Billettyper, billettlayouter og prismaler

En billettype er navnet på en priskategori. En billettype opprettes én gang og kan deretter knyttes til de ønskede forestillingene og prises individuelt per arrangement.

Et billettlayout definerer hvordan en utskrevet billett presenteres grafisk. En spesifikk layout kan knyttes til individuelle forestillinger så vel som ned til nivået på individuelle billettyper i et arrangement.


Lage billettyper


For å lage en billettype går du til  Administrasjon - Billetter - Billettype og og trykker på Legg til billettype øverst i høyre hjørne.

mceclip0.png

Informasjon

 • Navn: Navnet på billettypen som presenteres i salg (online og i BoxOffice), administrasjonsrapporter og på den trykte billetten*.
 • Gruppe: Akkurat nå brukes gruppering bare til rapporteringsformål. Vi anbefaler å gruppere billettene dine minst etter: Vanlig/Ordinær, Abonnement, Fribilletter, Tilbud/Rabattert.
  Grupper opprettes under Administrasjon - Billetter - Billettgrupper.
 • Type: Definerer om billettypen skal brukes til enkeltforestillinger og/eller abonnementer. En billettype som er satt til Standard er ikke synlig i abonnementssalg og omvendt.
 • Standard: Hvis Ja, vises billettypen først i rekken når du selger online og i BoxOffice. Hvis flere billettyper er valgt som standard, vises de i alfabetisk rekkefølge.
 • Kvoteregel online: Hvis en billettype alltid brukes med en og samme kvoteregel, kan den defineres her for å spare tid og unngå å gjøre det på hver enkelt forestilling. Regelen kan fortsatt endres inne i forestillingen.
 • Posisjon: Definer hvilken posisjon billetten skal ha, om den skal komme tidligere enn andre i rekken av billetter.
 • Avstand mellom seter: Brukes i kombinasjon med setevalg alternativet Sosial avstand under Internett-fanen på en forestilling. Hvis satt til Ja vil hver billett kjøpt av denne typen bli plassert med det antallet seter mellomrom som er satt på forestillingen. Hvis satt til Nei samles billettene ved siden av hverandre, som normalt.

*det er mulig å skrive et annet navn på den trykte billetten, les mer under overskriften nedenfor: Billettlayout.


Billettlayout

 • Print navn: Hvis ingenting er spesifisert her, brukes navnet på billettypen som navnet ved utskrift.
 • Infotext 1: All tekst skrevet i dette feltet kan bli trykt på billetten. I eksemplet nedenfor er teksten: Maten som er inkludert i billetten din, serveres i baren i 2. etasje (dynamisk variabel i billettlayout er #TYPEINFOTEXT1#).

Ska_rmavbild_2020-03-30_kl._13.17.10.png


Adgangsrettigheter

I adgangsrettigheter er det mulig å definere hvilke brukere i BoxOffice som har tilgang til billettypen. Hvis ingen brukere er valgt her, betyr det at alle med salgsrettigheter har tilgang til billettypen, forutsatt at brukerne har tilgang til arrangementet der billettypen befinner seg.


Lage billettlayout


For å finne modulen for billettlayout, naviger til Administrasjon - Layouter - Billetter. Her er det mulig å redigere i en eksisterende layout og opprette en ny.

For å opprette en ny, trykk på Legg til Billettlayout øverst til høyre. I neste trinn velges et eksisterende oppsett som mal for det nye. Lag kopi av et oppsett med samme Type (Billett, Gavekort, Medlemskap osv.) og Utskriftstype (Pdf, Godex osv.) som det du ønsker å legge til. Gi billettoppsettet et navn og trykk på lagre.

For å redigere en layout, trykk på layouten du vil endre og deretter Rediger for å gå inn i designmodulen.

Ska_rmavbild_2020-03-30_kl._16.06.36.png

Inne i modulen er det mulig å redigere eksisterende felt samt legge til nye bilde- og tekstelementer. For å redigere et eksisterende element, trykk på det og rediger i høyre meny som vises. Avhengig av om det er et tekst- eller bildefelt, kan ett av følgende redigeres:

 • Text: Teksten som skal være synlig. Enten en fast tekst eller en dynamisk variabel. I eksemplet ovenfor er variabelen #TITLE # som genererer en forestillingstittel.
  For å se de forskjellige dynamiske variablene som finnes, trykk på symbolet T øverst til venstre.
 • X: Indikerer feltets posisjon på X-aksen (høyre / venstre).
 • Y: Indikerer feltets posisjon på Y-aksen (opp / ned).
 • Height: Elementets høyde.
 • Width: Elementets bredde.
 • Size: Skriftstørrelse eller størrelse på rektangelets kantlinjer.
 • Position: Posisjon om elementene ligger oppå hverandre. Høyere tall viser over lavere tall.
  For eksempel: Elementer med posisjon 3 vil være synlige over elementer med posisjon 2.
 • Color: Farge på skrift eller rektangelets kantlinjer.
 • BackgroundColor: Bakgrunnsfarge for rektanglet.
 • Font: Skrifttyper.

Ved å trykke på symbolet "T" øverst til venstre får du en guide over de forskjellige billettkodene som er tilgjengelige - #TITLE# tilsvarer for eksempel arrangementets tittel. Når du er ferdig, trykker du Lagre layout.


Prismaler


Prismaler kan brukes for å raskt og enkelt legge til flere billettyper med priser på en forestilling. For å opprette en ny prismal, gå til Administrasjon - Billetter - Prismaler og klikk Legg til prismal øverst i høyre hjørne.

mceclip0.png

 • Navn: Internt navn for prismalen. Vises i listen over prismaler på forestillinger.
 • Avgiftsinnstillinger: Velg ønsket avgiftsinnstilling (Automatisk avgift settes av Tixly Support).
 • Priser/Avgifter: Bytt mellom visning av billettpris og billettavgift.
 • Billettyper: Velg hvilke billettyper skal være tilgjengelige. Det er mulig å søke etter billettyper i dette feltet. Du kan deretter sette prisen for billettypene per prissone.

OBS!

Prismalen inneholder alle prissoner men vil bare benytte prissonene som er aktive i salkonfigurasjonen som er valgt for forestillingen.

Det må settes en pris i minst én av prissonene for hver billettype, ellers blir billettypen ikke lagret.


Adgang

Velg om billettypen skal være tilgjengelig for Lokalt salg eller Lokalt salg + Internett.