Billetten kommer ikke ut riktig?.

Om billetten ikke kommer helt ut, enten er for lang eller kort, er det flere faktorer du kan endre på.

 

Åpne GoDoctor og trykk Printer Configuration.
Informasjon om hvor du laster ned programmet finner du her.

Merk! Innstillingene kan også settes i GoLabel, om du ikke har tillatelse til å bruke GoDoctor.
Gå inn på Advanced, Virtual terminal.
For å få opp konfigurasjonen på printeren, skriv ^Xget,config og trykk enter. Da kommer konfigurasjonen opp. Ellers kan du sende samme printerinnstillinger som i GoDoctor.

Du får da se hvilken konfigurasjon som ligger inne på printeren:

Grieghallen printer Her er det mange parametre som vises - vi skal konsentrere oss om de som styrer selve billetten.

For å sende konfigurasjon til printeren, trykk på Command Mode. Du får da opp et hvitt felt du kan skrive inn kommandoer til printeren.

 

^W73 i dette tilfellet er en bredde på 73mm. Dette er hvor lang billetten er fra den ene siden av printeren til den andre.
^Q152,10,0+ sier at billettprinteren bruker "Reflective sensing". Det vil si at billetten er 152mm lang, har et sort merke/blackmark på 10mm, og skal sende billetten ut 0 mm etter den har funnet 10mm black mark.

Om det kun står ^Q152,0 - vil dette indikere at billetten ikke leter etter black mark, men er satt opp til kontinuerlig utskrift.

^E18 forteller printeren at den skal trekke billetten inn 18mm før den skriver ut billettdesignet. Dette skjer for hver eneste billett.

 

For å endre disse faktorene, kan du sende de samme kommandoene. Eksempelvis om du vil skrive ut på en billett med bredde på 70mm, lengde på 130mm, ha et blackmark på 10mm - kan du sende følgende kommando:

^W71
^Q152,10,0

Vi velger å ikke gjøre noe med E. Om den er 18, vil den passe de normale billettdesignene fra Box Office.

 

Jeg har to sorte merker bak, en på hver side - hva gjør jeg?

Printeren din er satt opp til å lese ett sort merke bak for å definere når billetten er ferdig utskrevet. Har du av designmessige årsaker to black marks etter hverandre, hvor billetten slutter i midten av disse, finnes det en løsning for dette også.

 

1. Mål opp merkene - finn ut hvor store merkene er på hver side av billetten i millimeter.
2. I Q-kommandoen kan du justere så printeren stopper i midten av merkene med følgende kommando:
^Q152,43,33+

Her er 152 lengden på hele billetten.
43 definerer hvor langt sort merke du har, 
33 definerer hvor stort det neste merket på billetten etter du har skrevet ut en billett er.

I dette tilfellet vil printeren lagre at du har 152mm billett, 43mm sort merke, og at billetten har 119 millimeter med hvite felter etter det sorte merket er ferdig. (Eller som du sendte inn som kommando: Det er et sort merke på 33 mm som printeren bare skal overse).

 

Fart og mørkhetsgrad på utskrift

Du kan også endre fart og mørkhetsgrad på utskriften.
^S5 sier at farten er satt til 5.
^H8 sier at mørkhetsgraden er 8.

Om du vil endre disse, sender du bare kommandoen du vil endre, eks ^H14, og trykker Send i kommandofeltet.

Merk at om mørkheten er for mørk, vil det kunne påvirke strekkodene printeren skriver ut.

For å sjekke at innstillingene blir lagret, trykker du igjen på Printer Configuration.

Om du har utfordringer med billettutskriften, ta gjerne kontakt med Tix Support.