Kundeflagg-rapport.

For å ta ut en rapport på kundeflagg - med navn på de som er tilknyttet kundeflagget, gjør du dette:

 


Kundeflagg-rapport


Gå til Administrasjon - Kunder - Kundeflagg

 

Velg kundeflagget du vil ta ut en rapport på, trykk Rediger og velg Kundeflagg.

Da får du opp en liste over de som er tilknyttet kundeflagget.