Kampanjelenker

Kampanjelenker kan inneholde en eller flere forestillinger. I dette avsnittet går vi gjennom hvordan man oppretter og setter innstillinger på lenkene til ulik bruk.


Opprette kampanjelenke


En kampanjelenke opprettes fra en billettype på en enkeltforestilling. Slik kan man raskt opprette en kampanjelenke med en rabattert pris med noen få tastetrykk.

1. Billettype

Det første som skal gjøres, er å opprette en billettype (eks. Halv pris) om ikke det er opprettet en slik tidligere. For en såkalt pre-sale-lenke brukes kanskje billettyper som allerede er opprettet på forestillingen, og da kan man gå direkte til steg 4.

Nye billettyper opprettes under Administrasjon - Billetter - Billettyper. For mer informasjon, les her.

2. Forestilling

Deretter navigerer man til Administrasjon - Forestillinger - Forestilling og åpner forestillingen man vil bruke i lenken.

3. Pris

 

I fanen Sal og priser kobles billettypen til forestillingen, og prissettes (Billettypen skal kun ha adgangstype Lokalt salg). En billettype kan også kobles til og prissettes på flere forestillinger samtidig ved hjelp av bulkredigering.

Ska_rmavbild_2020-04-02_kl._15.27.03.png

4. Generere lenke

Gå til Kampanjelenker i forestillingen og trykk på stjernen til høyre for billettypen som skal brukes i lenken, og trykk Generer lenke. (Om flere billettyper skal benyttes, gjøres dette på en av billettypene. Deretter legges øvrige billettyper til redigeringsmodulen av lenken.) En lenke dukker nå opp ved siden av stjernen, og dette er lenken som er selve kampanjelenken.

OBS! Skal kampanjelenken inneholde flere forestillinger må disse dele en produksjon. Om de ikke gjør det, opprett en produksjon og legg dem til forestillingene før du generer kampanjelenken. Dette kan bulkredigeres. Velg  deretter produksjon i nedtrekksmenyen og generer lenken.

Ska_rmavbild_2020-04-02_kl._14.05.14.png 


Generelle innstillinger


Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._08.52.23.png

Vil du gjøre ytterligere innstillinger i lenken, eksempelvis endre lenkens gyldighetstid, beskrivelse, eller legge til flere billettyper eller forestillinger, kan du enten trykke på den blå stjernen - Redigere eller gå til Administrasjon - Forestillinger - Kampanjelenker.

Ska_rmavbild_2020-04-02_kl._14.06.52.png

Innstillingene man kan gjøre på en lenke er beskrevet nedenfor.


Informasjon

 • Navn: Navn på kampanjelenken som vises i listen over kampanjelenker, for kunden og i rapporter.
 • Start & sluttid: Definerer mellom hvilke tider det er mulig å benytte lenken.
 • Beskrivelse: Beskrivelse som viser når man besøker lenken før starttid og på en eventuell landingsside.
 • Skin: Velg hvilket skin du vil kampanjelenken skal benytte.
 • Weblink: Lenken som leder til kampanjen, og som skal videredistribueres.
  OBS! Det er viktig å kopiere lenken herfra, eller direkte fra forestillingen i fanen kampanjelenker, og IKKE fra nettleserens adressefelt. En kampanjelenke slutter alltid med en kryptert endelse. eks. https://tix.no/nb/specialoffer/ukfcur35n2oeq
 • Forestilling: Her er det mulig å legge til flere forestillinger i samme produksjon i lenken. Tips: Om alle forestillinger skal ha samme innstillinger for min/maks antall billetter, kvoteregler osv. sett innstillingene i steget nedenfor først, og legg deretter til forestillingene - så kopieres samme innstillinger automatisk.

Nedenfor Forestillinger vises forestillingene som per nå finnes tilgjengelige i lenken. På forestillingen er det mulig å stille inn:

 • Min & Maks billetter online: Min og maks antall billetter som billettkjøperen tillates kjøpe online per kjøp. 
 • Allokasjon: Om lenken skal være låst til plasser med en viss allokasjon i salen eller til Alle ledige plasser. 
 • Setevalg alternativer: Velg om og hvordan "beste mulige plass" skal velges.
 • Notat (vises online): Notattekst som vises online under billettyper.
 • Legg til billettype: Her er det mulig å legge til flere billettyper som skal være tilgjengelige for forestillingen gjennom lenken. Opprettede billettyper presenteres i nedtrekksmenyen.

 • Billettype: Her listes opp alle billettyper som er tilgjengelige for kjøp gjennom lenken.
 • Online kvoteregel:  Angi i absolutte tall eller intervaller antall billetter man må kjøpe av billettypen. Her er noen eksempler:
  • 0, 2, 4, 6, 8: Kunden kan kjøpe 0, 2, 4, 6 eller 8 billetter. Ikke 1, 3, 5, 7, 9 osv.
  • 0, 8-20: Kunden kan kjøpe mellom 8 og 20 biljetter. Ikke færre enn 8 og ikke flere enn 20.
  • 0, 2, 4, 6, 10-20: Kunden kan kjøpe 0, 2, 4, 6 eller mellom 10 og 20 billetter.

Man trykker på krysset lengst til høyre på raden for billettypen, om man vil ta den bort. Vil man ta bort en hel forestilling, trykker man på krysset lengst til høyre på raden for forestillingen.Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._08.48.21.png


Avanserte innstillinger


Under Avansert-fanen kan man velge om kampanjelenken skal benytte passord eller landingsside, overskrive tekst og endre leveringsmetode.

Bruk passord

Om man vil sette et passord på kampanjelenken, går man til fanen Avansert og angir Ja etter Bruk Passord. Om det finnes en grønn hengelås til høyre for fanen Avanser, betyr det at kampanjelenken åpnes med passord.

 • Globalt passord: Angi ETT passord som brukes av samtlige som skal ha tilgang til lenken. Uten passordet, kommer man ikke til å kunne benytte seg av kampanjen. Passordet skiller ikke mellom små og store bokstaver.
 • Last opp passord: Last opp en fil i formatet CSV eller TXT med et unikt passord per rad. Hvert unike passord kan da brukes én gang for å gjøre et kjøp gjennom lenken. Når man har lastet opp passord, ser man høyest opp hvor mange passord som finnes aktive på lenken. Derfra kan man også laste ned disse.
 • Generer passord: Her får du mulighet til å generere et passord utfra billettnummer eller ordrenummer på kjøpet.

Eks. Om en kunde kjøper billetter til forestilling X får man tilgang til en kampanjelenke for forestilling Y.

Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._09.46.23.png

  • Forestilling:  Man søker opp en eller flere forestillinger (det er mulig å legge til flere) som passord skal genereres fra.
  • Billettyper: Man velger en eller flere billettyper, eller la den være tom for alle billettyper.
  • Prefix: Det er mulig å angi et prefix til de genererte passordene, eksempelvis "TIX".
  • Type: Her angir du om det skal genereres et passord per OrdreID eller et passord per BillettID.

Eks. En kunde kjøper Ordinær billett til "ABBA - Dancing queen" og får tilgang til en kampanjelenke med passordet "TIX273625" (som blir laget av prefixet + OrdreID). Hadde man isteden valgt BillettID, og kunden har kjøpt 4 billetter, hadde hen fått 4 passord skapt av (Prefix)(BillettID).

 • Kundeflagg: Velger man et kundeflagg her, får alle kunder med en webprofil og dette flagget tilgang til kampanjelenken via "Mine sider". Her kan man også velge hvor mange ganger kunden kan benytte seg av tilbudet, eksempelvis 10 ganger.

Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._09.57.31.png

Eksempel: Denne funksjonen benyttes ofte for å gi abonnenter tilgang til rabatterte priser for ordinære forestillinger. Alle abonnenter får en webprofil koblet til et abonnementsflagg, og kan senere finne sine tilbud via Mine Sider. Et annet bruksområde er å distribuere ut personalbilletter. Hvert medlem av personalet får en webprofil koblet til et kundeflagg, og man oppretter senere en kampanjelenke med fribilletter for hver forestilling de skal ha tilgang til.

Andre innstillinger

Under "Bruk passord" i fanen Avansert finnes ytterligere innstillinger:

 • Landingsside: Velges ja, kommer man først til en landingsside når man går inn på lenken. Derfra kan man trykke seg videre inn i kjøpsprosessen.

Sk_rmavbild_2020-04-17_kl._09.03.55.png

 • Overskriv tekst: Velger man ja, har man mulighet til å endre Online rubrikktekst og Online Notis-tekst. Disse finnes beskrevet i avsnittet om produksjoner under Avansert.
 • Leveringsmetoder: Vil man ha en avvikende leveringsmetode, kan man angi det her. For eksempel om man kun vil at det skal gå an å få billettene i lenken levert per post.
 • Betalingsmåter: Vil man ha avvikende betalingsmåter, angis det her. OBS! Krever konfigurasjon fra Tixly Support.

Språk

Man kan velge å legge inn Navn og Beskrivelse på flere språk her. 


Queue-IT

Det er mulig å koble på køsystemet Queue-IT for en kampanjelenke. Les mer om Queue-IT her eller kontakt Tixly Support.