Verkoopstanden

In de rapportage module zijn er verschillende rapporten beschikbaar die verkoopstanden laten zien. In dit artikel worden deze verschillende rapporten besproken. De meest belangrijke rapporten waarin verkoopstanden getoond worden zijn: 


Dagelijkse verkoop


Dagelijkse verkoop is het meest gebruikte rapport. Het laat de evenementenverkoop zien gegroepeerd per datum, transactiedatum en/of evenementdatum.  Door gebruik te maken van transactie- en evenmentdatum kan een rapport bijvoorbeeld verkopen laten zien in januari voor een evenement dat in februari plaatsvindt. 

Image_2020-11-07_kl._08.03.03.png

Data: Kies de gewenste periode.

Evenement Filter: Kies of het rapport specifieke evenementen of filters moet bevatten. Als dit niet wordt ingevuld zullen alle evenementen aan het rapport worden toegevoegd. 

Rapport type: Kies welk type rapport er nodig is per verkoopdatum of per evenementdatum. Dit is mogelijk per evenement waarbij zelf de evenementen worden gekozen maar ook per productie. 

 • Per verkoopdatum: Laat alle verkopen zien van de gekozen evenementen in het filter in de periode die gekozen is bij Data. (transacties gedurende die periode)
 • Per datum evenement: Laat alle verkopen zien van evenementen die plaatsvinden gedurende de periode die is geselecteerd bij Data

Per verkoopdatum 

1. Grafiek

Image_2020-11-07_kl._08.15.04.png

Wanneer het rapport gegenereerd wordt per verkoopdatum zullen de verkochte tickets per dag gedurende de gevraagde periode tonen. Zowel de omzet als het aantal verkochte tickets (inclusief vrijkaarten) zijn te zien. 

2. Verkoop per evenementImage_2020-11-07_kl._08.17.47.png

De volgende tabel geeft de verkopen weer inclusief verkochte tickets, vrijkaarten het totaal verkocht + vrijkaarten en de omzet per evenementdatum of productie (dit hangt af van wat er geselecteerd is). De BTW is alleen te zien als deze door Tixly Support is geactiveerd. 

3. Verkoop per kaartsoort

Image_2020-11-07_kl._08.20.48.png

Hier worden de verkochte tickets en omzet per kaartsoort getoond voor alle geselecteerde evenementen samen. Om alleen de kaartsoorten voor een bepaald evenement te zien moet dit worden ingevuld bij het evenementenfilter of gebruik het Evenementenoverzicht Rapport.

4. Verkopen per gebruiker

Image_2020-11-07_kl._08.20.54.png

Hier worden de verkochte tickets en omzet per gebruiker getoond voor alle geselecteerde evenementen samen. Om alleen de verkopen per gebruiker voor een bepaald evenement te zien moet dit worden ingevuld bij het evenementenfilter of gebruik het Evenementenoverzicht Rapport. of het Kassarapport.

5. Verkopen per dag

Image_2020-11-07_kl._08.20.58.png

De laatste tabel laat verkopen per dag zien van alle geselecteerde evenementen gedurende de geselecteerde periode. 

Per datum evenement - Bezettingsrapport 

Image_2020-11-07_kl._11.21.31.png

Wanneer dit rapport gedraaid wordt per verkoopdatum zullen de geselecteerde data niet staan voor de transactie periode maar voor de data wanneer de evenementen plaatsvinden. Een voorbeeld, als de data 1 januari t/m 31 januari ingevuld worden zal het rapport alle verkopen laten zien voor evenementen die plaatsvinden in januari. 

Image_2020-11-07_kl._11.21.52.png

De eerste tabel laat de verkochte en gereserveerde tickets zien, de vrijkaarten en toegekende tickets. Dit rapport kan ook gezien worden als bezettingsrapport. Onder de eerste tabel staan de verkopen per kaartsoort en gebruiker per verkoopdatum.


Evenementoverzicht


Het rapport evenementenoverzicht laat verkopen zien voor één of meerdere geselecteerde evenementen. Dit rapport wordt vaak gebruikt nadat een evenement heeft plaatsgevonden. 

Image_2020-11-09_kl._06.36.10.png

In de linkerkolom kies je de gewenste evenementen (er kunnen hier meerdere evenementen geselecteerd worden, indien geselecteerd zal de selectie blauw worden) en welke variabelen je wilt zien van deze evenementen. 

Filter op transactiedatum: Hier kan indien gewenst een periode ingesteld worden door de box aan te klikken. 

Evenementen: Door hier een datum in te vullen wordt de periode gespecificeerd waarin de evenementen plaatsvinden. Daarna is het mogelijk om de informatie per evenement of per productie te zien. De evenementen kunnen worden geselecteerd worden door CTRL ingedrukt te houden en de evenementen te selecteren. Met CTRL+A worden alle evenementen geselecteerd. 

Type: Hier kunnen de gewenste variabelen worden gekozen

 • Kaartsoorten, Prijs, Rang, Gebruikers, Sectie, Gereserveerd, Toegekend, één kolom per type. 
 • Toon btw: De verkoop wordt gespecificeerd met BTW.
 • Alleen abonnementen: Laat alleen tickets zien verkocht in abonnementsvorm. 
 • Splits op datum: Het rapport zal per datum uitgesplitst worden. 

Image_2020-11-09_kl._06.45.07.png


Verkoopsamenvatting 


Dit is een gespecificeerd overzichtsrapport voor een gekozen periode. Het rapport kan gemaakt worden voor verkopen per dag, week of maand. Dit rapport is ideaal als er een langere periode van gegevens nodig is.

Grafiek 

Image_2020-11-09_kl._06.55.08.png

De grafiek laat alle verkopen zien voor de bepaalde vooraf ingestelde periode per dag, week of maand (afhankelijk van de instelling)  De grafiek is interactief en de verschillende type tickets hebben verschillende kleuren. Wanneer je op een bepaalde lijn klikt zal deze oplichten. Wanneer een bepaald punt in de grafiek wordt aangeklikt zal dat punt informatie laten zien.

Tabel 

Image_2020-11-09_kl._06.58.26.png

De tabel specificeert alle verkopen per dag, week of maand. Het is mogelijk een filter toe te passen door in het zoekveld bijvoorbeeld vrijdag in te typen om alle verkopen op een vrijdag te zien. Dit kan uiteraard alleen als het rapport is gedraaid op verkopen per dag. 

Begrippen

 • Year, Date, Week: Jaar, data, weeknummer
 • Tickets: Het aantal verkochte tickets aan de kassa en online, hier worden niet de abonnementsverkopen in meegenomen. 
 • FreeTickets: Het aantal vrijkaarten 
 • Revenue: Omzet van de verkochte tickets, uitgezonderd de abonnementsverkopen
 • SubTickets: Het aantal verkochte abonnementen (kassa en online)
 • FreeSubTickets: Het aantal vrijkaarten binnen de abonnementen
 • SubRevenue: Omzet van de abonnementsverkopen
 • TicketsOnline: Het aantal online verkochte tickets
 • TotalSoldTickets: Alle verkopen samen, kassa, online en abonnementen
 • TotalFreeTickets: Alle vrijkaarten samen, kassa, online en abonnementen
 • TotalTickets: Total number of generated and sold tickets, including free tickets and tickets sold in subscriptions.
 • TotalTicketRevenue: De totale omzet van kassa, online en abonnementsverkopen
 • GiftCardsBO: Aantal verkochte cadeaukaarten door de kassa 
 • GiftCardsWWW: Aantal verkochte cadeaukaarten online
 • GiftCardsRevenue: Totale omzet van alle cadeaukaarten (kassa en online)
 • TotalRevenue: Totale omzet van alle verkochte kaarten en cadeaukaarten.