Klanten lijsten

Er zijn verschillende klantlijsten, bijvoorbeeld klanten in voorstellingen, klanten met abonnementen en  klanten die voor een bepaalde aanbieding hebben geboekt. Er zijn verschillende rapportages waarin deze gegevens naar voren komen. In dit artikel wordt besproken in welk rapport deze klanten te vinden zijn.

Klant rapportages 


Klanten rapportage


Het hoofdrapport dat gegevens van klanten laat zien is het klantenrapport. In het systeem Klanten genoemd. Deze is te vinden onder de rapportage module. Het rapport wordt gegenereerd op basis van geselecteerd evenementen gebruik makend van de evenementfilter. Er kunnen meerdere evenementen worden geselecteerd, hoe meer evenementen er geselecteerd worden des te langer zal het laden duren omwille van de hoeveelheid data. Image_2020-11-09_kl._07.41.23.png

De tabel bestaat uit veel kolommen, afhankelijk van de schermgrootte zullen sommigen verborgen zijn. Klik om deze te openen op de blauwe plus aan het begin van de rij. Als het rapport geëxporteerd wordt zullen alle kolommen zichtbaar zijn. 

Image_2020-11-09_kl._07.45.30.png

Het rapport kan als verschillende Rapporttypes gemaakt worden. 

  • Verkochte tickets: Toont de bestellingen voor alle verkochte tickets. 
  • Gereserveerde tickets: Toont de bestellingen van alle gereserveerde tickets. 
  • Alle tickets: Toont verkochte en gereserveerde tickets samen. 
  • Niet geprinte tickets: Toont alle bestellingen die nog niet geprint zijn. 

Image_2020-11-09_kl._07.48.11.png

  • Uitnodiging: Een overzicht van alle vrijkaarten. 
  • Verwijderde tickets: Een overzicht van alle verwijderde tickets. 
  • Klant & Stoel Info: Toont alle verkochte orders met specifieke stoelinformatie per klant. Kan goed gebruikt worden als gastenlijst. 

Image_2020-11-09_kl._07.51.25.png

Let op!

  • Dit rapport laat alle kaartsoorten zien, zowel gewone als abonnementsverkopen. 

Klanten met een abonnement


Hetzelfde rapport als het normale klantenrapport maar dan gespecificeerd op de abonnementenverkoop. Dit rapport staat onder Rapportage - Abonnementen - Klanten.

Het is mogelijk om snel alle abonnementen te selecteren binnen een seizoen om een lijst te krijgen van alle klanten met een abonnement in een specifiek seizoen. 

Image_2020-11-10_kl._07.08.34.png

Rapport types

Net als de gewone klantenlijst is het mogelijk om op verschillende criteria te selecteren: Verkocht, Gereserveerd, Niet geprinte tickets, Klant & stoel info maar er kan ook geselecteerd worden op de informatie van de vaste gekozen stoelen voor de abonnementsverkopen (welke stoel een klant eerder had in een abonnement).

Image_2020-11-10_kl._07.10.02.png

Dit laat informatie zien per evenement van de ingang, sectie, rij- en stoelnummer. Dit rapport wordt het meest gebruikt als abonnementen vernieuwd moeten worden. 

Image-2020-11-10-kl.-07.15.22.png


Klanten met specifieke acties 


Hetzelfde rapport als het klantenrapport maar laat de klanten zien die voor een specifieke actie kaarten hebben geboekt. Er is mogelijk om op evenement te selecteren met het Evenementfilter.  Er kan op verkochte of gereserveerde tickets worden gefilterd. Dit rapport staat onder Rapportage - Acties - Klanten.  Image_2020-11-10_kl._07.25.30.png


Klantlabels


Een lijst van klanten met een bepaald label 'tag' is te draaien via Administratie - Klanten - Labels. Klik op Acties van een bepaald Label en kies Labels. 

Image_2020-11-10_kl._07.27.23.png

Er verschijnt een klantenlijst van dat bepaalde label met klantinformatie en welke toestemmingen die deze klanten hebben gegeven. 

Image_2020-11-10_kl._07.31.07.png


Klanten met een product 


Klanten die bepaalde producten gekocht hebben komen naar voren in het rapport Productenverkoop dit is te vinden bij Rapportage - Productenverkoop. Zowel het gekochte product als de klantgegevens zijn zichtbaar in de tabellen. 

Image_2020-11-10_kl._07.32.57.png

Meer informatie over dit rapport kan worden gevonden in een ander artikel. 

Lees meer