Kundekortet

Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._10.13.41.png

Kundekortet inneholder alle ordre til en kunde (solgte, reserverte, annullerte), all samlet kundeinformasjon (kontakt, flagg, notater) og all ordrehistorikk.


Kundeinformasjon


Kontaktinformasjon

Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._10.16.42.png

Ved å trykke lengst opp i kundekortet (se rød prikk) vises kontaktinformasjonen, og man kan se og redigrere disse. Når man er ferdig, trykker man på Lagre.

Alternative e-postadresser

Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._10.24.43.png

I kundekortet kan man legge inn alternative e-postadresser, som også vil komme frem i kunderapporten.
OBS! Muligheten til å registrere alternative e-postadresser er ikke aktivert som standard, ta kontakt med Tixly Support for å slå på denne funksjonen.

Internt notat

Internt notat kan skrives i samme seksjon, og er kun synlig på kundekortet for de som har tilgang i systemet. Dette kan ikke leses av kunden selv

Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._10.22.49.png

Når det finnes et internt notat på et kundekort, vises et grønt I-symbol lengst oppe til høyre på kundekortet. Holder man musepekeren over symbolet, vises notatet.


Kundeflagg


Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._10.28.48.png

For å legge til et kundeflagg hos en kunde, trykker man på +symbolet rett under kundeinformasjonen, velger flagget man vil legge til, og trykker på Lagre.

mceclip0.png

Om man vil ta bort flagget, trykker man på flagget man vil ta bort, og velger Ta bort.

Les mer


Samtykke


mceclip1.png

For å redigere en kundes samtykke, trykker man på brevsymbolet rett under kundeinformasjonen.

Les mer


Webprofil


Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._10.37.25.png

Om kunden har en webprofil, vises en globus øverst til venstre, ved raden for kundenavn. Om man vil koble til en webprofil, eller endre denne, trykker man på den blå knappen Koble til webprofil.

Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._10.55.11.png

En rute kommer opp, og man søker etter webprofil ved hjelp av epostadresse, velger den man ønsker å koble til, og trykker Koble til kunde. 

Les mer


Ordre


Ska_rmavbild_2020-06-03_kl._07.25.12.png

På kundekortet vises alle ordre som tilhører kunden. Har ordren et gult symbol, er det en reservasjon. Har ordren et grønt symbol, er det en solgt ordre. Er symbolet en jordklode/globus, har den blitt solgt på internett, og har den en person eller telefon som symbol er den solgt eller reservert i BoxOffice.

På ordrekortet vises også innhold, ordrenummer, pris og eventuelle abonnementstagger.

Ska_rmavbild_2020-06-03_kl._07.26.11.png

Under kundeinformasjon finner du to knapper. Forestillinger viser ordre med kommende eller gjennomførte forestillinger (trykk på kalendersymbolet for å velge). Annullerte ordre viser reserverte eller solgte ordre som har blitt annullert (trykk på papirkurvsymbolet for å velge).

Les mer


Selge / Reservere


Sk_rmavbild_2020-06-02_kl._11.15.03.png

Vil man selge eller reservere billetter, produkter eller gavekort direkte fra kundekortet til den valgte kunden, kan man trykke på Selg/Reserver. Trykk på prislappsymbolet for å velge mellom billetter, produkter og forestillinger.

Les mer om å selge billetter eller reservere billetter.