Sosial distansering

Om dere har en nummerert sal, kan dere sette regler for sosial distansering. Dette betyr at seteplassering gjøres med X antall plassers mellomrom.


Hvordan stilles det inn?


Ska_rmavbild_2020-06-17_kl._11.35.11.png
 • Gå til redigeringsvisningen for forestillingen reglene skal gjelde for.
 • Gå til fanen "Internett" og velg "Sosial avstand" i dropdown-menyen til høyre for om om Setevalg alternativer.
 • Velg ved "Antall seter avstand" hvor mange plasser som må være tomme stoler mellom bookingene.
 • Velg en makskapasitet for forestillingen.. D.V.S. Hvor mange billetter kan det maksimalt selges på forestillingen?

OBS!

 • Om man vil selge plasser på annenhver rad, må annenhver rad allokeres. 

Plassdistansering

Det er mulig å tvinge en bestemt billettype til å alltid la det være et valgt antall plasser mellom hverandre. Naviger til Administrasjon - Billetter - Billettyper  og still inn innstillingen Avstand mellom seter til Ja. 

1.png

Funksjonen betyr at når en billettkjøper kjøper billetter med denne spesielle billettypen, kommer systemet automatisk til å allokere et spesifisert antall plasser mellom plassene i ordren.2.png

Det er altså mulig å ha en billettype som lar plasser stå tomme mellom og en som ikke gjør det på samme forestilling.

OBS!

 • Antallet plasser som forblir tomme mellom hver stol defineres per forestillingen med innstillingen "Antall seter avstand".
 • Kontakt Tixly Support om dere ikke ser innstillingen Avstand mellom seter.

Hvordan fungerer dette i BoxOffice?


Ska_rmavbild_2020-06-17_kl._11.37.15.png
 • Man kan bruke piltastene (opp og ned) for å velge mellom billettyper som er tilgjengelig for forestilling. En liten pil til venstre for billettypens navn indikerer hvilke som er valgt.
 • Ved å senere trykke på nummertastene (1-9) velger man antall plasser. Plasser i salen velges da utfra antall ønskede plasser, ranking og reglene for sosial distansering.
 • Om makskapasitet overskrides blir det store tallet øverst til høyre rødt.

OBS!

 • Man kan overskride makskapasitet i BoxOffice men ikke online.
 • Om salen har veldig lange rader, kan det være smart å se over rankingen.

Hvordan fungerer det online?


Ska_rmavbild_2020-06-17_kl._11.50.39.png
 • Billettkjøpere velger antall plasser og billettyper, på samme måte som ved vanlig salg, men har senere ikke mulighet til å selv velge plass.
 • Systemet kommer til å tildele beste mulige plasser ut fra antall valgte, ranking og oppsatte regler for sosial distanse.
 • Billettkjøperen kan senere søke etter nye plasser om hen ikke er fornøyd med de som tildeles.

Skrmavbild_2020-06-16_kl._13.52.31.png

 • Hjelp/infoboksen online åpnes automatisk opp via datoen.
 • Allokerte plasser vises på andre måter ved Sosial distanse for å tydeliggjøre hvilke plasser som er opptatte og hvilke som er allokerte. Allokerte plasser vises med en svakere farge.