Basket Rules

De Basket rules in Tixly zijn een middel om flexibel voordelen te geven. Ze bieden een nieuwe uitgebreide manier van voordelen geven aan bepaalde klanten of bestellingen. 

Een basket rule bestaat uit Conditions (de regels die waar moeten zijn) en Actions (de acties die moeten gebeuren) Als er aan de voorwaarden van de condities die bij een regel staan ingesteld voldaan is dan zullen de ingestelde acties uitgevoerd worden.  

Er kunnen regels ingesteld worden met actions waarbij prijzen van bepaalde items in een winkelmand aangepast worden, de beschikbare leverings- en betaalmethode ingesteld kunnen worden of (upsell) berichten getoond kunnen worden. Een voorbeeld van functionaliteiten die kunnen worden gecreëerd met deze nieuwe module zijn:

 • Koop 5 tickets en krijg er 1 gratis
 • Betaal geen transactiekosten als je een lidmaatschap hebt
 • Koop 4 tickets voor een voorstelling in december en krijg 2 drankjes met 50% korting
 • Toon een bericht aan klanten die meer dan 10 tickets kopen in 1 transactie en nog geen lidmaatschap hebben dat ze een lidmaatschap kunnen aanschaffen waarbij er 5% korting gegeven wordt op de transactie. Het lidmaatschap kan in dezelfde transactie toegevoegd worden waarna de korting verrekend wordt. 

De regels werken zowel online als in de back office. Online worden deze regels automatisch toegepast, in de box office behoud je zelf controle en worden de acties als suggesties getoond. 

Notitie!

Als er gebruik gemaakt wordt van een werkgroep met meerdere organisaties dan kunnen de regels ingesteld worden op organisatie en skin niveau. Als er geen organisatie wordt gekoppeld aan een basket rule dan zal deze werken voor alle organisaties. 


Een basket rule maken


Ga naar Administratie - Basket rules om een nieuwe Basket Rule te maken. Klik op Add rule rechtsboven. 

Informatie

mceclip0.png

 • Name: Kies een logische naam, alleen voor intern gebruik
 • Organisatie: Essentieel om in te vullen als je deel uitmaakt van een werkgroep met meerdere organisaties met hun eigen skin. Dit maakt dat de regel alleen werkt voor de skins die aan de organisatie gekoppeld zijn. Als er geen organisatie wordt gekozen dan zal de regel gelden voor de hele werkgroep. 
 • Priority: Hier wordt de volgorde bepaald waarin de regels worden toegepast. Van laag naar hoog.  
 • Has valid dates: Bepaal hier of de regel alleen actief moet zijn in een bepaalde periode. 
 • Is active: Ja, de regel wordt toegepast. Nee, de regel wordt niet toegepast. 

Conditions

Een condition is een reeks van ingestelde regels die worden toegepast op een transactie en de kopende klant. Dit wordt gedaan in de online winkelmand en in de box office als er iets wordt toegevoegd, verwijderd of veranderd aan de bestelling. 

De conditions van alle actieve regels worden getoetst per bestelling en als er voldaan wordt aan alle regels wordt de action van de regel toegepast. 

Voorbeeld van een condition:

Je ziet twee regels met een stelling:

 • De eerste stelling bepaalt naar welke eventtickets er gekeken moet worden in de winkelmand
 • De tweede stelling bepaalt dat er minstens 3 van deze tickets gekocht moeten worden

Omdat deze twee stellingen verbonden zijn door een AND operator, zal de condition alleen matchen als je tickets hebt voor een event dat plaatsvindt voor 01-01-2022 EN wanneer er meer dan 3 tickets in de winkelmand zitten. 

Er is een AND en een OR operator. Het verschil is:

 • AND: alle stellingen of groep van stellingen die binnen de operator vallen moeten waar zijn. Zoals in het bovenstaande voorbeeld. 
 • OR: als 1 van de stellingen die binnen de operator vallen waar is, zal de condition waar zijn en de regel toegepast worden.

Zie onderstaand voorbeeld waarbij getoetst wordt of de koper een specifiek klantlabel ÓF een specifiek actief lidmaatschap heeft

Parameters overzicht

Onderstaande parameters kunnen worden gebruikt. Ze worden op onderstaande manier gecategoriseerd:

Categorie

Parameter

 

General

Count

Kan gebruikt worden in combinatie met bijna alle andere stellingen om te toetsen hoe vaak de stelling voorkomt. 

Als er geen count gebruikt wordt wordt er intern gekeken naar minimaal 1. 

Tickets

Event

Een specifiek evenement

 

Promoter

Promotor

 

Primary event group

Productie

 

Secondary event group

Tweede productie

 

Event start date

Startdatum evenement

 

Ticket type

Kaartsoort

 

Ticket price

Prijs

 

In specific subscription

Valt binnen een specifiek abonnement

 

In subscription

Valt binnen een abonnement (ja of nee)

Events

Events with primary event group

Evenementen met productie

 

Events with secondary event group

Evenementen met tweede productie. Dit kan gebruikt worden om een hele groep in 1x te 'targeten'. Geef bv 50 events een tweede productie 'Lente festival'

 

Events with promoter

Evenementen met promotor

 

Hours to first event

Uren tot het evenement

 

Event start date

Startdatum evenement

Subscriptions

Subscription

Abonnement

 

Promoter

Promotor

 

Number of events in subscription

Hoeveel evenementen zitter er in een abonnement

Products

Product

Product

Memberships

Membership

Lidmaatschap

 

Donation

Donatie

Giftcards

Giftcard group

Cadeaukaart groep

Customer

Customer has tag

Klant heeft een label

 

Customer has active membership

Klant heeft een actief lidmaatschap

 

Customer has active donation

Klant heeft een donatie gedaan

Order

Environment

Box office | Online

 

Salemode

In persoon | via telefoon

 

Box Office user

Specificeert de box office gebruiker

 

Has cookie

Gebruikt voor specifieke integraties

 

Number of tickets per event

Kijkt naar alle events in de bestelling, of ze voldoen aan het aantal, bijvoorbeeld min. 2 tickets per event

 

Number of tickets

Totaal aantal tickets in de bestelling 

 

Number of subscriptions

Hoeveel abonnementen worden er totaal gekocht. Bv. als je een 'oude muziek' abonnement koopt voor 4 personen en een 'opera premières' abonnement voor 3 personen dan is het totale aantal abonnementen 7. 

 

Number of subscriptions per subscription type

Kijkt naar het aantal gekochte abonnementen binnen 1 bepaald abonnement. In het bovenstaande voorbeeld is het aantal 3 (oude muziek) 

 

Number of unique subscription types

In bovenstaande voorbeeld is dit 2

 

Number of unique events

Dit telt het aantal events in de bestelling en maakt geen onderscheid tussen 'gewone' evenementen en evenementen die onderdeel zijn van een abonnement

 

Number of donations

Het aantal donaties

 

Number of products

Het aantal producten

 

Number of unique products

Het aantal unieke producten

 

Number of memberships

Het aantal lidmaatschappen

 

Number of unique memberships

Het aantal unieke lidmaatschappen

 

Number of giftcards

Het aantal cadeaukaarten

 

Number of unique giftcards

Het aantal unieke cadeaukaarten

 

Delivery type

Leveringsmethode 

 

Delivery price

Verzendkosten

 

Delivery method

Verzendmethode

 

Total price of the order

Totale prijs van de bestelling

 

Subscription renewal

Is 1 van de abonnementen in de bestelling een hernieuwing 

 

Promo code

Als dit gebruikt wordt dan wordt er een promo code box getoond voordat er betaald moet worden.  

 

Wij raden aan om de parameters te groeperen per categorie. Ze kunnen gemixt worden maar het is beter te begrijpen als ze per categorie gesplitst worden. 

Voorbeeld: Een conditie binnen een groep (1) heeft vier stellingen over evenementen (Events) en een conditie binnen een groep (2) heeft twee stellingen over de klant (Customer).

Elke parameter kan worden vergeleken met een waarde (Number of ..) Wanneer dit gebeurt dan zijn er de volgende opties (vergelijkende operators genoemd):

 • less or equal (minder of gelijk)
 • less (minder dan)
 • not equal (niet gelijk)
 • greater (groter dan)
 • greater or equal (groter of gelijk)

Voorbeeld: Om te toetsen of een bestelling meer dan twee producten bevat kan deze stelling gemaakt worden: [Number of products]  [greater or equal] [2]

Andere parameters kunnen zijn:

 • equal (gelijk)
 • not equal (niet gelijk)

Voorbeeld: [Customer has active membership] [equal] [Friends of the Opera]


Actions

Wanneer de Conditions die zijn ingesteld als 'waar' worden bevonden (alle stellingen in de regels met conditions zijn getoetst als 'waar') dan zullen de actions van de regel worden uitgevoerd.  

Elke regel zou tenminste één action moeten hebben maar kan zoveel actions hebben als gewild.

Beschikbare actie types zijn:

 • Discount (Korting): om de prijs van items in de bestelling aan te passen. 
 • Message (Bericht): om extra informatie te geven of een upsell aan te bieden
 • Change delivery price: verander de verzendkosten
 • Change order fee:  verander de orderkosten
 • Override delivery options: overschrijf de bezorgopties
 • Override payment options overschrijf betaalopties
 • Set payment interval options: gebruikt bij direct debits

In onderstaand voorbeeld een discount action met 25% korting op elk tweede ticket met een max van 4 tickets voor 2 specifieke events. 

rules-discount.jpg

 

Discount action 

Deze action stelt je in staat om een prijs aan te passen van bepaalde items in de winkelmand. De conditions die in de regel zijn ingesteld selecteren niet de items waarvoor de korting geldt. Het is belangrijk dat de korting in de discount action wordt gespecificeerd.

Het item met de korting zal in de winkelmand getoond worden met de nieuwe prijs, de 'oude' prijs wordt ervoor doorgestreept getoond (zie onderstaand screenshot)

Type: De korting kan een percentage zijn van de originele prijs (-25%), een vast bedrag wat in mindering wordt gebracht (-5) of een nieuwe prijs. 

Count: Hier wordt ingesteld hoeveel items de korting krijgen. Unlimited (Ongelimiteerd) of Limited (Gelimiteerd) aan een maximaal aantal items.   

Interval geeft de mogelijkheid om elk tweede, derde etc. item korting te geven verbonden aan een maximum. 

Subscription geeft de mogelijkheid om een korting te geven aan alle tickets die binnen een X aantal abonnementen vallen. 

Condition + Predicate + Category: Hier wordt gespecificeerd welk van de items in de winkelmand korting moeten krijgen.

Met Predicate 'All' kan de Category ingesteld worden op Tickets, Producten, Cadeaukaarten of Lidmaatschappen. 

Voorbeeld: [Cheapest + All + Tickets], betekent dat de korting moet worden toegepast op de goedkoopste tickets van alle tickets in de winkelmand. 

Door Predicate op 'Specific' te zetten kan de Category ingesteld worden op Evenementen, Producties, Tweede producties, Promotors, Abonnementen, Producten, Lidmaatschappen en Kaartsoorten. 

Als er bijvoorbeeld voor 'Events' wordt gekozen kunnen er specifieke evenementen gekozen worden. De korting wordt dan alleen gegeven op tickets voor deze specifieke evenementen. (Zie het voorbeeld hierboven)

Message action

Met de 'message action' kan er een bericht aan de klant getoond worden op de pagina van de winkelmand. Dit kan gebruikt worden om klanten te informeren over bepaalde items in hun bestelling, klanten te waarschuwen, of een cross sell aan te bieden bij specifieke items. 

Een voorbeeld van een bericht:  

rules-message.jpg

 

Berichten kunnen per taal ingesteld worden en bestaan tenminste uit een Titel en een Bericht. 

Het bericht kan opgemaakt worden en er kan een hyperlink aan worden toegevoegd. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om naar een speciale pagina op jullie eigen site te linken waar meer evenementen gekocht kunnen worden.  Of er kan informatie gegeven worden over voordelen van een lidmaatschap aan iedereen zonder lidmaatschap.

Type: Het type wat gekozen wordt bepaald de kleur van de rand om het bericht. Deze kleuren kunnen worden aangepast in de skin. 

Position: Dit wordt gebruikt om de positie van berichten te bepalen als er meerdere berichten zijn gekoppeld aan één bestelling.  

Recommended events, Recommended subscriptions, Recommended memberships: Hier kan bepaald worden welke items getoond moeten worden als voorgestelde upsell bij het bericht. 

Change delivery price

Verandert de prijs van de actieve verzendwijze. Bijvoorbeeld: Wanneer er meer dan 4 tickets gekocht worden zullen de verzendkosten voor postbezorging minder zijn. 

Change order fee

Verandert de prijs van de orderkosten. Bijvoorbeeld: Wanneer een klant het label VIP heeft betaald deze klant geen orderkosten. 

Override delivery options

Op evenement niveau is in te stellen welke verzendwijzen er zijn. Met deze action kan dit per bestelling aangepast worden. Bijvoorbeeld: De verzendwijze e-tickets wordt actief voor alle bestellingen met evenementen die binnen 5 dagen plaatsvinden. Verzenden per post wordt daarmee 'overschreven' en zal niet als optie getoond worden. 

Override payment options

Met deze optie kan ingesteld worden welke betaalmethode beschikbaar moet zijn voor een order. Bijvoorbeeld: Je kan bepaalde klanten met een label alleen de optie geven om te betalen met direct debit (automatische incasso). Of deze betaalwijze alleen beschikbaar maken als iemand een abonnement besteld. 

Set payment interval options

Deze optie wordt gebruikt in combinatie met direct debit en is alleen nog beschikbaar voor klanten die gebruik maken van Mollie. Er kan 'Allow instant payment' ingesteld worden waarbij de betaling (incasso) direct gedaan wordt. 

Er kunnen ook door Tixly in de database interval opties aangezet worden waar de klant tussen kan kiezen:

Bijvoorbeeld:

- betaal de order 4 weken na de bestelling

- betaal 30% gelijk, 30% na 6 weken en het restbedrag na 10 weken.


Prioriteiten

Alle regels die zijn ingesteld bij Basket Rules worden getoetst voor een bestelling. Alle regels met actions discounts of messages zullen worden uitgevoerd op volgorde van Priority (van laag naar hoog) Zie het blauwe vak hieronder. Van alle regels met andere actions zal alleen de eerste matching ('ware') regel worden uitgevoerd. Zie het gele vlak hieronder. 

Voorbeeld, als er in een winkelmand regel #40 matcht maar ook regel #35 die minder prioriteit heeft dan zal alleen regel #40 uitgevoerd worden. 

Tip!

Het is verstandig om regels met hele specifieke condities hoger in de lijst te zetten met een lagere prioriteit (dus belangrijker) en meer algemene regels zo laag mogelijk in de lijst te zetten.