Selge billetter

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._11.09.54.png

Etter man har valgt plasser, går man videre i prosessen ved å trykke knappen Selg/Reserver (for mer informasjon om plassvalg, se artikkelen Reservere billetter).


Direktesalg


Salg UTEN navn (Hurtigsalg)

Om Hurtigsalg er aktivert, kan man i ruten trykke på Hurtigsalg. Ordren blir da solgt på kundekortet Salg uten navn med betalingsmåten man har angitt som standard, og billettene skrives ut på skriveren, forutsatt at man har en skriver konfigurert.

1. Billetter

Her kan man endre billettype på valgte plasser gjennom å velge billettype i nedtrekksmenyen - enten én og én, eller ved å markere flere eller alle og bytte for disse samtidig. Man kan ta bort enkeltbilletter ved å klikke x-ikonet til høyre for billetten.

2. Beskrivelse

I fane 2 kan man legge inn en intern Beskrivelse/Notat på ordren, som man ser på selve ordren og i kunderapporten.

4. Betaling

Her velger man hvilken betalingsmåte kunden vil benytte. Man kan dele opp betalingen på flere betalingsmåter gjennom å dele opp beløpet i de ulike feltene.

Når man er ferdig, trykker man på Hurtigsalg lengst nede i dialogrutens høyre hjørne.

Salg MED navn (Hurtigsalg)

3. Kunde

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._11.36.22.png

Vil man ha én bestemt kunde på ordren, velger man dette i fanen Kunde, enten gjennom å skrive inn nye kundeopplysninger, eller gjennom å søke etter eksisterende kunde i feltet "Fornavn". Søkbar informasjon er Fornavn, Etternavn, E-post og Telefonnummer.

Når man har funnet og valgt en kunde, vises navnet oppe til venstre. Vil man bytte kunde, trykker man på det røde krysset til høyre.

Har man søkt opp en kunde, og endret informasjonen i dette vinduet vil endringene lagres på kundekortet.

Om man vil sluttføre ordren, trykker man på Selg nede til høyre. Ordren selges da med betalingsmåten som har blitt angitt som standard, forutsatt at man ikke har endret det i fanen Betaling.

OBS!

  • Velger man kunde i steg 3, og går tilbake til steg 1, og trykker på Hurtigsalg, kommer ordren fortsatt til å selges på kundekortet Salg uten navn.
  • Endringen av reservasjonstiden i feltet Beskrivelse vil ikke påvirke salget av en ordre.

Vanlig salg


Om Hurtigsalg ikke er aktivt, klikker man seg isteden videre via knappen Reserver etter at kundeopplysningene er fylt ut.

Når man har trykket på knappen, reserveres ordren og man blir omdirigert til kundens ordre.

I neste steg bytter man til fanen Betaling. Her velger man hvilken betalingsmåte kunden vil bruke. Man kan dele opp betalingen på ulike betalingsmåter gjennom å dele opp beløpet i de ulike feltene.


Ta betalt med betalingsterminal (POS)


Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._11.42.42.png

Har man integrert mot en betalingsterminal (POS / Point-Of-Sale), trykker man på fanen POS i en reservert ordre. Det beløpet som skal betales er fylt inn automatisk, og man trykker på Send til POS, og sluttfører salget i betalingsterminalen. Når dette er gjort, sendes en godkjenning tilbake fra terminalen til systemet og ordren markeres som solgt.

OBS!

  • Det er ikke mulig å benytte POS ved hurtigsalg.

Fakturasalg


Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._11.44.48.png

På samme måte som tidligere, gjør man en reservasjon og velger Faktura som betalingsmåte under fanen Betaling. Ordren blir da spesifisert i kasserapporten som fakturasalg.

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._11.45.19.png


Delbetale ordre


Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._11.48.49.png

Som tidligere, gjør man en reservasjon og velger betalingsmåten man ønsker å delbetale med under fanen Betaling og trykker på Legg til betaling lengst nede i dialogruten. Delbetalingen legger seg da under Delbetalinger og regnes fra det som er igjen å betale på ordren.


Løse inn gavekort


mceclip0.png

Som tidligere, gjør man en reservasjon og skriver inn Gavekortnummeret etter Gavekortnummer under fanen Betaling og trykker Hent. Verdien regnes da fra på ordren. Finnes det manglende beløp, betales dette med valgfri betalingsmåte.

OBS!

  • Man trenger ikke bruke PIN i BoxOffice.
  • Om gavekortet har løpt ut, kan det fortsatt løses inn i BoxOffice - men ikke online.

Sende billetter til kunde


For å sende billetter til kunden via e-post, går man inn på ordren. Lengst nede kan man sende en kvitteringskopi til kunden. Som standard vises e-postadressen som er registrert på kundekortet, men du kan også endre den til en annen e-postadresse.

Man kan også velge en ønsket e-postmal og angi en personlig beskjed i ruten lengst nede. Rett ovenfor vises også dato og tid for når man sist sendte en e-post til kunden. Fra denne e-posten (avhengig av hvilken mal som benyttes) kan kunden gå inn på sin ordreside online og laste ned billettene som PDF eller mobilbillett.

Les mer