Importere/Oppdatere kunder.

Naviger til: Administrasjon - Kunder - Importer / oppdater. I denne modulen kan du laste opp en CSV-fil med kunder. Det gjør det mulig å både oppdatere eksisterende kunder, og å opprette nye fra en ekstern kilde.Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.37.30.png

OBS!

  • Filen må være i CSV-format og benytte ; (semikolon) som skilletegn.
  • Du kan endre hvordan data er strukturert (Navn, adresse, legge til kolonne for språk osv.)
  • Kolonnene i filen må følge eksempelet på siden.


Oppdatere kunder


For å laste ned en kundeliste, ta enten kontakt med Tixly Support, for å få komplett kundeliste fra databasen, eller bruk Segmentering for å få en filtrert liste. Trykk Eksport og velg Last ned med all kundedata. Denne listen følger korrekt importformat.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.41.56.png

I Excel kan du modifisere og endre all kundeinformasjon.

Legg til ny kunde

For å legge til en ny kunde i listen, lag en ny rad og gir den kundeID 0. Når listen blir importert, vil systemet automatisk generere en ny KundeID til den nye kunden.

OBS!

  • Om du endrer en allerede eksisterende KundeID, vil den oppdatere kunden med IDen du har skrevet inn. Derfor bør du aldri endre KundeID på eksisterende kunder.

Laste opp CSV-fil


Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.52.56.png

Trykk Velg fil, velg filen, og trykk deretter Last opp.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.55.06.png

I det neste vinduet vil du få et overblikk over alle endringer. For å godkjenne, trykk Bekreft import eller Annuller for å avbryte.

  • Gul celle i tabellen betyr at verdien i cellen bli endret (eks. ny epost).
  • Grønn rad betyr at du legger til en ny kunde.
  • Blå boks viser antall kunder som blir lastet opp.
  • Gul boks viser antall kundekort som blir endret.
  • Turkis boks viser antall kundekort som IKKE blir endret.
  • Grønn boks viser hvor mange nye kunder som blir opprettet.Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._14.02.55.png

Når du har trykket Bekreft import, vent til beskjeden Customer successfully imported! vises med en tommel opp.