Daglig salg

Rapporten Daglig salg er en svært nyttig rapport for å produsere salgsstatistikk spesifisert per forestilling eller per produksjon. Rapporten kan brukes til å se solgte billetter i løpet av en bestemt transaksjonsperiode (når kjøp ble gjort), for en bestemt spilleperiode (når arrangementet finner sted) eller disse to i kombinasjon med hverandre, f.eks. billetter kjøpt i januar for arrangementer som finner sted i juni.


Gå til Rapporter - Daglig salg

Datoer

Velg ønsket datointervall du vil generere rapporten for.

Filtrer forestillinger

Her velger du forestillingene som skal inngå i rapporten. Velger du ingenting, inkluderes samtlige forestillinger i datointervallet.

Rapporttype

Her velger du om rapporten skal genereres for Transaksjonsperiode eller Spilleperiode og for Forestillinger eller Produksjoner.

  • Spilleperiode: Viser totalt salg for forestillinger som spilles innenfor valgt datointervall.
  • Transaksjonsperiode: Viser hvor mange billetter som har blitt solgt eller annullert innenfor valgt datointervall.

Transaksjonsperiode

Grafen viser Omsetning og Billetter. For å skjule en av linjene, så trykker man på Omsetning eller Billetter (avhengig av hva man ønsker å se) i den lille hvite ruten til venstre. Grafen kan eksporteres ved å trykke på de tre strekene øverst til høyre.

Vil man endre parametere etter at rapporten blir generert, trykker man på det øverste feltet der rapportens navn og tidsintervall vises. Da synliggjøres de valgene man kan gjøre og man kan generere rapporten med nye valg.

Ska_rmavbild_2018-01-31_kl._12.02.21.png

Neste del viser salg per forestilling eller produksjon, avhengig av hvordan man har valgt å gruppere disse. Lengst oppe til venstre kan man øke antallet rader som rapporten viser. Lengst oppe til høyre kan man filtrere rapporten ved hjelp av søkefeltet, kopiere rapporten til utklippstavlen eller eksportere rapporten til Excel, CSV, PDF eller print. Lengst nede til høyre kan man bytte side, om rapporten inneholder flere rader enn hva som vises. Ved eksport til Excel, CSV, PDF eller print kommer alle sidene automatisk med.Ska_rmavbild_2018-01-31_kl._13.08.51.png