Abonnement

Det finnes to ulike abonnement i Tixly: Serier der kunder kjøper billetter til et forhåndsdefinert antall forestillinger i samme sal der kunden sitter på samme plass. Plukk og miks der kunden selv velger hvor mange forestillinger hen vil ha billetter til.


Opprette abonnement


Forutsetningen for å opprette et abonnement, er at man først må ha opprettet ønsket antall billettyper (av typen abonnement), og at disse skal prissettes i de forestillingene som skal inngå i abonnementet.
Billettyper opprettes under Administrasjon - Billetter - Billettyper. For mer informasjon, les her.

Eksempel:

Abonnement X inneholder Forestilling 1, Forestilling 2 og Forestilling 3. De tre forestillingene inneholder billettyper (av typen abonnement) Ordinær X som har prisen 200 kr. Totalpris for abonnementet blir da 600 kr. 

For å opprette abonnement, navigerer man til Administrasjon – Abonnement og trykker Legg til abonnement øverst til høyre.

Informasjon

 • Navn: Abonnementets navn.
 • Forkortelse: Forkortelse av abonnementet som er synlig i ordre og forestillingsvisning.
 • Sesong: Synlig i rapporter. 
  Ny sesong opprettes under Administrasjon – Sesonger.
 • Type: Velg Serier eller Plukk og miks 
  • Samme plass: Brukes ved Serier og definerer om abonnementet inneholder en og samme plass på samtlige forestillinger, eller ikke.
 • Farge: Farge som vises sammen med Forkortelse i ordre- og i forestillingsvisningen. 

Ska_rmavbild_2020-04-01_kl._11.20.19.png

Abonnementets «etikett» med Forkortelse og Navn som vises ved salg av abonnementet, ved salg av forestillinger som inngår i abonnementet, og på ordre som inneholder abonnementet. 

 • Vis label: Angir om etiketten skal vises i dashboard eller ikke.
 • Beskrivelse: Synlig i kjøpsprosessen på nett. 

Ska_rmavbild_2020-04-01_kl._14.00.31.png

Beskrivelse i kjøpsprosess på nett.

 • Min forestilling: 

  • Ved Serie: Minste antall forestillinger kunden må velge.
  • Ved Plukk og miks: Minste antall forestillinger tilgjengelig i abonnementet før salget stoppes.
   Eksempel: Et abonnement inneholder 5 forestillinger. Minimumsantallet settes til 3. Abonnementet er mulig å kjøpe så lenge det finnes 3 forestillinger som ennå ikke har blitt gjennomført.
 • Maks forestillinger: Brukes ved Plukk og miks og definerer maksimum antall forestillinger kunden kan velge.
 • Min og Maks billetter: Definerer minste og største antall abonnement kunden kan kjøpe per kjøp. 

Forestillinger

 • Billettyper: Velg hvilke billettyper som skal knyttes til abonnementet. Billettypene du kan velge står til venstre, og de du har valgt til høyre. Trykk på billettypen til venstre for å velge.
  • Standard: Velger du flere billettyper definerer denne innstillingen hvilken billettype som viser først ved salg online og i BoxOffice.
 • Produksjoner: Velg hvilke produksjoner som har forestillinger som skal kunne legges til i abonnementet. Valgbare finnes til venstre, og valgte til høyre.
 • Forestillinger: Velg hvilke forestillinger som skal inngå i abonnementet. Valgbare forestillinger finnes til venstre, og valgte forestillinger til høyre. 

mceclip0.png


Internett 

 • Tilgjengelig online: Definerer om abonnementet skal være tilgjengelig på nett eller ikke.
 • Salgsstart og salgsstopp: Mellom hvilke tider salget på nett skal være tilgjengelig.
 • Synlig online: Angi når abonnementet skal være synlig på nett. Kunden kommer ikke til å kunne se informasjon om abonnementet utover når salgsstart er.
 • Leveringsmetoder: Velg hvilke leveringsmetoder som tilbys.
 • Vis abonnement som: Definerer hvordan abonnementet presenteres på nett, som abonnement, abonnementskort(sesongkort), abonnementsbilletter (sesongbilletter) eller pakke.
 • Vis forestilling som: Definerer hvordan forestillinger beskrives online, som forestilling(dette vises faktisk som produksjon. tekst vil bli endret), forestilling eller konsert.

Ska_rmavbild_2020-04-01_kl._14.49.01.png

Nettsalg av et abonnement der man viser abonnement som Sesongkort + Konsert.

 • Weblink: Lenke til online billettsalg.
 • Grupper billettene: Ved Nei, vises hver eneste forestilling med rad, plass, pris osv. Ved Ja vises en rad for hele abonnementet.

OBS! Plukk og miks i kombinasjon med Ja fjerner muligheten for å velge plass selv online.

Ska_rmavbild_2020-04-01_kl._15.11.40.png

Varekurven i nettkjøpsprosess der Grupper billettene er satt til Ja. Kurven viser en rad per abonnement.

Ska_rmavbild_2020-04-01_kl._15.14.02.png

Varekurven i online kjøpsprosess hvor Gruppere billettene er satt til Nei. Kurven viser en rad per abonnement og plass.

 • Tillat endringer: Om abonnenter kan bytte forestillinger på nett.
  OBS! Denne innstillingen må også settes på sesongen via Administrasjon – Sesonger.
  • Bytte utenfor abonnement: Om man tillater bytte til en annen forestilling i samme produksjon. OBS! Om Ja må abonnementsbillettypen kobles til samtlige forestillinger i produksjonen som det skal være mulig å bytte til, samt ha tilgang "lokal + internett".
 • Vis prissoner: Om prissonen skal vises eller ikke som plassvalg i kjøpsprosess.
 • Setevalg alternativer: Velg om og hvordan «beste mulige plass» skal velges.
 • Samtykke: Velg om det skal kobles egne abonnementskoblede samtykker til abonnementet.
 • Epostmal: Velg om en annen epostmal skal benyttes enn den som er satt som standard.

Internett+

 • Kundeflagg: Knytt ett eller flere kundeflagg til abonnementet. Kunder logget inn med en webprofil merket med et flagg kan for eksempel få adgang til forhåndskjøp eller egne billettyper.
 • Allokasjon: Velg om abonnementet skal selges fra en valgt blokkering / allokasjon i salen.
  • Salg av allokasjoner: Velg om salg av abonnement skal være koblet Kun fra allokasjon, eller Først fra allokasjon, deretter ordinære seter. Ved Først fra allokasjon, deretter ordinære seter, velger systemet automatisk et blokkert sete først (om det er tilgjengelig), i salkartet kan kunden deretter selv velge valgfri plass.
 • Required events: Velg hvilke forestillinger som er forhåndsvalgte i abonnementspakken. (Plukk og miks)mceclip1.png
 • Foreslå forestilling: Om kunden ved kjøp av en enkeltforestilling i abonnementet skal bli tipset via en popup om å kjøpe et abonnement.
  • Overskrift: Overskrift til visning online av popup-vinduet.
  • Beskrivelse: Beskrivelse av abonnementet eller annet som du vil ha i det popup-vinduet.
 • Kundeinfo på hver billett: Ved Ja krever hver billett i en ordre en unik kunde, enten via epostadresse eller navn. Opplysningene fylles inn av kunden som siste steg i kjøpsprosessen etter at ordren er betalt. Billettene deles da opp i nye unike ordre på enkeltpersonene.
 • Custom sort: Velger du Ja, vil du kunne definere hvilken rekkefølge forestillingene i abonnementet vises:

mceclip0.png


Bilde

Du kan legge til et bilde for selve abonnementet, som vises i online kjøpsprosess:

mceclip0.png


Adgang

I fanen Adgang kan du tillate masseendring av salgstilganger for billettyper valgt i abonnementet. Via fanen kan du også tidsstyre billettyper koblet til abonnementet, og koble til en rabattkode.


Produkter

Her kan du lenke produkter til abonnementet, uten at det er koblet til forestillingene som abonnementet inneholder.


Fornyelse fra

Her angir du om abonnementet er en fornyelse fra et tidligere abonnement, og i så fall hvilket abonnement og hvilke billettyper som skal fornyes mot hvilke osv.

OBS! Ved fornyelse, kontakt Tixly Support. Vi trenger tre uker fra vi mottar beskjed til abonnementene er fornyet.

 • Abonnement: Dersom abonnementet skal fornyes, setter du hvilket abonnement det skal fornyes fra.
 • Fornyelse fra: Tidspunktet fornyelsen starter. Dette er tidspunktet hvor ordren dukker opp i kjøperens brukerprofil på nett.
 • Fornyelse til: Tidspunktet hvor fornyelse stopper og ikke lenger kan utføres.
 • Tillat endringer: Kan endringer i abonnementet gjøres?
 • Send epost om abonnementsfornyelse: Sett "Ja" for å sende en generell e-post til alle kunder med det fornyede abonnementet.
 • Billettyper: Sett hvilke billettyper som skal fornyes. Her kan du endre billettyper fra det gamle abonnementet til det nye.

Slik foregår abonnementsfornyelse

 • Alle abonnementene må være opprettet.
 • Når vi har mottatt informasjon om abonnementene, trenger vi tre uker for å gjøre fornyelsene. Vi lager ordre som kjøperne kan se på sine brukerprofiler. Herfra kan de selv utføre fornyelsen.
 • Når vi har gjort fornyelsen, kan kunderapport tas ut. Velg Rapporter -> Abonnement -> Kunderapport, velg abonnement og sesong, og rapporttype "Reserverte billetter". E-post sendes til kjøperne gjennom et eksternt e-postprogram. Ordrelenken kan inkluderes i denne e-posten så kjøperen kan gjøre fornyelsen derfra.

Hva trenger Tixly å vite?

 • Vi trenger IDen på de nye abonnementene som de gamle skal fornyes til.
 • Når en kunde har flere abonnement, skal abonnementene være i forskjellige ordre eller skal de samles i en enkelt?
 • Når kunder følger ordrelenken, skal de logges inn på sine webprofiler automatisk?
 • Er det unummererte forestillinger i abonnementet?
 • Når må fornyelsene være klar? Dette er sannsynligvis tidligere enn den datoen som settes på fornyelseses-fanen. Vi ber om denne datoen for at fornyelsene skal være gjort når dere gjør klar  utsendelsen av e-post. Vi gjør klar alle kunder til samme dato, vi har ikke mulighet for å skille mellom ulike kundegrupper.

Mulige innstillinger for handlekurv

Når kjøperen følger lenken til abonnementet, skal ordren kunne endres fra kjøperens handlekurv? Det er tre muligheter:

 • Nei: Kjøperen ser ikke handlekurven, ingen endringer kan gjøres - kun betaling.
 • Enkel: Kjøperen ser handlekurv og kan gå dit for å gjøre endringer (f.eks. legge inn valgfrie tillegg).
 • Avansert: Kjøperen starter fra handlekurven, og kan umiddelbart gjøre endringer (f.eks. legge inn valgfrie tillegg).

Organisasjoner

Her angir du hvilke organisasjoner som skal ha tilgang til abonnementet.


Økonomi og språk

Her kan du angi referansenummer, avdeling og konto til bruk for økonomieksport.
Du kan også legge inn alternativ tekst på svensk og engelsk.


Abonnementet er nå klart, og kan selges i BoxOffice fra salgsdashboardet.