Klanten Importeren/Bijwerken

Ga naar Administratie - Klanten - Importeren / Bijwerken. In deze module is het mogelijk om een CSV-bestand met klanten te uploaden. Dit maakt het mogelijk om zowel bestaande klanten bij te werken als nieuwe aan te maken vanuit een externe bron.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.37.30.png

Let op!

 • Het moet een CSV bestand zijn en ; gebruiken als scheidingsteken.

 • De kolommen in het bestand moeten het onderstaand voorbeeld volgen. Onderaan dit artikel staat een sjabloon die kan worden gedownload en gebruikt.

 • Het bestand moet alle kolommen bevatten, ook al staan er geen data in. 
 • Customer IS is 0 voor iedere nieuwe klant
 • Gender is ook een verplicht veld, 0 voor geen gender

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.34.43.png


Klanten bijwerken


Om een lijst van de klanten te downloaden, neem je of contact op met Tixly Support om een volledige lijst met klanten uit de database te krijgen, of gebruik je de Segmentatie tool om een gefilterde lijst te krijgen. Wanneer je de gewenste filters hebt toegepast in Segmentatie, druk op Exporteer resultaten en kies Downloaden met alle klantgegevens. Deze lijst volgt het juiste formaat dat moet worden geïmporteerd.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.41.56.png

In Excel kan alle klantinformatie vrij worden aangepast en gewijzigd.

Nieuwe klant toevoegen

Om een nieuwe klant aan de lijst toe te voegen, maak je een nieuwe rij en geef je deze de klant-ID 0. Wanneer de lijst wordt geïmporteerd, genereert het systeem een nieuw klant-ID voor de nieuwe klant.

Let op!

 • Als je een bestaande klant-ID wijzigt, wordt de klant bijgewerkt met de ID die is ingevoerd. Daarom mag de klant-ID nooit worden gewijzigd.

CSV bestand uploaden


Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.52.56.png

Druk op Browse, selecteer het bestand en druk op Upload.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._13.55.06.png

In de volgende weergave wordt een overzicht van alle wijzigingen getoond. Om ze goed te keuren, druk je op Klantupload bevestigen of op Annuleren om te stoppen.

 • Een gele cel in de tabel betekent dat de waarde in de cel wordt gewijzigd (bijv. Nieuwe e-mail).
 • Een groene rij betekent dat er een nieuwe klant wordt toegevoegd.
 • Het blauwe vak toont het aantal klanten dat wordt geüpload.
 • Het gele vak toont het aantal klanten dat zal worden gewijzigd.
 • Turkoois vak toont het aantal klanten dat niet zal worden gewijzigd.
 • Het groene vak laat zien hoeveel nieuwe klanten er zullen worden aangemaakt.

Sk_rmavbild_2020-06-15_kl._14.02.55.png

Nadat je op Bevestigen hebt gedrukt, wacht je tot het bericht Klanten succesvol geïmporteerd! wordt getoond samen met een duim omhoog!