Produkter

Produkter kan tilbys som mersalg på internett, eller tilegnes en billettype om man eksempelvis vil opprette en matpakke inneholdende billett, mat og drikke. Produkter skapes primært i modulen Produkter, men kan også hurtigopprettes når en pakke med billett og produkt bygges.


Opprette produkter


For å opprette et nytt produkt, navigerer du til Administrasjon – Produkter – Produkter, og trykker på Legg til produkt øverst i høyre hjørne.

Informasjon

Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._14.34.37.png

 • Navn: Navn på produktet
 • Organisasjon: Velg hvilken organisasjon produktet skal være koblet til.
 • Beskrivelse: Produktets beskrivelse for internett. Beskrivelsen vises blant annet gjennom å trykke på informasjonssymbolet i bildeeksemplet nedenfor.
 • SKU: Gi produktet et artikkelnummer.
 • Kategori online: Velg en kategori for å gruppere produkter i kjøpsprosessen på nett. I eksempelet nedenfor er kategorien «Pausemeny».Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._14.39.57.png
  Bilde fra online kjøpsprosess for mersalg av produkter.
 • Pris: Produktets utsalgspris.
 • Moms: Produktets momssats.
 • Har PDF: Velger du Ja, får kunden en PDF-kupong ved nettkjøp.
 • Koble til forestilling: Ved Ja kan ikke produktet selges uten å kobles til en forestillingsdato.
  • For produkter som er låst til forestilling, kan du ta ut rapporter for å se hvor mange som er solgt til enkeltforestillinger – eksempelvis hvor mange som har forhåndsbestilt mat til en valgt dato.
  • Produkter som ikke er låst til en forestillingsdato kan du selge separat, og brukes normalt til salg av eksempelvis merch, CDer, t-skjorter o.l.
 • Posisjon: Brukes for å posisjonere produktene så de vises i en bestemt rekkefølge i kjøpsprosessen. Har alle produkter samme posisjon, sorteres de alfabetisk.
 • Kategorier: Velg en kategori for salg via BoxOffice. Vi anbefaler at man holder antallet kategorier lavt (4-6) for å gjøre det så enkelt som mulig ved salg. I dette eksempelet finnes det fire kategorier: CD-er, Produkter, Mat & Drikke og Administrative avgifter. Kategorier opprettes under Administrasjon - Produkter - Kategorier. Produkter må høre til en kategori for å kunne selges i BoxOffice.

Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._16.12.24.png
 


Bilder

I fanen Bilder laster du opp et bilde som syns i kjøpsprosessen på nett og på PDF-kupongen.

Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._19.03.41.png 


Forestillinger

I fanen Forestillinger angir du hvilke forestillinger man knytter produktet til. Man kan se og endre kvote, velge når produktet ikke lenger skal selges online (X antall timer før forestillingsstart).  

 

Sk_rmavbild_2020-08-13_kl._09.06.48.png

 • Anbefalt i BoxOffice: Velg om produktet skal anbefales ved reservasjon av billetter knyttet til forestillingen på følgende måte:  

  Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._16.51.06.png
 • Standardkvote: Angi en standardkvote som alltid legges til produktet når det kobles til en ny forestilling. Kvoten kan senere redigeres for hvert arrangement, om du ønsker det.
 • Standard ta bort x timer før forestillingsstart: Angi en standardverdi for hvor mange timer før forestillingsstart produktet skal forsvinne fra kjøpsprosessen. Dette kan også redigeres for hver enkelt forestilling, om du ønsker det
 • Legg til forestilling: Skriv inn forestillingsnavn i søkeruten for å koble produktet med nye forestillinger.
 • Fjern forestilling: Til høyre for hver forestilling finner du et kryss man kan trykke på for å fjerne produktet fra forestillingen..

Språk

Her er det mulig å legge inn engelsk og svensk oversetting på Navn, Beskrivelse, Kategori online og infotekster.


Billettlayout

I fanen Billettlayout kan elementer i produktets kuponger styres.

Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._16.54.51.png

 • Infotext 1, 2, 3 & 4: Eventuell tekst som skrives inn i disse feltene, skrives ut på produktkupongen. Eksempel kan være Restauranten åpner to timer før forestillingsstart. 
 • Billettlayout for PDF: Velg hvilken layout som skal brukes på produktet. Trykk på Se forslag for å se en forhåndsvisning av kupongen.
 • Billettlayout for Godex, Markpoint, Intermec osv: Velg hvilken layout som skal brukes for den billettskriveren du bruker i BoxOffice.   

Økonomi

For de som bruker økonomieksport-modulen.
Her kan Innkjøpspris, Ekst. referansenummerAvdeling og Konto angis, om de avviker fra de forhåndsdefinerte standardverdiene.


Lager

I fanen Lager kan du angi lagersaldo, og se denne. Lager brukes når et produkt har et totalt lager, eksempelvis en CD hvor det er kjøpt inn X antall stykker.

mceclip1.png

 • Bruk Lager: Velges Ja aktiveres lager.
 • Endre lagerbeholdning: Legg til, trekk fra eller sett lagerbeholdningen.
 • Lagersaldo: Hvor mange produkter som finnes på lager.
 • Lagerhistorikk: Liste over endringer gjort på lagerbeholdningen over tid.

Opprette produktkategorier


For å endre og legge til nye produktkategorier, navigerer du Administrasjon - Produkter - Kategorier og trykker Legg til kategori øverst i høyre hjørne. 

Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._18.50.13.png 

 • Navn: Navn på kategorien.
 • Tekst på kvitteringsside: Teksten kunden ser på sin kvittering når de skal legge til produkter til en eksisterende ordre. «Legg til mat og drikke» i eksempelet nedenfor:

Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._19.09.34.png

 • Farge: Fargen kategorien har ved salg via BoxOffice.
 • Posisjon: Brukes for å sortere kategoriene så de vises i en valgt rekkefølge. Har alle produkter samme posisjon, sorteres de alfabetisk. I eksempelet nedenfor har «mat og drikke» posisjon 3. 
  Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._16.12.24.png

Hvordan kobler man produkter til forestillinger og billettyper?


Det finnes to måter å benytte produkter sammen med forestillinger:

Som mersalg.
Som låst produkt til en billettype.


Produkter som mersalg:

Under fanen Produkter når man redigerer en forestilling, legger man til produkter som skal tilbys kunden sammen med billettkjøp. Her kan kvoten styres, og når man skal stoppe salget.

Ska_rmavbild_2020-03-26_kl._09.56.50.png

 

Produktlenke til en valgt dato

I samme fane kan man ta ut en lenke som går til produktene man har koblet til valgt forestilling. Slik kan man tilby mersalg til kunder som har glemt eller ikke har kjøpt produkter til billettene ennå


Billettype med obligatoriske produkter

Under Sal og priser, når man redigerer en forestilling, finnes det et produkt-ikon til høyre for billettprisen. Trykker man på det, kan man koble billettypen til et produkt som blir obligatorisk når kunden velger denne billetten. I eksempelet nedenfor er produktet «Matpakke» for 200 kr koblet til billettypen «Pakke» for 50 kr. Man kan velge eksisterende produkter, eller hurtigopprette gjennom å trykke Legg til. Angi navn, pris og momssats, og trykk Lagre. Produktet kan senere redigeres i produktmodulen. Prisen som kunden opplyses om i kjøpsprosessen på nett er det totale – dvs. billettpris + produktpris. I eksempelet nedenfor blir kunden presentert en pris på 250 kr. På produktikonet syns nå et siffer som angir hvor mange produkter som er koblet til billettypen.

Ska_rmavbild_2020-03-26_kl._09.59.38.png