Tixly Scanner

 

Appen Tixly Scanner er tilgjengelig for iOS- og Android-enheter. På Android støttes et bredt utvalg av  håndholdte skannere som f.eks. Datalogic, Wepoy og Zebra, men det er også mulig å skanne med mobiltelefonen ved hjelp av kameraet. Mer informasjon om hvordan du installerer appen, finner du her.

Åpne appen, logg inn med en aktiv Tixly-innlogging (se brukere) og velg riktig land. Det anbefales å opprette en bruker per skanner for bedre sporing, men det er også mulig å opprette én bruker for alle enheter.

Appen logger seg direkte inn på siden for skanning og er klar til bruk. Som standard skanner appen alle forestillinger som brukeren har tilgang til, og som er innenfor tidsrammen for skanning som er angitt i Box Office.


Forestillinger 

Hvis flere arrangementer avvikles samtidig, er det mulig å velge ut bestemte arrangementer for skanning. Trykk på kalenderikonet i nedre venstre hjørne for å se hvilke forestillinger som kan skannes nå og/eller senere.

Hvis du vil velge bestemte forestillinger, trykker du på Redigere øverst i høyre hjørne og veksler mellom aktiv eller ikke aktiv for en forestilling. Trykk på Lagre, og så på strekkode-ikonet for å komme tilbake til fanen hvor du kan starte skanning.

IMG_9967.PNG

Hvis arrangementet ikke finnes i listen, kan tidene for skanning justeres i Box Office. Se etter overskriften  Adgangskontroll  i artikkelen om Forestillinger.


Innstillinger

Åpne innstillingsmenyen ved å trykke på tannhjulikonet øverst i høyre hjørne. Her kan du redigere flere forskjellige innstillinger.

Inngangsvalidering

Det er mulig å velge sal(er) og innganger for å stille inn skanneren til å skanne spesifikke billetter.

Hvis spillestedet har flere saler, kan én eller flere spesifikke saler velges.

IMG_0138.jpg

Hvis salen har flere innganger, kan du velge én eller flere innganger.

IMG_0139.jpg

Konfigurasjonen lagres på enheten, ikke på brukeren.

Skanneinnstillinger

IMG_0141.PNG

Billetter & Produkter

Det er mulig å konfigurere enheten til å skanne strekkoder for både billetter og produkter, eller bare en av disse.

Kameraposisjon (Kun på mobiltelefoner)

Det er mulig å velge mellom å bruke frontkamera eller kameraet på baksiden.

Kioskmodus (Kun på Android-enheter)

Denne funksjonen gjør det mulig å sette scan-appen i en spesiell modus slik at den kan brukes til å skanne billetter uten at noen betjener enheten.

Funksjonaliteten er litt annerledes enn ved normal skanning. Displayet viser ikke informasjon om eieren av de skannede billettene, og etter et kort opphold går skanneren tilbake til skannestatus.

En PIN-kode må angis for å gå inn i kioskmodus. For å gå ut av kioskmodus trykker du med to fingre på skjermen, da kommer det opp en dialogboks for å angi PIN-koden.

Strekkodetyper (Kun på mobiltelefoner)

Det er mulig å velge strekkodetyper som skal kunne skannes. Strekkodene som brukes av Tixly er Code128, og det er den appen bruker som standard. Mobilbilletter kan imidlertid vises som en QR-kode, avhengig av hvilken app kunden bruker til å lagre billettene.

Hvis eksterne strekkoder er importert for skanning, er det mulig å aktivere strekkodetypen som brukes. For best ytelse i appen er det en fordel å velge så få strekkoder som mulig.

App-innstillinger 

IMG_0141 copy.PNG

Disse innstillingene endrer hvordan appen ser ut, høres, og føles. De påvirker ikke hva som kan skannes med skanneren.


Skanning

Trykk på Bruk kamera for å skanne en billett ved hjelp av kameraet. Hold kameraet over strekkoden og vent til appen leser strekkoden. Når du bruker en dedikert skanner/ laserskanner peker du laseren mot strekkoden.

Hvis du vil skrive inn strekkode manuelt trykker du på tastaturikonet øverst i venstre hjørne.

Screenshot 2024-06-12 at 16.31.57.jpeg

Etter at du har skannet en billett er det mulig med flere utfall.

Billett skannet

Billetten er gyldig og gir adgang til arrangementet.

IMG_0144.jpg

Allerede skannet

Denne billetten har allerede blitt skannet før. Sveip opp for å se når billettene ble skannet.

IMG_0146.PNG

Ugyldig billett

Denne strekkoden viser ikke lenger til en gyldig billett i systemet, det er mulig at billetten har blitt slettet.

IMG_9981.PNG

Feil forestilling

Billettkjøperen befinner seg ved feil sal eller inngang, eller skanneren er feil konfigurert.

IMG_9980.PNG

Skanning har ikke startet

Billetten som presenteres er til en forestilling som ennå ikke kan skannes.

IMG_9979.jpg

Skanning er avsluttet

Billetten som presenteres gjelder et arrangement som ikke lenger er aktivt for skanning.

IMG_0234.jpg

Skann flere billetter fra en ordre samtidig

Hvis ordren inneholder flere billetter til samme forestilling vil appen vise at x av y billetter skannet, og den grønne boksen med billettinformasjon vil se ut som en bunke med kort. Ved å trykke på boksen åpnes en liste over alle andre billetter. Det er deretter mulig å markere enkeltbilletter som skannet ved å trykke på dem, og skanne alle billettene i ordren via knappen Skann alle billetter nederst.

IMG_0145 2.jpg

Skanning av produkter

I skannerinnstillingene kan produktskanning aktiveres. Dette gjelder for skanning av produkter som har fått generert en PDF med strekkode fra Box Office. Når en billett skannes som også har et produkt i bestillingen, vises den når den sveipes opp.

IMG_0235.jpg

Produkter som er koblet til en forestilling kan bare skannes hvis den tilkoblede forestillingen er aktiv for skanning. Produkter som ikke er tilknyttet en forestilling kan skannes når som helst.

Skanning av medlemskap 

Når det er satt opp i Box Office, kan medlemskap skannes for å gi tilgang til unummererte forestillinger.

IMG_0226.jpg

Når du skanner en medlemskap opprettes det en gratisbillett i Box Office til den forestillingen medlemskapet er knyttet til. Det kan bare opprettes én billett per medlemskap, og det opprettes ikke flere billetter ved å skanne et medlemskortet flere ganger.

Vector.png

Skanning av medlemskap er bare mulig når kun den forestillingen som medlemskapet er knyttet til er aktivt for skanning (se Forestillinger lengre oppe).

Varslinger ved skanning

I Box Office kan du sette opp spesialtilpassede skannevarsler på kundeflagg, allokasjoner og billettyper. Når en billett med skannevarsel skannes, vises den tilpassede meldingen øverst på skjermen.

IMG_0329.jpg

Skann billetten ut

Det er mulig å skanne billettene ut etter at de er skannet inn. Dette kan for eksempel brukes til å la besøkende forlate salen hvis de må hente noe i bilen. Aktivering av muligheten for å skanne billettene ut kan sette på Workgroup-nivå slik at den er aktiv på alle forestillinger eller den kan styres på forestillingsnivå i fanen Adgangskontroll.

For å skanne ut billett skanner du billetten på nytt. Trykk deretter på Skann billetter ut, og en melding om at utskanningen er vellykket vises øverst.

IMG_9984.PNG

IMG_9985.PNG

Når du ser på listen over alle billetter i samme ordre, kan du skanne ut billetter ved å trykke på de enkelte billettene.

Å skanne ut er kun mulig for billetter til forestillinger, ikke for medlemskap eller produkter.


Kundesøk

Ikonet med forstørrelsesglasset nederst i høyre hjørne åpner siden for kundesøk. Dette gjør det mulig å manuelt sjekke inn besøkende som har glemt eller mistet billettene sine, eller å bruke appen som en gjesteliste.

IMG_9969.PNG

Når du trykker på kundenavnet vises en liste over alle ordrene til kunden. Trykk på ordren for å åpne listen over billetter, og trykk deretter på billettene for å skanne dem inn.

Øverst på siden vises varsel om kundeflagg.

Screenshot 2024-06-25 at 17.30.20.jpeg

Listen som vises når du klikker på forstørrelsesglasset er denne brukerens siste skanninger, hvis dere benytter samme bruker på flere skannere er den samme listen synlig på alle skannere.