Spillesteder & saler

Et spillested og sal utgjør forestillingenes spillested. Spillested er selve bygget, og salene er de saler som finnes i bygningen. Under spillested defineres adresseinformasjon, og i salen defineres antall plasser/seter.


Opprette et spillested


Gå til Administrasjon – Spillesteder – Spillesteder  og trykk Legg til spillested øverst i høyre hjørne. 

Image_2020-10-28_kl._12.31.28.png

Gi navn til spillested, gi det en forkortelse, og fyll inn adressen. Trykk deretter Lagre, eller Lagre og legg til sal.

OBS!

  • Man kan bruke Finn på kart for å finne spillestedets koordinater basert på navnet.
  • Spillestedets navn og adresse kan redigeres etter at det er lagret. 

Opprette en sal


Opprette nummerert sal

Nummererte saler bygges av Tixly Support. 

Opprette unummerert sal

Image_2020-10-28_kl._12.35.29.png

For å opprette en sal, naviger til Administrasjon – Spillesteder – Saler og trykk Legg til sal.

Salen må ha et Navn, en Forkortelse, må være koblet til rett Spillested,  og ha angitt et Antall billetter (salens kapasitet) og et Konfigurasjonsnavn.

 

OBS!

  • Bakgrunnsbilde er kun for nummererte saler.
  • Om Nummerert er satt til Ja (kun for nummererte saler) kan man angi om det skal vises plassnummer på plassene i salkartvisningen eller ikke.

Redigere en sal


Under Administrasjon – Spillesteder - Spillesteder kan man endre spillestedets navn eller adresse.

Under Administration – Spillesteder - Saler kan man endre navn på salen, bytte konfigurasjonsnavn. På nummererte saler kan man legge til innganger eller gi nytt navn til de definerte inngangene, og på unummererte endre salens grunnkapasitet.

For enkeltforestillinger kan man gjøre en del endringer som kun gjelder for den valgte forestillingen.

Unummerert sal

Endre kapasitet

mceclip1.png

For å endre kapasiteten på en unummerert forestilling, går man inn i forestillingen og trykker på Rediger lengst ned i høyre hjørnet, angir den nye kapasiteten for forestillingen og trykker Lagre.

Om det allerede er solgt/reservert et antall billetter til forestillingen kan du ikke sette kapasiteten under dette antallet.

mceclip3.png

Nummerert sal

For å gjøre endringer på en forestilling, går man inn på forestillingen i Salgsdashbordet, markerer plassene man vil endre, og trykker på Rediger-knappen nederst i høyre hjørne. 

mceclip0.png

Legg til setenotis

I rubrikken Setenotis kan du legge til et notat som blir synlig for salgspersonalet i BoxOffice og for billettkjøpere i kjøpsprosessen på nett. For å gjøre dette, trykker man Rediger, skriver inn ønsket notat (eksempelvis «begrenset sikt») og trykker Lagre.

Endre prissone og inngang

I samme rute kan man også endre Prissone og Inngang for de plassene man har valgt. Dette skjer på samme måte som når man legger til eller endrer setenotis.

Vil man for eksempel legge til en prissone på en forestilling som allerede er opprettet, gjør man først justeringen i salkartet, deretter går man inn i administrasjonen for forestillingen (Administrasjon – Forestilling – Forestilling, eller ved å holde nede tasten Ctrl og trykke på Rediger-knappen), går til fanen Sal og priser og legger til en pris for den nye prissonen.

OBS! Finnes det ingen pris for prissonen, kan man ikke velge plassene i salkartvisningen.

Slett seter

Det siste man kan gjøre i dette vinduet er å slette plassene helt fra salkartet. Disse plassene kan ikke legges inn igjen etter de er fjernet, og vil forsvinne helt fra forestillingen. Ofte vil det være tilstrekkelig å blokkere et sete ved å allokere det, i stedet for å slette det.

Kopiere eller opprette ny konfigurasjon

Det er også mulig å gjøre disse endringene i en nummerert sal, og deretter kopiere de til andre forestillinger eller salens grunnkonfigurasjon. Det er også mulig å opprette en helt ny konfigurasjon basert på endringene. 

Kopiere konfigurasjon

Gå til salgsbildet på forestillingen og gjør de endringene som ønskes. Velg deretter om alle plasser i salen skal kopieres (alle særegne forestillingsendringer overskrives i så fall) eller om det gjelder spesielle plasser – marker i så fall disse.

mceclip1.png

Trykk deretter på tannhjulet til venstre for tallet som viser hvor mange plasser som er valgt, og velg deretter Kopier konfigurasjon.

Image_2020-10-28_kl._13.15.37.png

  • Alle eller valgte seter: Velg om kopiering skal gjelde alle seter, eller kun de du valgte
  • Velg hva som skal kopieres: Velg hvilke innstillinger som skal kopieres.
  • Velg hvor den skal kopieres: Velg hvilken forestilling som innstillingene skal kopieres til.

Opprette ny konfigurasjon

mceclip4.png

Endre salen som du ønsker, og trykk deretter på tannhjulet til venstre for antallet plasser du har valgt, og velg Ny konfigurasjon. Velg hva konfigurasjonen skal hete, og trykk Lagre. Den kan nå velges neste gang du oppretter en forestilling.