Kundeflagg.


Opprette kundeflagg


Gjennom modulen for kundeflagg, kan man opprette flagg for å segmentere kunder (eksempelvis VIP) og gi salgspersonalet en tydelig indikasjon på at en viss kunde har tilgang til en viss rabatt eksempelvis. Det er også mulig å koble kampanjelenker til et utvalgt flagg. Et flagg syns bare internt

Modulen finnes under Administrasjon - Kunder - Kundeflagg

mceclip0.png

For å opprette et nytt kundeflagg, trykker man Legg til kundeflagg.


Informasjon

  • Navn: Navnet på flagget - vises på kundekortet.
  • Forkortelse: Forkortelse for flagget, vises på kundekortet.
  • Ikon: Ikon for kundeflagget, vises på kundekortet.
  • Farge: Farge på flagget - vises på kundekortet.
  • Display setting: Flagget kan enten vises på kundeprofil, kun i kundekortet eller du kan ha en popup når du åpner kunden. (Vist i skjermbildet over med "internalnote").
  • Utløper: Velges JA, stilles det inn en forfallsdato for flagget. Det velges enten mellom en fast dato, eller basert på antall dager etter flagget har blitt aktivert på kunden.

 

 


Fordeler

Her kan du knytte en fordel til kundeflagget. Det vil være en rabattert billettype som personen vil få tilgjengelig på profilen i Tix, og om personen er innlogget - vil denne dukke opp i en egen tilbuds-fane på brukeren, samt på forestillingene du har knyttet til her.

 

Velg billettypen du vil legge til som fordel. Du vil da få følgende muligheter:

mceclip1.png

Under Forestillinger/abonnement velger du hvor mange forestillinger fordelen kan benyttes på. Fra 1 - 20 forestillinger eller et ubegrenset antall.

Under Billetter/abonnement kan du definere hvor mange billetter fordelen gjelder- fra 1-50 billetter, og velger om den skal være per forestilling eller totalt for alle forestillinger.

 


Organisasjoner

Velg hvilken organisasjon kundeflagget skal være knyttet til. Du kan velge flere.


Koble et kundeflagg til kunde


Automatisk kobling

I fanen koblinger når man oppretter et kundeflagg, kan man stille inn slik at en kunde automatisk får det aktuelle flagget ved kjøp av valgte forestillinger, abonnement eller medlemskap.

mceclip2.png

Du kan automatisk flagge kunder om de har kjøpt billetter/forestillinger eller et visst antall billetter i en valgt periode:

mceclip1.png


Via kundekortet

Når man er inne på et kundekort, kan man manuelt koble til et kundeflagg på kunden. I kundekortets oversikt vises ikoner, om du har koblet til et kundeflagg. For å se informasjon eller fjerne et kundeflagg, trykker man på ikonet. For å koble et nytt flagg til kunden, trykker man på plusstegnet til høyre for øvrige knapper og velger ønsket kundeflagg.
Merk at du kun får de kundeflaggene som er tilgjengelig i din organisasjon.

Sk_rmavbild_2020-04-02_kl._21.06.25.png


Flagge segment

Ved å opprette et segment via segmenteringsverktøyet, kan man derfra koble et kundeflagg til utvalgte kundegrupper. Eks. alle som har brukt mer enn 5000 kroner det siste året skal få kundeflagget VIP. Mer om dette finner du i  avsnittet om segmentering her.

Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._12.52.52.png


Koble flagg til en kampanjelenke/tilbud


Det er mulig å koble et kundeflagg til en kampanjelenke, slik at kunder med dette kundeflagget får tilgang til kampanjelenken i webprofilen. Les mer om dette i guiden om kampanjelenker.