Hvordan gir jeg kunder mulighet til å refundere?

Funksjonen Tilbakebetaling gir deg mulighet til å la kunden velge refunderingsmetode.
Dette gjøres under Administrasjon - Forestillinger og forestillingen du vil refundere.

Klikk på fanen Tilbakebetaling.


Tilbakebetaling


Tilbakebetaling styrer mulighetene for kunden til å gå inn på kjøpskvitteringen og velge måte å refundere billetten på.

Sett Tilbakebetaling til Ja for å få opp mulighetene:

 

Valg:

  • Refunder billettavgift: Velg om billettavgiften skal refunderes eller ikke.
  • Inkluder ordregebyr: Velg om ordregebyrer skal refunderes eller ikke.
  • Refunder produktkjøp: Velg om du vil refundere produkter solgt koblet til forestillingen samtidig.
  • Tillat refundering: Velg om du vil tillate refundering av beløpet - enten ved at kunden skriver inn kontoinformasjon, eller som batch refund (om billetten er kjøpt online, vil kunden slippe å få mulighet om å skrive inn kontoinformasjonen - men bare bekrefte at de vil ha pengene tilbakeført). Denne må da refunderes via betalingsinnløser.mceclip1.png
  • Når du velger tillat refundering, vil du få mulighet til å velge hvilken betalingstype kundens refundering blir gjort som, og en e-post som sendes til kunden når refunderingen har blitt gjort.

NB! Om eposten:

Denne sendes når kunden velger en refunderingsmetode.

  • Refunderingsdato: Refunderingsdatoen styrer ikke selve refunderingen, men alle billetter kjøpt før refunderingsdato, vil få muligheten til å velge refunderingsmetode. Alle billetter kjøpt etterpå vil ikke få muligheten. Dette gjelder for eksempel om du vil flytte forestillingen.
  • Tilgjengelige gavekort og tilgjengelige donasjoner: Velg om kunden skal kunne refundere til gavekort eller donasjon, og hvilke gavekort og donasjoner kunden kan refundere til.

Når disse innstillingene er gjort, trykk Lagre, og kunden vil få mulighet til å gå inn på kvitteringssiden sin for å refundere billettene.

 

Det vil da se slik ut på kvitteringssiden(om du har valgt alle mulighetene):

mceclip1.png

 

Trykker kunden på Refunder, vil hen få følgende valg for refundering:


mceclip0.png

Etter kunden har trykket bekrefte, vil kvitteringssiden se slik ut:

mceclip4.png

Dette kontonummeret blir lagret i rapporten under.


 

Kontoinformasjon / Manuell refundering

Når du har valgt å gjennomføre en manuell refundering av en forestilling, og publikum har skrevet inn kontoinformasjon, vil du kunne hente ut denne rapporten under Administrasjon - Forestillinger - Manuell refundering

Her vil du få ut en rapport, enten totalt, eller på forestillingsnivå, med ordrenummer, kundenavn, e-post, IBAN/Swift eller kontonummer, når refunderingen ble opprettet og hvilket tidspunkt du eventuelt gjennomførte refunderingen.

For å godkjenne disse, ta ut rapporten som CSV.

20210519_Manuelle_refundering.PNG

I bildet kan du også se hvilke filer som er opprettet av økonomiavdelingen, slik at du kan markere de manuelle transaksjonene som gjennomført.

For mer informasjon om Tilbakebetaling, ta kontakt med Tixly Support.
For å lese om Automatisk refundering les mer her