Web Analytics Dashboard

Web Analytics Dashboard

Forklaring av feltene

Grønn firkant: Viser antall brukere som nå er inne i kjøpsprosessen, og hvor mange produksjoner de er inne i.

Gul firkant: Viser hvor mange unike brukere som har vært inne i kjøpsprosessen i dag, og hvor mange webprofiler som har vært logget inn. Den viser også hvor mange billetter de har kjøpt, og hvor disse er sendt inn i kjøpsprosessen fra.

Blå firkant: Viser hvor mange brukere som de siste 30 dagene har avbrutt kjøpet.

mceclip0.png

Kommende forestillinger

Kommende forestillinger gir deg en visning på de neste arrangementene, og flere faktorer knyttet til disse.

Feltet Forestilling viser forestillingsnavnet, og Starttid viser når forestillingen starter. Det vises også kapasitet og antall tilgjengelige billetter på forestillingen.

Kampanjelenker viser antall tilknyttede kampanjelenker, og antallet som fortsatt er i salg.

Velg forestilling viser hvor mange som er inne på produksjonen i kjøpsprosessen. Trykk på tallet for å se mer statistikk.

De andre feltene er også klikkbare; Velg dato viser hvor mange som er inne og velger forestillingsdato, Søk etter billetter viser hvor mange som er inne og søker etter billetter, og Startet betaling hvor mange som er inne for å betale for kjøpet.

Potensiell oms. viser hvor stort potensielt salg brukerne som er inne kjøpsprosessen utgjør.

Trend viser hvordan salget har vært de siste dagene, og hvor mange prosent av forestillingen som er solgt eller utilgjengelige.