Forestillingsoversikt.

Forestillingsoversikt viser totalt salg for en eller flere valgte forestillinger. Datointervallet er dato for forestilligner. Man kan velge å vise "Alle produksjoner", eller søke etter enkeltforestillinger.


I forestillingsruten kan man velge flere, vedå trykke på dem én og én, samtidig som man holder“Ctrl” inne, markerer en forestilling og trykke på en annen samtidig mens man holder inne  “Shift” for å velge alle forestillinger mellom de to, eller trykke “Ctrl + A” for å markere alle.

Lengst nede i ruten “Type”, kan man velge å inkludere statistikk for “Billettyper”, “Reserverte”, “Pris”, “Prissone”, “Brukere”, “Seksjon” og “Allokasjoner

unnamed__2_.png