Lidmaatschap beheren

mceclip1.png

Na het aanschaffen van een lidmaatschap zal er een label worden toegevoegd aan het klantoverzicht van de koper. Vanuit het klantoverzicht kan het lidmaatschap beheerd worden, zo is een lidmaatschap te verlengen, annuleren, hernieuwen, weg te geven en in sommige gevallen te delen. 

 


Label


mceclip0.png

Door op het label te klikken krijg je meer informatie over het lidmaatschap. Zo is bijvoorbeeld te zien wanneer de klant lid is geworden, wanneer het lidmaatschap verloopt en of het lidmaatschap automatisch verlengd zal worden. Door op de Action knop te drukken krijg je een aantal opties.

Bestelling bekijken (open order) 

Hiermee wordt het overzicht van de bestelling geopend en kan er net als bij een reguliere bestelling een bevestiging worden gestuurd, de historie worden bekeken, een ticket worden geprint (wanneer er een template beschikbaar is) of het online overzicht van de bestelling worden geopend. 

mceclip1.png

Verlengen (extend)

Hiermee kan het lidmaatschap handmatig verlengd worden zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Het huidige lidmaatschap krijgt een nieuwe verloopdatum, deze kan eerder of later zijn dan de huidige datum. 

mceclip2.png

Geven (give)

Het lidmaatschap kan ook aan een andere klant gegeven worden wanneer de koper een lidmaatschap als cadeau voor iemand anders heeft gekocht. Het lidmaatschap kan aan een bestaande klant worden gegeven door deze te zoeken in het voornaam veld of er kan een nieuwe klantenkaart gemaakt worden voor de ontvanger van het lidmaatschap. De bestelling blijft in het overzicht van de koper staan, het label wordt aan de ontvanger gekoppeld. 

mceclip3.png

Delen (share)

Wanneer er is ingesteld dat een lidmaatschap geldig is voor meerdere personen (zie lidmaatschap & donatie voor meer informatie) kan het lidmaatschap gedeeld worden. Wederom kan er een bestaande klant geselecteerd worden of er kan een nieuwe klant ingevoerd worden. De koper behoudt het label en er wordt een label toegevoegd aan de klant waarmee het lidmaatschap gedeeld is. Beide klanten kunnen nu profiteren van de voordelen van het lidmaatschap. Bij het openen van het label is nu ook te zien met wie het lidmaatschap gedeeld is. 

mceclip0.png

Hernieuwen (renew)

Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van automatische hernieuwingen is het ook mogelijk een lidmaatschap handmatig te hernieuwen. Er wordt dan een nieuwe reservering gemaakt die direct afgerekend kan worden of waarvoor een betaallink verstuurd kan worden. Het lidmaatschap wordt verlengd vanaf het moment dat het oude lidmaatschap af zou lopen en behoudt hetzelfde nummer.

mceclip6.png

Annuleren automatisch hernieuwing (cancel)

Hiermee wordt de automatische hernieuwing van het lidmaatschap stop gezet. Het lidmaatschap blijft nog wel geldig tot de verloop datum, maar zal daarna automatisch aflopen. 

mceclip7.png


Lidmaatschap verwijderen


Het is mogelijk om een lidmaatschap in zijn geheel te verwijderen. Open de order met het lidmaatschap, klik op 'Verwijder'. Laat 'Expire connected memberships' aangevinkt, hiermee wordt bepaald dat het lidmaatschap meteen verloopt en niet pas na de vervaldatum afloopt. Kies de juiste betaalmethode en klik op 'Verwijder'.

mceclip3.png