Organisasjoner

Organisasjoner gir deg mulighet til å definere flere underorganisasjoner under den primær- eller hovedorganisasjonen Tixly er satt opp til.

Eksempelvis om dere er et kulturhus, og har flere grupper som skal ha egne tilganger i systemet.

mceclip0.png

Hovedorganisasjonen (Den som er definert som standard i systemet) vil ha tilgang til sine egne forestillinger, sesonger, kundedata, brukere, skin, produkter, medlemskap osv., men samtidig ha tilgang til alt av dette i underorganisasjonene.

Underorganisasjonene (de som ikke er definert som standard) vil kun ha tilgang til egne forestillinger, kunder osv.

Dette gir mulighet til å legge inn brukere med tilgang til kun den valgte organisasjonen.

Det er også mulig for underorganisasjonene å ha egne billettlayouter, kvitteringsinformasjon og mer ved hjelp av organisasjoner.

Vennligst ta kontakt med Tixly Support før du oppretter nye organisasjoner.


Opprette organisasjon


For å opprette en ny organisasjon, går du til Administrasjon - Organisasjoner og trykker på Legg til organisasjon øverst i høyre hjørne.

 

Informasjon

mceclip1.png

  • Navn: Navn på organisasjonen.
  • Forkortelse: Forkortelse på organisasjonen.
  • Tema: Velg hvilket fargetema organisasjonen skal vise Tixly BoxOffice i.
  • Standard: Definerer om det er hovedorganisasjon eller ikke.

Kvittering

Om Use receipt info er satt til Ja kan man definere egen kvitteringsinformasjon for salg til underorganisasjonen. Er denne satt til Nei brukes hovedorganisasjonens kvitteringsinformasjon.

Billettlayout

Her kan man definere hvilke billettlayouter skal brukes av organisasjonen. Standard billettlayouter er satt av Tixly Support eller Workgroup Administrator.

Finances

Her kan man definere ulike variabler som skal benyttes i forbindelse med økonomieksport fra Tixly.


 

For mer informasjon om organisasjoner, ta kontakt med Tixly Support.