Billettutskriften viser ikke Æ, Ø og Å!

Denne løsningen forutsetter at du er kjent med støtte-programmer som kan brukes sammen med Godex.

Når du skriver en billett, blir de norske / danske skrifttegnene Æ Ø og Å ikke skrevet riktig ut.

Du kan løse dette på to måter.

Enten ved å sende følgende kommando til skriveren gjennom kommando-vinduet i GoDoctor:

^XSET,CODEPAGE,14

eller gjennom å bruke GoConfig:

mceclip0.pngHer setter du "Codepage Setup" til "WINDOWS 1252", og trykker "Set". Kommandoen sendes til skriveren, og Æ, Ø og Å kan trykkes på billettene.