Forestillinger

En forestilling i Tixly definerer når en forestilling skal avvikles. En eller flere forestillinger kobles alltid til en produksjon, som er selve paraplyen og samler alle forestillinger i en lenke om du selger billetter på nett.

For å opprette flere forestillinger i en produksjon, opprettes først én forestilling, som igjen kopieres til et ubegrenset antall spilletider (les mer om dette i bunnen av denne siden). 

 


Opprette forestilling


For å opprette en ny forestilling, går du til Administrasjon - Forestillinger - Forestillinger og trykker på Legg til forestilling øverst i høyre hjørne.

Informasjon

mceclip0.png

 • Navn: Forestillingens navn, er synlig på billett, i BoxOffice og online. 
 • Undertittel: Undertittel, er synlig på billett, i BoxOffice og online. 
 • Organisasjon: Velg hvilken organisasjon forestillingen skal knyttes til.
 • Sesong: Brukes for å segmentere rapporter og tilegne samtykker.
  Opprettes under Administrasjon - Sesonger. 
 • Arrangør: Er synlig på billetten og i den interne forestillingsinformasjonen i BoxOffice. 
  En arrangør kan hurtigopprettes her, eller Administrasjon - Forestillinger - Arrangører hvor de også kan redigeres senere.
 • Start & Sluttid: Forestillingens start og sluttid. Forestillingen er synlig i BoxOffice frem til sluttid. 
 • Gratis: Brukes på gratisforestillinger der man ikke trenger billetter. Informasjonen i forestillingen sendes til Event API, og er synlig i BoxOffice.
 • Deativer reservasjoner: Fjerner muligheten for å reservere billetter i BoxOffice, og man vil kun kunne selge billetter til forestillingen gjennom Hurtigsalg.
 • Bekreftet: Om Nei, blir forestillingen rødlistet for salgspersonell, men man kan fortsatt gå inn i salvisningen og selge billetter. Billetter selges til en ubekreftet dato, og får derfor ikke påtrykket en dato når den skrives ut.

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._09.58.40.png

 • Salgsstatus: Status som er synlig i kjøpsprosessen på nett og i BoxOffice. Dette feltet overstyrer Automatisk status (se under) om ikke "Ingen status" er valgt.
 • Venteliste: hvor man kan velge å la kunden registrere seg på en venteliste, som senere kan hentes ut som CSV-fil.
  • Om satt til Ja kan man velge maks antall billetter hver person kan stå i ventelisten for. Ventelisten trer i kraft online først når forestillingen har salgsstatus Utsolgt.

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._13.53.42.png

 • Automatisk status: Om man velger Ja, endres Salgsstatus automatisk til «Få billetter» eller «Utsolgt». Hvor mange ledige billetter som styrer dette, defineres i samarbeid med Tixly Support.
 • Varighet: Forestillingens lengde, som er synlig for salgspersonell i forestillingsinformasjonen, og i Tixly Event API.
 • Internt notat: Intern informasjon som er synlig for salgspersonell i informasjonsruten.

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._10.00.37.png

 • Produksjoner: Velg hvilken eller hvilke produksjoner forestillingen skal kobles til.
 • Kategorier: Velg én eller flere kategorier. Disse brukes i Tixly Event API og for å segmentere rapporter etter arrangementstype. Søk etter kategori eller skriv ut kategorinavnet og klikk "Legg til ny" for å opprette nye, eller gå til Administrasjon - Forestillinger - Kategorier.
 • Tags: Legg til en av de forhåndslagrede, eller opprett en ny tag. Brukes for å lage segmenter. En tag er søkbar fra BoxOffice med Ctrl+E. En forestilling kan ha et ubegrenset antall tagger. Under ser du et eksempel på en søkbar tag, «Dirigentens navn»:

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._10.05.53.png

 • Moms: Velg mva-sats.
 • Gavekort grupper: Velg hvilke gavekortgrupper skal kunne benyttes på forestillingen.

Sal og priser

 • Spillested: Spillestedet hvor forestillingen skjer.
  Spillesteder opprettes under Administrasjon - Spillesteder - Spillesteder. For mer informasjon, les her.
 • Sal: Salen forestillingen skjer i.
  Unummererte saler opprettes under Administrasjon - Spillesteder - Saler. For mer informasjon, les her.
  Nummererte saler bygges av Tixly Support.
 • Konfigurasjon: Konfigurasjonen for forestillingen. En nummerert sal kan ha ulike konfigurasjoner, med ulik fordeling av prissoner, valg av innganger og forhåndsdefinerte blokkeringskoder/allokasjoner.
 • Inkludere ordreavgift: Velg om det skal belastes en ordreavgift ved kjøp av billetter.
 • Avgiftsinnstillinger: Velg om billettavgift skal velges automatisk eller settes manuelt. For å benytte automatiske avgifter må disse være definert av Tixly Support.
 • Priser / Avgifter: Kun for spillesteder som bruker service-/billettavgift. Se forklaring i bildeeksemplet nedenfor.
 • Billettyper: Velg hvilke billettyper som skal brukes på arrangementet. Velg i listen, eller skriv for å søke. Billettypene prissettes for hver enkelt sone i salen.
  Nye billettyper opprettes under Administrasjon - Billetter - Billettyper. For mer informasjon, les her.

I neste trinn fyller man inn pris per billettype og prissone for forestillingen.

For de som benytter serviceavgift, endres innstillingen Priser/Avgifter till Avgifter for å deretter angi serviceavgift per billettype og prissone.

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._10.45.56.png


 Adganger

 • Salgs- og rapportadgang: Skal eksterne brukere, eksempelvis en arrangør, ha tilgang til forestillingen, velges «Lokale brukere og spesifikke brukere».
 • Tilgangsstyring: Om Lokale og spesifikke brukere er valgt, angir man her de eksterne brukerne ved hjelp av deres epostadresse, eller for en hel organisasjon.
  • Tilgang for BoxOffice-brukere for en billettype, settes under Administrasjon - Billetter - Billettyper.
 • Salgsadgang: Velg om billettypen skal være tilgjengelig på internett, gjennom Lokalt salg + internett eller kun for Lokalt salg.
 • Kvote: Her angir du en eventuell totalkvote for billettypen.
 • Online kvoteregel:  Skriv inn, i absolutte tall eller intervaller, antall billetter man må kjøpe av billettypen per ordre.
  • 0, 2, 4, 6, 8: Kunden kan kjøpe 0, 2, 4, 6 eller 8 billetter. Ikke 1, 3, 5, 7, 9 osv.
  • 0, 8-20: Kunden kan kjøpe 0 eller mellom 8 og 20 billetter. Ikke færre enn 8, og ikke fler enn 20
  • 0, 2, 4, 6,10-20: Kunden kan kjøpe 0, 2, 4, 6 eller mellom 10 og 20 billetter.
  • 1-5: Kunden kan kjøpe mellom 1 og 5 billetter. Merk! Fordi regelen ikke starter med 0 vil ikke kunden kunne gå videre med kjøpet uten å legge til minst 1 av denne billettypen. Man har i praksis gjort denne billettypen obligatorisk å kjøpe ut med hver ordre.

Dette kan for eksempel benyttes om man vil tilby gruppebilletter på internett, eller opprette et 2-for-1-tilbud.

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._11.22.38.png

Hvordan tidsstyrer man en billettype? 

En billettype tidsstyres ved å trykke på klokken til høyre for billettypen.

Der angir du mellom hvilke tidspunkter billettypen skal finnes tilgjengelig på nett. Den venstre datovelgeren angir start, og den høyre angir slutt.

Hvordan legger man inn en rabattkode? 

Rabattkode legges til ved å trykke på visittkortsymbolet til høyre for billettypens navn. Koden kan da brukes av kunden i siste steg av kjøpsprosessen online for å få en rabattert billettype.

Nedenfor finnes en steg-for-steg-forklaring på hvordan man oppretter en ny rabattkode. Rabattkoden i eksempelet skal gjelde ved kjøp av «Ordinær» billettype, og gi X antall kroner i rabatt.

 1. Pass på at du har en billettype koblet til forestillingen med den rabatterte prisen. I vårt eksempel heter den rabatterte billettypen «Kampanj». Den rabatterte billettypen skal kun ligge i Lokalt salg.
 2. Skriv hva du vil koden skal kalles internt, eller søk etter en kode som allerede finnes.
 3. Om du lager en ny, klikk på Legg til ny.
 4. Fyll inn Navn: Internt navn, Rabattkode: Koden kunden skriver inn online, og Billettype: Hvilken billettype «Ordinær» endres til når man skriver inn rabattkoden. Trykk så på Lagre.

Rabattkoden din kan nå brukes på flere billettyper, eksempelvis Honnør eller på andre forestillinger der billettypen «Kampanj» er valgt.

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._11.38.34.png


Internett

 • Tilgjengelig online: Definerer om forestillingen skal være tilgjengelig online ved noe tidspunkt, eller ikke.
 • Salgsstart & stopp: Mellom hvilke tider onlinesalget skal være tilgjengelig.
 • Synlig online: Angi når forestillingen skal være synlig på internett, og sendes til Tixly Event API. 

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._12.58.25.png

Forestilling som er synlig online men med en skjemalagt forestillingsstart lenger frem.

 

 • Skin: Velg branding/skin for lenken nedenfor.
 • Weblink: Lenke til forestillingens kjøpsprosess online.
 • Min & Maks antall biletter: Min og Maks antall billetter som kunden kan kjøpe online pr. kjøp.
 • Setevalg alternativer: Velg om, og hvordan «beste mulige plass» skal velges. Sosial avstand kan velges.
 • Velg seter først: Definerer om kunden skal velge plass eller billettype først ved onlinekjøp.
 • Best tilgjengelig: Kun aktuelt ved stort trykk under et billettslipp, og du ønsker å styre hvordan beste mulige plass velges.
 • Datovisning: Angi om man skal presentere dato og tid eller kun dato i kjøpsprosessen.
 • Aktiver 360: Har man implementert 360-graders visning, kan det aktiveres her.
 • Leveringsmetoder: Velg hvilke leveringsmetoder som tilbys online.
 • Samtykke: Velg hvilke samtykke som skal kobles til forestillingen. Et samtykke som er koblet til sesongen forestillingen er definert i, vil legges til automatisk. Det er også mulig å legge til egne samtykker per forestilling.

Internett +

 • Notat (vises online): Notis som vises online under billettyper.
 • Epostmal for nettsalg: Velg om en annen epostmal enn den som er standard skal benyttes.
 • Ekstra informasjon: Ved Ja legges det til et ekstra felt for kundeinformasjon for kunder som kjøper via internett. Dette kan eksempelvis være for å legge til skoleklasse, medlemsnummer eller annet.
 • Beskrivelse: Brukes for å forklare kunden hvilken informasjon som ønskes i det ekstra feltet.
 • Obligatorisk: Om Ja, er feltet obligatorisk å fylle ut for kunden.
 • Kundeinformasjon på hver billett: Om Ja, krever hver billett i ordren en unik kunde. Informasjonen fylles ut av kunden i siste steg av kjøpsprosessen, etter at ordren er betalt. Billettene deles da opp i nye unike ordre på de unike personene.
 • Posisjon: Om man vil posisjonere forestillinger i en produksjon, kan det gjøres ved å sette ulike numre her. Forestillinger som har samme posisjon sorteres etter dato.
 • Tillat gavekort: Deaktiveres om det ikke kan benyttes gavekort som betalingsmåte på forestillingen.
 • Disable online reservations: Om man tillater kunden å reservere billetter online kan dette overstyres.

Kampanjelinker

Her kan du opprette en kampanjelenke på en valgt billettype:

Les mer


Produkter

Her kobles forestillingstilknyttede produkter til forestillingen.
Nye produkter opprettes via Administrasjon - Produkter - Produkter.

Les mer


Billettlayout

 • Billettoverskrift: Angir du ingenting, brukes forestillingsnavnet som tittel.
 • Undertittel: Angir du ingenting, brukes forestillingsnavnet som tittel.
 • Infotekst 1-3: Eventuell tekst som skrives i disse feltene, blir skrevet ut på billetten.
 • Billettlayout for PDF: Velg dersom en annen layout enn den som er satt som standard skal benyttes.
 • PDF-billettbilde: Her laster du opp bildet som skal benyttes på PDF-billetten.

Ska_rmavbild_2020-03-27_kl._15.29.04.png 


Språk

Her er det mulig å angi eventuell engelsk eller svensk oversettelse av kjøpsprosessen for de billettkjøperne som velger å besøke siden på engelsk/svensk. Inkluderer Navn, undertittel, infotekster og Notat (online) med flere.


SMS/Mail 

Send triggered e-post eller SMS.

Les mer


Betalingsmåter

Aktiveres om kun utvalgte betalingsmåter i BoxOffice skal tillates på forestillingen.


Adgangskontroll

Om Tilpassede innstillinger settes til Ja, er det mulig å angi en annen tidsinnstilling for når forestillingens billetter kan skannes, enn den forhåndsinnstilte standardtiden som defineres sammen med Tixly Support.  


Tilbakebetaling

Slår man på tilbakebetaling, gir det mulighet til å sette en del innstillinger på hvordan refunderingen håndteres.

 • Refunder billettavgift: Velg om billettavgiften skal refunderes
 • Refunder produktkjøp: Om du ønsker å refundere produktkjøp gjort med tilknytning til forestillingen.
 • Tillat refundering: Velg om kunden skal kunne refundere billetten. Du får da følgende valg:
  • Betalingstype: Velg hvordan kunden skal motta pengene ved refundering. 
  • E-postlayout: Velg hvilken e-post som sendes til kunden 
 • Billetter kjøpt før: Alle billetter som er kjøpt innen dette tidspunktet kan få mulighet for refundering. Alle som kjøper billett etter dette tidspunktet kan ikke refunderes.
 • Begrens refunderingsperiode: Velg siste frist kunden kan benytte seg av refundering.
 • Tilgjengelige gavekort: Velges et gavekort her, vil kunden få mulighet til å velge å motta refunderingen som gavekort. Gavekortene du velger er de kunden også kan velge å få refundert pengene tilbake på.
 • Tilgjengelige donasjoner: Velges det en donasjon her, vil kunden få mulighet til å velge å donere refunderingssummen til et gitt formål. 

MERK! Denne håndteringen kan skje når forestillingen fortsatt er i salg - slik at om du vil sette ny dato på forestillingen, vil refunderingsdato styre hvem som får mulighet for refundering, og alle billetter kjøpt etter denne vil ikke få opp de samme valgene. Tilbakebetaling-fanen styrer ikke om forestilling er i salg eller ikke.


Opprette flere forestillinger/kopiere forestillinger

Når en forestilling er opprettet kan den kopieres så mange ganger du ønsker. 

Du går inn i administrasjon/forestillinger og søker opp forestillingen du ønsker å kopiere. Ute til høyre klikker du på Handlinger, og deretter Kopier forestilling. 

mceclip0.png

 

Her kan du velge nye datoer med klokkeslett. Merk at det er en egen fane for innstillinger der du kan stille inn hva du ønsker å kopiere.

mceclip1.png