Økonomieksport / SIE-fil.

En SIE-fil eller liknende benyttes for å eksportere alt salg fra Tix og importere dette inn i et økonomisystem.

For å opprette en mal til en slik fil, kontakt Tix Support

Enkelt beskrevet er en SIE-fil en kasserapport i et format tilpasset økonomisystemet deres. Forestillingen "Beethoven på tur" heter kanskje 1234 isteden (prosjektnummer). Disse sifrene fylles både av Tix og av dere.


Hvor angis konto, avdeling og prosjekt?


Billetter

Via Tix Support kan en standard angis for eksempelvis Konto og Avdeling, eller kun Konto. Fylles ingenting annet inn i produksjonen eller forestillingen, kommer verifikat havne på det som angis som standard.

Produksjoner

Ska_rmavbild_2020-06-22_kl._16.04.20.png

For å fylle inn Prosjekt/Eksternt referansenummer for en hel produksjon, gå til Administrasjon - Forestillinger - Produksjoner, åpne ønsket produksjon, og gå til fanen Avansert. Fyll inn prosjektnummeret i ruten Ext. Ref. Nummer. 

 

Forestilling

Ska_rmavbild_2020-06-22_kl._11.34.23.png

For å fylle inn Prosjekt/Eksternt referansenummer, Konto og Avdeling gå til Administrasjon - Forestillinger - Forestilling og gå til fanen Økonomi, fyll inn og trykk Lagre. Disse verdiene skriver nå over de som har blitt innstilt som standard.

Produkter

Via Tix Support kan en standard angis for eksempelvis Konto og Avdeling eller kun Konto. Om det ikke fylles noe inn på produktet, kommer det fylles inn med det som er angitt som standard.

Ska_rmavbild_2020-06-22_kl._11.59.10.png

For å manuelt angi disse per produkt, gå til Administrasjon - Produkter - Produkter og åpne produktet, gå til fanen Økonomi, fyll inn og trykk Lagre. Disse verdiene skriver nå over de som har blitt innstilt som standard.

Betalingsmåter

Fylles inn via Tix Support. Om det blir benyttet en ny betalingsmåte, eller endringer ønskes, sendes dette til support.

Gavekort, Avgifter, Moms og Differanser

Fylles inn via Tix Support. Om endringer ønskes, sendes disse hit.. 


Hvordan genereres filen?


Filen blir generert via Rapportering - Finance export, velg Dato, Bruker og Rapporttype, klikk på Generer rapport. En .sie fil lastes da ned, og du kan deretter importere den inn i ditt økonomiprogram.

Ska_rmavbild_2020-06-22_kl._15.44.16.png