Medlemskap/donasjoner

Et medlemskap utgjør en mulighet for å gi kunden spesielle tilbud ut fra et valgt medlemskap. 
Medlemskapet kan gi ulike medlemsfordeler, og kan knyttes til en valgt kunde.

Medlemskapet kan også ha en pris for kunden og selges både på nett og i Box Office.


Opprette medlemskap/donasjon


For å opprette et nytt Medlemskap, går du til Administrasjon - Medlemskap - Medlemskap og trykker på Legg til medlemskap øverst i høyre hjørne.

 

Informasjon

mceclip0.png

 • Navn: Medlemskapets navn, som vises på billett i Boxoffice og online.
 • Organisasjon: Knytt medlemskapet til en av organisasjonene, eller hovedorganisasjonen.
 • Forkortelse: Forkortelse på medlemskapet.
 • Pris: Utsalgspris på medlemskapet.
 • Moms: Velg om medlemskapet skal ha moms på.
 • Farge: Fargen medlemskapet skal ha.
 • Type: Her velger du om medlemskapet er et medlemskap eller en donasjonsmulighet. Velges donasjon, vil du ha mulighet til å gi kunden mulighet til å donere pengene sine til dette formålet når forestillingen avlyses. Mer informasjon finnes under Forestillinger. Du vil også kunne sette et maksbeløp for donasjoner.
 • Medlemmer: Her velger du hvilket antall medlemskapet skal gjelde for. Medlemskapet kan etter salg deles med én eller flere kunder.
 • Slagord: Salgspitchen for medlemskapet. Her kan du skrive en selgende tekst for medlemskapet som vises i kjøpsprosessen online.
 • Kort beskrivelse: En kort beskrivelse av medlemskapet som vises online og i Box Office.
 • Lang beskrivelse: En tekst som forklarer medlemskapet ytterligere.
 • GiftCardGroups: Velg hvilke gavekort som kan benyttes når medlemskapet kjøpes.
 • Fordeler: Angi hvilket antall medlemsfordeler som skal legges til i medlemskapet. Etter antall er valgt, kan du skrive inn hvilke fordeler som skal legges til som fritekst.

Gyldighet/fornyelse

 • Fornyelse: Skal medlemskapet fornyes årlig, månedlig eller ikke i det hele tatt. I Norge er det inntil videre ikke mulig å fornye medlemskap automatisk.
 • Gyldig fra: For medlemskap uten fornyelse kan du definere hvor lenge medlemskapet skal være gyldig. 
   • Fra kjøpsdato: Definer hvor mange måneder etter kjøp medlemskapet skal være gyldig før det utløper.
   • Til fast dato: Definer den fastsatte datoen for når medlemskapet vil utløpe.

Internett

mceclip1.png

 • Tilgjengelig online: Velg om medlemskapet skal kunne selges på internett. Velges ikke denne, vil medlemskapet kun være tilgjengelig i Box Office.
 • Salgsstart: Når medlemskapssalget skal starte.
 • Salgsstopp: Når medlemskapssalget skal opphøre.
 • Synlig online: Når medlemskapet skal kunne vises på internett.
 • Tilby ved kjøp (kun donasjoner): Hvis Ja vil kunder som kjøper over nett kunne gjøre en donasjon i det siste trinnet av den online kjøpsprosessen før de betaler ordren.
 • Epostmal for nettsalg: E-posten som sendes ut fra systemet når et medlemskap blir kjøpt på nett.

 


Økonomi

Her kan du legge til eksternt referansenummer, avdeling og konto som kommer med i økonomieksporter.

 

Det er også mulig å angi oversettelser av medlemskapet på svensk og engelsk, ved å velge fanen Språk.

 


Medlemskapsgrupper


Når du har opprettet et medlemskap, kan du tilgjengeliggjøre dette på internett.
Dette gjøres ved å legge til en medlemskapsgruppe under Administrasjon - Medlemskap - Grupper.

 


Informasjon

mceclip2.png

 • Navn: Navn på medlemskapsgruppen.
 • Organisasjon: Knytt medlemskapsgruppen til en av organisasjonene, eller hovedorganisasjonen.
 • URL: Definerer hva medlemskapet heter i lenken.
 • Tilgjengelig online: Velg denne for å sette medlemskapsgruppen i salg.
 • Skin: Velg hvilket skin du vil ha lenke til medlemskapet i. Standard skin er automatisk valgt.
 • Weblink: Lenke til medlemskapssalget på internett.
 • Tittel: Tittel på medlemskapssiden som vises online.
 • Beskrivelse: Beskrivelse av medlemskapene du har gjort tilgjengelig for salg.
 • Velg medlemskap: Velg hvilke medlemskap du vil gjøre tilgjengelig i lenken. Dette gjøres ved å trykke på medlemskapet til venstre, og flytte den over i den høyre kolonnen.
 • Posisjon: Definerer i hvilken rekkefølge du vil vise medlemskapene. For å endre rekkefølgen, trykk på medlemskapet du vil flytte, og trekk dette oppover eller nedover i rekken.

Medlemskapsgruppen vi nå har redigert vil se slik ut på nett for de valgene som er gjort over:

mceclip0.png

Trykker du på "Klikk her for å se alle fordeler", vil du se den lange beskrivelsen du har satt på medlemskapet over.

 


Knytte fordel til medlemskapet


Kjøp av medlemskapet kan gi kunden et kundeflagg.

Les mer under Kundeflagg.

 

For mer informasjon om medlemskap, ta kontakt med Tixly Support.