HTML

Datum- en tijdnotatie


De datum en/of tijd kan op verschillende manieren weergegeven worden in e-mails en op e-tickets. Bij variabelen als #STARTDATE()# of #EXPIRES()# is het mogelijk tussen de haakjes de notering te bepalen:

 • Weekdag
  • ddd - afkorting van de dag
  • dddd - dag voluit geschreven
 • Datum
  • d - enkel cijfer (1)
  • dd - dubbel cijfer (01)
 • Maand
  • MM - cijfer van de maand
  • MMM - afkorting van de maand
  • MMMM - maand voluit geschreven
 • Jaar
  • yy - laatste 2 cijfers van het jaartal
  • yyyy - volledige jaartal
 • Tijd
  • HH - uren
  • mm - minuten

Het is ook mogelijk tekst in te voegen tussen de haakjes, gebruik dan een backslash \ voor letters die ook gebruikt worden als variabel. Bijvoorbeeld:

mceclip0.png

Link invoegen


Om een klikbare link in te voegen moet het volgende stukje code ingevoerd worden: 

<a style="text-decoration:none; color: #000000;" href="URL waar naar gelinkt moet worden">Klikbare tekst in de e-mail</a>

Handige tags


Een aantal handige tags om de tekst in e-mails op te maken:

 • <strong>Dikgedrukt</strong>
 • <em>Schuingedrukt</em>
 • <br> voor een enter tussen 2 zinnen

E-mail templates van het type EventAutoSend kunnen de tag 'data-editable' bevatten. Hiermee kun je de tekst die tussen deze tag staat bewerken bij het verzenden van een mail via de SMS/E-mail tab in een evenement. 

Voorbeeld:
<div data-editable>
     <p>Deze inhoud kan worden bewerkt</p>
     <p>Net als deze tekst</p>
</div>

Let op!

Vergeet nooit tags te sluiten.