Hvordan roterer jeg utskriften?

Om billettutskriften kommer ut opp ned, er det noen innstillinger man kan sende til printeren for å justere dette.

 

Åpne GoDoctor og trykk Printer Configuration.
Du får da se hvilken konfigurasjon som ligger inne på printeren:

Grieghallen printer Her er det mange parametere som vises - du skal konsentrere deg om funksjonen ~R.

For å sende konfigurasjon til printeren, trykk på Command Mode. Du får da opp et hvitt felt du kan skrive inn kommandoer til printeren.

I dette tilfellet er det ingen rotering av billetten, vist med ^R000 ~R0.

Om du skriver inn ~R200 og trykker Send, vil printeren rotere alle utskrifter 180 grader.