Produksjoner

En produksjon er paraplyen som man kobler forestillinger med dato og tid til. Har man en produksjon med 30 forestillinger, oppretter man én produksjon, og 30 forestillinger, en for hver spilletid. Begynn alltid med å lage en produksjon, og opprett deretter forestillinger.

I denne guiden behandles alle innstillinger man kan gjøre i en produksjon. I de fleste tilfellene brukes kun innstillingene i fanene Informasjon og Bilder. Øvrige innstillinger er mindre generelle og brukes derfor sjeldnere.


Opprette en produksjon


For å opprette en ny Produksjon, navigerer du til Administrasjon – Forestillinger – Produksjoner, og trykker på Legg til produksjon øverst i høyre hjørne.

Informasjon

mceclip0.png

 • Navn: Produksjonens navn – vanligvis det samme som forestillingens navn.
 • Undertittel: Undertittel for tix.no. Bør følge eksempelet: Spillested || Spilledato/måned År. Eks: Sola Kulturhus || September – Desember
 • Tilgjengelig online: Velg om produksjonen skal bli synlig i Event APIet dersom dere har integrasjon til denne.
 • Vis farger for antall ledige: Velg om tilgjengelighet skal vises med trafikklys-farger online. Grønn for stort antall billetter ledig, gul for få billetter, og rød for utsolgt.

  Ska_rmavbild_2020-03-26_kl._12.02.53.png
 • Vis filtreringsmuligheter:  Aktiverer filter i kjøpsprosessen på nett. Kunden kan da filtrere blant forestillingen etter følgende parametere: Antall billetter, ukedag, ranking. I eksempelet nedenfor er funksjonen aktivert, og billettkjøperen har filtrert frem forestillinger som det finnes 2 billetter ledige på på en onsdag.

  Ska_rmavbild_2020-03-26_kl._12.07.38.png

 • Beskrivelse: Beskrivelse av produksjonen/forestillingen, vises i Event API. Beskrivelsen finner du også igjen under forestillingsinformasjon i salgsbildet i BoxOffice.
 • Skin: Branding til kjøpsprosessen. Har man flere, velges de her for å generere lenker med korrekt branding.
 • Weblink: Lenke til kjøpsprosessen. Dette er den ordinære salgslenken for produksjonen, og er den som benyttes på deres egen hjemmeside.

Bilder

Her laster du opp bilde for produksjonen. Som regel laster du opp samme bildet i feltet Forestilling og Utvalgte.

Bildene brukes på flere steder i kjøpsprosessen, deriblant abonnement- og pakkesalg, på landingsside for kampanjelenker, «du er kanskje også interessert i» osv. Begge bildene kan også hentes gjennom Event API.

Bildets størrelse får ikke overskride 2 MB. Det finnes ingen anbefalt bildestørrelse, annet enn at det bør være i liggende format.


Språk

Her er det mulig å angi eventuell engelsk eller svensk oversettelse på Navn, Undertittel osv.


Avansert

 • Gjentakende forestillinger: Definerer om forestillingene skal skjules i Dashboard eller ikke, eksempelvis ved guidede visninger. Forestillinger er søkbare, men skjules i forestillingslisten.
 • Online rubrikktekst: Utfylles for å informere billettkjøpere i kjøpsprosessen. I eksempelet nedenfor er rubrikkteksten «Aldersgrenser».
 • Online notis-tekst: Utfylles for å informere billettkjøpere i kjøpsprosessen. I eksempelet nedenfor er notisteksten «Anbefales fra 8 år.»  Obs, en rubrikk må finnes for at notisteksten skal sees.

Ska_rmavbild_2020-03-26_kl._13.04.16.png

 • Tekst ved produktsalg: Utfylles for å informere billettkjøpere i kjøpsprosessen for produkter.
 • Omdirigering til produksjon: Velg en annen produksjon man ønsker å dirigere til.
 • Tillat endringer: Definerer om man tillater billettkjøpere å selv bytte plasser til en annen dato i ettertid.

Betalingsmåter

Aktiveres om kun utvalgte betalingstyper i BoxOffice skal være tillatt på forestillingene koblet til produksjonen.

 


Økonomi

Her kan felter til økonomi-eksport defineres eller overstyres for produksjonen.

Ekst. referansenummer kan være prosjektnummeret i andre prosjektstyrings- og økonomiverktøy.

 


Queue-IT

Queue-IT er en virtuell kø som settes opp ved store billettslipp der trafikken ventes å bli høy, for å gi alle billettkjøpere en bra kjøpsopplevelse ved å slippe inn et begrenset antall i kjøpsprosessen om gangen. Om dere vil bruke Queue-IT for en virtuell kø, kontakt Tixly support.  

 • Kø er aktiv: Om køen er aktiv eller ikke.
 • Kø URL: Her skrives lenken til køen inn.