Selge abonnement

Det finnes to ulike abonnement i Tix:  Serier (Faste forestillinger) der kunden kjøper billetter til et forhåndsdefinert antall forestillinger i samme sal, der kunden sitter på samme plass. Plukk-og-miks, der kunden selv kan velge hvor mange forestillinger hen vil ha billetter til.


Tilgjengelige abonnementer finnes øverst i salgsdashboardet. For hvert abonnement angis et ikon, navn, hvilke og hvor mange forestillinger som inngår i abonnementet.

Ska_rmavbild_2020-03-31_kl._18.23.59.png


Serier - Faste forestillinger


For å selge abonnementet trykker man på det i Salgsdashboard, og sluses inn i salkartet. Her velges plasser, og ordren reserveres eller selges på samme måte som billettsalg i nummerert sal. Kunden tildeles samme plass/plasser på samtlige forestillinger i abonnementet. Billettyper velges og byttes på samme måte som ved salg av enkeltbilletter.

Inneholder abonnementet tre forestillinger, og man velger tre plasser, intikerer antall billetter i høyre hjørnet derfor 9 billetter.

Ska_rmavbild_2020-03-31_kl._18.27.54.png

Velg plasser for en forestilling om gangen

Trykker man på det gule symbolet lengst nede i salkartvisningen, deles forestillingene i abonnementet opp, og man får mulighet til å velge plasser - en forestilling om gangen. Merk at det ikke er mulig å slå sammen forestillingene igjen.

mceclip2.png


Plukk-og-miks-abonnement


For å selge abonnementet, trykker man på det abonnementet man ønsker i Salgsdashboard, hvor alle forestillinger tilgjengelig i abonnementet vises.

Deretter velger man hvilke forestillinger som skal inngå, gjennom å huke av de til venstre. Man kan søke etter forestillinger og se dato, tid, tilgjengelighet osv. For å gå videre, trykker man på Bekreft.

mceclip1.png

Salkartet vises for den første forestillingen i serien, og man velger senere plasser for en forestilling om gangen. Nedenfor vises forestillingene som er valgte, og man går videre til neste gjennom å trykke på en av de andre forestillingene. 

Grønn bakgrunnsfarge indikerer at plasser har blitt valgt. 
Gul farge indikerer forestillingen man er inne på, og
Rød farge indikerer at plasser ikke har blitt valgt.

mceclip0.png

Når man har valgt plasser, går man videre til salg eller reservasjon på samme måte som ved vanlig billettsalg. Plassbytte og forestillinger, og ordreinformasjon kan gjøres på samme måte.