Bytt Dato

Det er mulig å tillate billettkjøpere å selv bytte billetter online. Dette stilles for eksempel inn bare for abonnenter, bare billettkjøpere som har kjøpt til en bestemt produksjon og lignende.


Tillat bytte online


Sesong

Naviger til den Sesongen der byttet skal være tillatt via Administrasjon - Sesonger og velg den sesongen i listen som du ønsker å aktivere bytte for. Her stiller du inn reglene som skal gjelde ved bytte.

mceclip0.png

 • Tillat bytte: Ved Ja vises øvrige innstillinger. 
 • Gratis bytte: Velg antall gratis bytter kunden skal kunne gjennomføre.
 • Maks antall endringer: Angi om kunden får maks bytte x-antall ganger. Ved 0 finnes ingen øvre grense, og kunden kan bytte så mange ganger de ønsker. 
 • Dager før forestilling: Angi hvor mange dager før en forestilling kunden senest får bytte. 
 • Skriv over billettype: 
  • Ved Nei må billettypen kunden har kjøpt være på forestillingen det byttes til. Billettypen må også være i online salg. Har billettypen en annen pris på den nye forestillingen, betales i tilfellet mellomlegget av kunden. 
  • Ved Ja trenger ikke samme billettype finnes på den nye forestillingen eller ligge online. Billettypen beholdes ved bytte. 
 • Samme prissone: Ved Ja kan kunden bare bytte innen samme prissone som utgangspunktet.
 • Avgiftstype: Om avgift skal betales ved bytte definerer det her om det er Per ordre eller Per billett. 
 • Onlinepris: Fyll inn prisen for å bytte online. 
 • Produkt i Boxoffice: Koble til produktet som skal brukes ved bytte i BoxOffice. Prisen defineres i innstillingen for produktet. 

Når man har gjort sine valg trykker man på Lagre.


Abonnement 

For å tillate bytte for abonnement må man først sørge for at sesongen som abonnement ligger i tillater bytte - se over. Deretter navigerer du til Administrasjon - Abonnement.

Under fanen Internett finner du:

 • Tillat endringer:
  • I samme produksjon: Abonnenten kan bytte billett til de forestillinger som ligger i samme produksjon som opprinnelig forestilling var i. 
  • Til produksjon i abonnementet: Abonnenten kan bytte sin billett fra produksjon A til de øvrige produksjonene B, C, D som finnes i abonnementet. Det vil si se samme forestilling to ganger om de ønsker det.
  • Til alle produksjoner: Abonnenten kan bytte sin billett til hvilken som helst produksjon som ligger i samme sesong som abonnementet. OBS, for at dette skal fungere må Tillat bytte til denne produksjonen aktiveres på produksjonen, les mer lengre nede.
 • Bytte utenfor abonnement: 
  • Ved Nei kan abonnementet kun byttes til de valgte datoene som allerede finnes i abonnementet.
  • Ved Ja er det mulig å bytte til alle forestillinger ut fra valgt regel:

mceclip1.png


Produksjoner

For å tillate bytte for enkelte produksjoner må man først sørge for at sesongen som produksjonen ligger i tillater bytte - se sesong over. Deretter navigerer du til Administrasjon - Produksjon

Under fanen Avansert for en produksjon finnes to innstillinger:

 • Tillat endringer innstilles til:
  • Nei: Det er ikke mulig for billettkjøpere å selv bytte sine billetter. 
  • Til samme produksjon: Det er mulig for billettkjøpere å bytte dato innen samme produksjon.  
  • Til alle produksjoner med samme arrangør: Det er mulig for billettkjøperen å bytte billett til alle forestillinger med samme arrangør i samme sesong der opprinnelig produksjon også har innstillingen Tillat å bytte til denne produksjonen. 
  • Til alle produksjoner: Det er mulig for billettkjøpere å bytte billetter til alle forestillinger i samme sesong som også har innstillingen Tillat endringer i denne gruppen satt til Ja.

mceclip2.png

 • Tillat endringer i denne gruppen: 
  • Definer hvordan abonnementene med innstillingen Tillat bytte til alle produksjoner er tillatte å bytte til akkurat denne produksjonen.  
  • Definerer hvordan de produksjonene med innstillingen Til alle produksjoner med samme arrangør samt Til alle produksjoner er tillatte å bytte til akkurat denne produksjonen.  

Merk at produksjoner må være tilgjengelige online for at byttet skal fungere.