Reservere billetter

Finne forestilling


Dashboard

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._09.19.02.png

I Dashboard - Salg finnes listen over forestillinger som ligger frem i tid. For å reservere billetter til en av dem, trykker man på forestillingen og kommer inn i salkartvisningen. Man kan søke etter forestillinger eller filtrere på sesonger over tabellen.

Søk etter forestilling

For å søke etter forestilling, trykker man enten på Søk etter forestilling øverst til høyre i dashboardet, eller bruker tastatursnarveien Ctrl + E.

Ska_rmavbild_2020-04-02_kl._17.10.32.png

Man kan søke på:

  1. Forestillingsnavn
  2. Ukedag (mandag eller man, tirsdag eller tir osv.)
  3. Måned (januar eller jan, februar eller feb osv.)
  4. Eksakt dato (2018.12.09)
  5. Sal/spillested

Man kan kombinere valgene, og for eksempel søke etter "Abba fre apr" for å vise alle forestillinger med Abba som skjer en fredag i april.

Man ser hvor mye som er solgt i prosent, og hvor mye som er ledig i absolutte tall. I bildet over er det 760 ledige plasser, 6% av kapasiteten er solgt på forestillingen.

De grønne sirklene med sifre indikerer at det finnes to til seks bra plasser ved siden av hverandre. Mer informasjon om dette finnes nedenfor.

Søk etter ny dato inne i en forestilling

Om det er flere forestillinger i samme produksjon kan man inne i salgsvinduet for en forestilling trykke på pilene oppe til høyre for å hoppe til neste eller forrige dato.

Ska_rmavbild_2020-04-02_kl._17.18.29.png

Trykker man på de tre strekene i midten av pilene, åpnes en søkefunksjon som viser tilgjengelighet for x antall personer for samtlige forestillinger i produksjonen.

 Ska_rmavbild_2018-01-29_kl._13.34.52_1.png

Her får man et overblikk over tilgjengeligheten for alle forestillinger i produksjonen. Kolonnene viser plasser ved siden av hverandre. For hver dato kan man da se hvor mange variasjoner av plasser som finnes tilgjengelig. Holder man over en rute, ser man hvilke de beste plassene tilgjengelig er.

Eks. tirsdag 6. februar finnes det 39 varianter i salen med 2 plasser ved siden av hverandre, 24 varianter med 3 plasser, 19 varianter med 4 plasser osv.

Fargespekteret viser hvor bra plassene er, basert på salens ranking. Grønn farge indikerer at det er bra plasser (høy ranking) og Rød farge dårlige (lav ranking).

Man kan filtrere listen ved å bruke søkeruten øverst til høyre. Her kan man søke på måned og ukedag. Eksempelvis om man vil se hvordan tilgjengeligheten ser ut for fredager i februar, skriver man "fredag februar" eller "fre feb". For å gå til forestillingen, trykker man senere på raden for datoen.


Velge plasser


Nummerert sal

I en nummerert sal ser man alle plasser i form av sirkler. Se nedenfor for forklaring.

Ska_rmavbild_2018-01-16_kl._12.33.20.png

 

unnamed.png
Plassen er solgt. Trykk for å se informasjon om ordren. Trykk på Handlinger for å vise ordre eller annullere billetten. Det er da kun det ene setet som annulleres, og ikke hele ordren. Fargen kan endres etter eget ønske.

Ska_rmavbild_2018-01-16_kl._12.36.13.png

Plassen er ledig. Hold musepekeren over plassen for å se rad og setenummer, og ordinær pris.

Ska_rmavbild_2018-01-16_kl._12.36.19.png

Plassen er reservert. Trykk for å se informasjon om ordren. Trykk på Handlinger for å vise ordren eller annullere billetten. Det er da den enkelte plassen som annulleres, og ikke hele ordren. Fargen kan endres etter eget ønske.

Ska_rmavbild_2018-01-16_kl._12.37.02.png

Plassen er allokert/sperret. Hold musepekeren over for å se informasjon om allokasjonen.

unnamed__1_.png

Ulike farger symboliserer ulike prissoner. Farge kan endres etter eget ønske.

Ska_rmavbild_2018-01-16_kl._12.37.10.png

Plassen har et notat. Hold musepekeren over for å se mer informasjon. 

For å velge plasser, bruker man lassofunksjonen gjennom å holde ned og dra over plassene med musepekeren. Antallet valgte plasser vises øverst i høyre hjørne sammen med ordinær billettpris. For å endre antallet valgte plasser, trykker man enten på en plass om gangen for å velge å ta bort dem, eller Rydd øverst i høyre hjørne og velger plassene på nytt.

Lassofunksjonen kan også brukes for å velge allokerte plasser:

  • Holder man nede ctl + lasso velges kun allokerte plasser.
  • Holder man nede Shift + lasso velges kun plasser uten en allokasjon.
  • Det er også mulig å raskt velge samtlige plasser på en rad gjennom å dobbeltklikke på en stol på raden. Raden kan avmarkeres ved å dobbeltklikke på en stol igjen.
  • Bruker man piltastene (opp og ned) kan man bytte mellom billettyper, og senere trykke nummertastene for å velge beste tilgjengelige plasser av valgt antall.

Unummerert sal

Antall plasser velges enten ved å trykke på siffer, eller gjennom å trykke på + eller -. Antallet man velger legges til ordren. 5 trykk på 10 gir således 50 billetter osv. For å ta vekk billetter, rydder man og begynner på nytt, eller trykker på minustegnet.

Ska_rmavbild_2020-04-02_kl._17.55.31.png


Selg / reservere billetter


Etter man har valgt plasser, går man videre i prosessen ved å trykke på Selg/Reserver. Da åpnes en ny dialogrute.

1. Billetter

mceclip0.png

Her kan man bytte billettype på valgte plasser ved å klikke på drop-down-menyen. Man kan enten gjøre det enkeltvis, eller ved å markere flere eller alle og bytte for dem samtidig. Man kan ta bort enkeltplasser ved å trykke på krysset til høyre for plassen.

Man kan også redigere leveringsmetode, basert på de valgene som ligger inne på selve forestillingen.

2. Beskrivelse

mceclip1.png

Her kan man legge til en beskrivelse koblet til ordren, og endre reservasjonens utløpsdato. Sett "Delete on expiry" til Ja om reservasjonen skal slettes om den ikke er betalt innen utløpsdatoen.
Man kan også sende en påminnelse til kunden før reservasjonen utløper.

3. Kunde

Sk_rmavbild_2020-06-11_kl._09.33.18.png

Her velger man hvilken kunde billettene skal reserveres på, enten gjennom å skrive inn nye kundeopplysninger, eller ved å søke på en eksisterende kunde. Feltene er også søkefelt hvor man søke på fornavn, etternavn, adresse, postnummer, e-postadresse eller telefonnummer.

Når man har funnet og valgt en kunde, vises navnet øverst til venstre. Vil man bytte kunde, trykker man på det røde krysset til høyre.

Har man søkt opp en kunde, og endrer opplysningene i dette vinduet, kommer endringene til å lagres på kundekortet.

Når man er ferdig med valgene, trykker man Reservere lengst ned i dialogrutens høyre hjørne. Når knappen er trykket, reserveres ordren og man omdirigeres enten til forestillingen eller til kundens ordre - alt etter hvordan systemet er konfigurert.


Webreservasjon


En webreservasjon er en reservert ordre som sendes til en kunde for at denne skal betale selv på internett. Kunden får en epost med en betalingslenke som hen trykker på. Kunden kommer da til siste steg i kjøpsprosessen, der hen kun trenger å sluttføre kjøpet.

Les mer


Videre til selge billetter ->