Administrere ordre

Reservert ordre


Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._07.25.12.png

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._09.25.03.png

En reservert ordre har blitt markert i gult på kundekortet, og inneholder billetter, gavekort eller produkter som ikke har blitt betalt fullt ut ennå. Finnes det en delbetaling på ordren, er ordren fortsatt en reservasjon.

Beskrivelse

Internt notat og forfallsdato

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.01.10.png

Under fanen Beskrivelse, kan man se og redigere ordrens interne notat. Det er også mulig å endre ordrens forfallsdato og velge om ordren skal slettes ved forfall. Man ser også når den ble redigert sist, og hvem som redigerte.

Ny leveringsadresse

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._09.56.48.png

Det er mulig å legge inn en alternativ leveringsadresse. Denne adressen viser på kvitteringen om den skrives ut som A4.

Betaling

mceclip1.png

I fanen Betaling kan ordren delbetales eller sluttbetales. For å legge inn en delbetaling, angir man summen i korrekt betalingsmåte, og trykker deretter på Legg til betaling til høyre for betalingsmetoden Delbetaling.

POS

Har man koblet til en betalingsterminal, kan man benytte fanen POS. Her velger man summen man vil skal betales via betalingsterminalen, og trykker deretter på Send til POS for å ferdigstille betalingen i terminalen. Betales ikke hele summen blir beløpet lagt til som en delbetaling.

Webreservasjon

mceclip0.png

I fanen Web kan man sende en betalingslenke til kunden ("webreservasjon") der kunden selv kan betale ordren på nett. Man gjør valg og trykker på Send, så går eposten til kunden. Det er senere mulig å følge med på ordrehistorikken om kunden har åpnet eller lest eposten, og se hvordan meldingen ser ut.

 • Weblink: Dette er lenken kunden kommer inn på når hen trykker "Betal ordre" og skal betale ordren. Det er mulig å kopiere denne direkte herfra og sende til kunden på andre måter, om du ønsker dette.
 • Skin: Dette er skinet du vil at lenken skal vises i.
 • Språk: Velg språk for e-posten dersom du har opprettet andre layouts med eksempelvis engelsk.
 • E-post layout: Velg hvilken e-postmal som skal brukes. Det går an å ha en standard som default, og også bestemme hvilken rekkefølge de ulike malene sees i. Kontakt Tixly Support om du ønsker å endre dette.
 • Meddelelse: Om man har med dette feltet i e-postmalen, kan man her skrive inn en personlig melding til kunden.
 • E-post: Velg hvilken e-postadresse meldingen skal sendes til. Som standard sees kundekortets epostadresse her, men man kan bytte om man vil sende til en annen adresse.
 • Bruk handlekurv: Gir kunden mulighet til å fortsette kjøpet som handlekurv, og legge til billetter. Dette krever at du har satt opp handlekurv-URL i skinnet ditt. Ta kontakt med Tixly Support for hjelp med dette.

Rabattere pris

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._09.52.33.png

Vil man rabattere billetter direkte fra ordren, er det mulig ved å markere ønskede billetter og legge til enten ny pris eller prosentsats lengst nede i midten. OBS! Om Prosentsats skal brukes, skal prosenttegnet angis etter sifferet. Ved rabatt i kroner angis kun sifre. Ved prosentvis rabatt gjøres det en avrunding.

Legg til billetter, produkter eller gavekort

mceclip1.png

I den første fanen, Billetter, kan man trykke på Legg til i ordre og derfra legge til billetter, produkter, medlemskap, abonnement, ordreavgifter eller gavekort i ordren.

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._10.02.22.png

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._10.03.01.png

Velger man Produkter eller Billetter, foreslår systemet det eller de forestillingene som allerede er i ordren. Det er også mulig å søke etter andre forestillinger, eller om det gjelder produkter lukke ruta og legge til produkter "standalone".

Skriv ut reservasjonsbekreftelse

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._09.58.00.png

I den første fanen Billetter kan man skrive ut en reservasjonsbekreftelse på A4-skriver. Her er det mulig å enten inkludere eller ekskludere beskrivelsen på ordren.

Dele opp ordre

Sk_rmavbild_2020-06-03_kl._10.07.19.png

Man kan dele opp en ordre ved å markere billetter, produkter eller gavekort man ønsker å flytte til en ny ordre, trykke på Handlinger nede til høyre, og velge Ny Ordre. Da opprettes en ny ordre med de valgte billettene, produktene eller gavekortene på samme kundekort med et nytt ordrenummer.

Flytte ordre til ny kunde

Sk_rmavbild_2020-06-04_kl._08.46.04.png 

Fra den første fanen i ordren, Billetter, markerer man de billettene man ønsker å flytte til en ny kunde, trykker på Handlinger og velger Endre kunde. Man blir bedt om å fylle inn kundeinformasjon og trykke på Endre kunde, eller søke opp eksisterende kunde og flytte billettene til denne.

Når man trykker på Endre kunde plukkes billettene ut fra den opprinnelige ordren og legges i en ny ordre med nytt ordrenummer på den nye kunden.


Solgt ordre


Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._11.05.31.png

På en solgt ordre vises kundeinformasjon og salgsinformasjon høyest oppe. Til venstre vises kundens kontaktinformasjon, og til høyre vises informasjon om når ordren ble solgt og av hvem. Strekkoden og strekkodenummer som vises er koblet til selve ordren.

Internt notat

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._11.13.39.png

Ved å trykke på info-symbolet lengst oppe til høyre på ordren, kan man vise og redigere det interne notatet på ordren. Notaten er fortsatt kun synlig for brukeren og ikke for kunden. Trykk på Lagre etter du har endret. Finnes det et notat på ordren, er symbolet grønt. Ellers er det grått.

Bytte betalingsmåte

Sk_rmavbild-2020-06-05-kl.-11.16.35.jpg

Man kan bytte betalingsmåte på en solgt ordre gjennom å trykke på pennen til venstre for den registrerte betalingsmetoden, velge ny betalingsmåte og trykke på OK. (Krever at brukeren har særlig tilgang til dette.)

Produkter & avgifter

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._11.23.03.png

Om ordren inneholder avgifter eller datokoblede produkter, kan man holde musepekeren over en av disse for å se hvilken billett/plass den hører til.

Scanning

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._11.31.58.png

På raden for hver billett finnes et pilsymbol. Om denne er grønn, betyr det at billetten er scannet. Om man holder musepekeren over symbolet kan man se når den er scannet, og av hvem.

Sende kvittering til kunde

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._11.35.26.png

Lenger ned på ordresiden kan man sende en kvitteringskopi til kunden. Som standard vises epostadressen som er registrert på kundekortet her, men man kan endre det etter eget ønske. Man kan velge en ønsket e-postmal og en personlig melding i ruten lengst ned. Rett ovenfor vises også dato og tid for når det sist ble sendt en e-post til kunden.

Se online

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._11.08.22.png

Man kan vise ordresiden til ordren på nett ved å trykke Se online. Det er samme side som kunden har fått lenke til på e-post etter at ordren ble betalt. Man kan kopiere sidens URL og sende den direkte til kunden om man vil det. Har man flere ulike brandede kjøpsprosesser (skins), kan man trykke på jordkloden ved siden av knappen for å velge hvilket brand siden skal vises i.

Skrive ut billetter

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._11.37.35.png

Trykker man på knappen Skriv ut får man en rekke utskriftsvalg:

 • Skriv ut seddel: Kvittering på kvitteringsskriver, eks. Epson.
 • Skriv ut kvittering: Kvittering på termoskriver, eks. Godex, Intermec eller Markpoint.
 • A4-kvittering: Kvittering på A4-skriver.
 • PDF: Laste ned alle billetter som PDF.
 • PDF-produkt: Laste ned alle produktkuponger som PDF.
 • Skriv ut alle billetter: Skriv ut alle billetter på termoskriver, eks. Godex, Intermec eller Markpoint.
 • Skriv ut alle produkter: Skriv ut alle produktverdibevis på termoskriver, eks. Godex, Intermec eller Markpoint.

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._11.37.50.png

Man kan skrive ut billetter en og en ved å trykke på skriversymbolet ved hver billettrad. Om man vil laste ned billettene som PDF, trykker man symbolet til høyre for skriversymbolet.

Bytte plasser

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.03.17.png

For å bytte plasser på billettene i ordren, markerer man billettene man vil bytte, og trykker på Flytt. (til nye seter eller til annen forestilling) Man blir da omdirigert til salkartvisningen.

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.05.26.png

Eksisterende plasser er markert i gult i salen. Lengst opp vises informasjon om de billettene man flytter (antall, billettype, prissone og total sum). Man velger deretter de nye plassene en og en, og trykker Lagre.

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.18.58.png

I neste rute kan man sende e-post til kunden med informasjon om at hen har fått nye plasser. Man kan også skrive en personlig beskjed som havner i e-posten. Har man avgift på bytting koblet til, kan man her velge å enten ta bort avgiften eller endre den. Når man godkjenner byttet, opprettes en ny ordre med bytteavgiften.

OBS! Man må trykke på JA for at byttet skal bli gjennomført.

OBS!

 • Man må velge samme antall plasser i salen man valgte. Har man valgt å bytte plasser på 3 billetter i ordren, må man velge 3 nye plasser i salen - ikke færre og ikke fler.
 • De nye plassene kommer til å ha samme pris som de opprinnelige. Vil man at kunden skal betale mellomlegg, kan man justere dette ved å justere bytteavgiften.
 • Vil man at kunden først skal betale bytteavgift, kan man sende den nye ordren som en webreservasjon, og vente med å sende e-post til kunden med nye billetter til denne er betalt.

Bytte forestilling

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.25.09.png

For å flytte billettene til ny forestilling, velger man Til annen forestilling istedenfor Til nye seter. Da blir man bedt om å søke opp ny forestilling, og gjennomgår deretter samme prosedyre som for plassbytte.

Trykket pris

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.27.54.png

Det er mulig å skrive ut billetter med en annen pris og en annen billettype enn det som finnes registrert på ordren. Eksempelvis om man har generert et antall fribilletter til en konkurranse, men vil at det skal stå verdi på billetten.

Marker de billetter man vil endre trykket pris på, og trykk deretter på Handinger og Skriv pris nederst til venstre. Velg deretter billettype og pris som skal vises på billetten når den skrives ut. Dette gjelder på alle typer av billetter. Trykk på Lagre.

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.30.47.png

Billettene som har en annen pris trykket på har nå et skriversymbol til høyre for billettypenavnet. Om man holder musepekeren over, ser man hvilken pris og hvilken billettype som skrives ut på billetten.

OBS!

 • For å fjerne trykket pris, må man markere de ønskede billettene og bytte tilbake til opprinnelig pris og billettype manuelt.

Dele opp ordre

Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.38.51.png

Man kan dele opp en ordre ved å markere billetter, produkter eller gavekort man ønsker å flytte til en ny ordre, og trykke på Handlinger og Del opp. Da opprettes en ny ordre på samme kundekort med et nytt ordrenummer.


Slå sammen ordre


Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.40.23.png

Man kan slå sammen ordre ved å markere de og trykke på Slå sammen ordrer øverst til høyre.

OBS!

 • Man kan ikke slå sammen en reservasjon og en solgt ordre.
 • Ordrenummeret på den sammenslåtte ordren er det samme som den første ordren (den ordre med lavest ordrenummer).
 • Finnes det notater på flere av ordrene i en sammenslått ordre, flyttes alle notater til den sammenslåtte ordren.

Ordrehistorikk


Sk_rmavbild_2020-06-05_kl._12.52.48.png

Ordrehistorikken nås fra kundekortet ved å holde musepekeren over den aktuelle ordren, og trykker på symbolet for Ordrehistorikk. På solgte ordre kan man også åpne ordrehistorikken ved å åpne ordren og klikke Handlinger - Vis historikk.

Les mer