabler som eksempelvis #ORDERID# som vil vise ordreID for ordren i emnet. En guide over disse kan sees ved å trykke T på toppen.

Image_2020-10-30_kl._08.54.30.png

Ved å trykke ned og holde den venstre museknappen i midten av guidevinduet er det mulig å flytte dette rundt.

Image_2020-10-30_kl._08.55.58.png

Det er også mulig å endre hva som blir vist i forhåndsvisningen ved å endre innholdet for hver variabel.

Start- og slutt-tags

#EVENT#, #PRODUCT#, #TICKETS# er alle start- og slutt-tags. Det betyr at alt som er puttet inn mellom  #EVENT# og #EVENT# blir repetert for hver forestilling i ordren.