Allokasjoner

En allokasjon, eller blokkering, opprettes for å kunne sperre plasser eller for å knytte en billettype til spesielle plasser i salen, eksempelvis Presse, VIP, Kampanje eller ledsager. 


Opprette en allokasjon


For å opprette en allokasjon, navigerer du til Administrasjon - Spillesteder - Allokasjoner og klikker Legg til allokasjon øverst i høyre hjørne.

mceclip0.png

Informasjon

Navn: Navnet på allokasjonen/blokkeringen.
Forkortelse: Vises på den allokerte plassen. Bruk 1-2 bokstaver. 
Ikon: Om det er ønsket, angi et ikon som vises på plassen istedenfor forkortelsen. 
Blokkert: Angi om plassen skal være blokkert, og dermed ikke regnes med i totalkapasiteten. Blokkerte stoler skjules også helt i kjøpsprosessen på nett.
Forfallsdato standard: Angi antall timer til allokeringen utløper.


Adgangsrettigheter

mceclip1.png

Adgangsrettigheter Ved Nei, får alle brukere med salgstilgang tilgang til plassene som er blokkert med valgte allokasjon. Ved Ja, er det mulig å definere hvilke brukere som skal kunne løse opp eller selge de allokerte plassene.
Brukere: Angi hvilke brukere som skal ha tilgang til allokasjonen/blokkeringen. 


Allokere plasser


Nummerert sal

For å allokere plasser, går du til salkartet fra salgsbildet for en enkelt forestilling. Her velger man de plassene som skal allokeres, og trykker deretter på Allokere nederst i høyre hjørne.

Ska_rmavbild_2020-06-17_kl._13.12.41.png

I neste steg kan du velge hvilken allokasjon du vil tildele plassene. Vil man bruke et alternativt navn for allokasjonen, kan man skrive inn dette under Allokasjonsnavn (om man eksempelvis vil ha et eget navn kun for denne blokkeringen av plasser. «VIP – Tarzan» istedenfor bare «VIP»). Her er det også mulig å definere om allokasjonen skal fjernes automatisk, altså av-allokeres, til en viss dato og tid, gjennom å endre Utløper til Ja, og angi et tidspunkt. Trykk så på Lagre.

mceclip2.png

Unummerert sal

For å allokere plasser i en unummerert sal, velger man først hvor mange plasser man vil allokere ved å trykke på numrene. Oppe til høyre ser man som vanlig hvor mange plasser som har blitt valgt. Det spiller ingen rolle hvilken billettype man velger. 

Ska_rmavbild_2020-06-17_kl._13.29.14.png

Når man har valgt plasser, trykker man på allokere lengst nede til høyre og velger på samme måte som i en nummerert sal hvilken allokasjon man ønsker, og hvilke regler som skal gjelde. Lengst oppe under raden for Prissoner, finner man nå en rute med allokasjonens navn som man trykker på for å selge fra denne. Til høyre for navnet angis hvor mange plasser som er allokert av den aktuelle allokasjonen.

Ska_rmavbild_2020-06-17_kl._13.31.24.png

Fjerne allokasjon

For å slippe opp allokerte plasser, uansett om salen er nummerert eller unummerert, velger man plassene, trykker på Alloker i nederste høyre, og velger Fjern allokasjon i ruten for allokasjonstype. Trykk deretter på Lagre. 

mceclip3.png


Statistikk


Sk_rmavbild_2020-06-18_kl._07.30.17.png

I salkartvisningen, kan man trykke på symbolet for allokasjonsstatistikk nede til høyre, og få opp en tabell over hvor mange allokasjoner som er tilgjengelig på forestillingen, hvor mange som er solgt, reservert, kapasitet og total.

Sk_rmavbild_2020-06-18_kl._07.30.41.png


Kopiere allokasjon til andre forestillinger


Det er mulig å opprette allokasjoner i en forestilling, og deretter kopiere disse til andre forestillinger, til salens konfigurasjon, eller opprette en ny konfigurasjon basert på endringene.

Les mer


Selg billetter fra en allokasjon i kampanjelenke


Det er mulig å selge billetter fra en valgt allokasjon direkte i en kampanjelenke, om man eksempelvis vil tilby en utvalgt kundegruppe spesielle plasser eller rabattere enkeltseter.

Les mer