Slå sammen kunder

For å slå sammen kunder, gå til  Administrasjon - Kunder - Slå sammen kunder.

ScreenShot_2020-11-02_kl._20.59.13.png

Herfra er det mulig å søke etter en enkeltkunde for å fjerne duplikater av den enkelte kunden, eller gå gjennom duplikater i kunderegisteret basert på Navn, e-post, mobil eller hjemmetelefon.

Søk etter kunde

ScreenShot_2020-11-02_kl._21.03.12.png

I søk kan du søke etter navn, e-post, mobil, adresse osv. Til venstre velger du kundekortet som vil bli Master og de kundekortene som blir inkludert i sammenslåingen. Enten velger du å Slå sammen kundene (alle ordre på de valgte kundene vil ende opp på hovedkunden), eller velg Rette og slå sammen. Alle ordre på valgte kundekort vil da også bli en kunde, men du får mulighet til å endre kundeinformasjonen først.

OBS!

Når du slår sammen kunder, vil kundeflagg og tilkoblet webprofil følge master. Har kundene forskjellige navn, addresser, mobilnummere etc. er det informasjonen fra kunden som er valgt som master som blir beholdt.

Start fra felt

ScreenShot_2020-11-02_kl._21.10.35.png

Når du velger et av de predefinerte feltene på kundekortet, vil systemet vise det første duplikatet (den kunden som har lavest kundenummer). Nå har du tre valg, enten Hopp over, Rette og slå sammen eller Slå sammen. Velger du Hopp over, vil det ikke bli slått sammen noe, og du vil få opp neste duplikat. Gjør du dette, kan du gå gjennom kunderegisteret og fjerne duplikater.