Økonomieksport

En økonomieksport benyttes for å eksportere salget fra Tixly i et format som kan importeres inn i et økonomisystem.

For å opprette en mal til en slik fil, kontakt Tixly Support.

Enkelt beskrevet er en økonomieksport en kasserapport i et format tilpasset økonomisystemet deres. Tixly support kan angi standardinformasjon som Konto-, Avdeling-, eller Prosjektnummer i forbindelse med salg av billetter, gavekort, produkter, medlemskap, avgifter, merverdi så vel som differansekonto.


Hvor angis konto, avdeling og prosjekt?


Billetter

Via Tixly Support kan en standard angis for eksempelvis Konto-, Avdeling-, eller Prosjektnummer. Fylles ingenting annet inn i produksjonen eller forestillingen benytter eksporten nummeret som er valgt som standard.

Produksjoner

Ska_rmavbild_2020-06-22_kl._16.04.20.png

For å fylle inn Prosjekt/Eksternt referansenummer for en hel produksjon, gå til Administrasjon - Forestillinger - Produksjoner, åpne ønsket produksjon, og gå til fanen Økonomi. Fyll inn prosjektnummeret i feltet Ekst. referansenummer.

 

Forestilling

Ska_rmavbild_2020-06-22_kl._11.34.23.png

For å fylle inn Prosjekt/Eksternt referansenummer, Konto og Avdeling gå til Administrasjon - Forestillinger - Forestilling og gå til fanen Økonomi, fyll inn og trykk Lagre. Disse verdiene skriver nå over de som har blitt innstilt som standard.

Produkter

Via Tixly Support kan en standard angis for eksempelvis Konto-, Avdeling-, eller Prosjektnummer. Om det ikke fylles noe inn på produktet, kommer det fylles inn med det som er angitt som standard.

Ska_rmavbild_2020-06-22_kl._11.59.10.png

For å manuelt angi disse per produkt, gå til Administrasjon - Produkter - Produkter og åpne produktet, gå til fanen Økonomi, fyll inn og trykk Lagre. Disse verdiene skriver nå over de som har blitt innstilt som standard.

Betalingsmåter

Fylles inn via Tixly Support. Om det blir benyttet en ny betalingsmåte, eller endringer ønskes, sendes dette til support.

Gavekort, Avgifter, Moms og Differanser

Fylles inn via Tixly Support. Om endringer ønskes sendes dette til support.


Hvordan genereres filen?


Filen blir generert via Rapporter - Økonomiexport. Velg Dato, Bruker og Rapporttype, klikk på Generer rapport. En fil i ditt valgte format lastes da ned, og du kan deretter importere den inn i ditt økonomiprogram.

Ska_rmavbild_2020-06-22_kl._15.44.16.png

Det kan også opprettes automatiske utsendelser av disse rapportene til en FTP-server som kan importeres inn i ønsket økonomisystem. Kontakt Tixly support for mer informasjon.