Kundeflagg-rapport

Kundeflagg-rapport


Gå til Rapporter -> Kunder -> Kundeflagg

I denne rapporten kan man genere rapport over kunder med gitte kundeflagg, men også ekskludere kunder med et annet flagg samtidig. Inkluderer man flere kundeflagg vil rapporten vise alle kunder med flagg A eller flagg B. Har en kunde flere av de inkluderte kundeflaggene vises disse over flere rader.