Tickets ruilen toestaan

Het is mogelijk om klanten hun eigen tickets online te laten ruilen. Er kunnen aparte regels ingesteld worden voor het ruilen. Bijvoorbeeld voor mensen met een abonnement, of kaartkopers voor een bepaalde productie. 


Het toestaan van online ruilen


Seizoenen

Via Administratie - Seizoenen kunnen er regels worden ingesteld voor het ruilen in de tab Ruilingen toestaan 

Image_2020-10-30_kl._09.10.24.png

 • Ruilingen toestaan: Wanneer deze op Ja staat kunnen er regels ingesteld worden
 • Gratis veranderingen: Bepaal of de klant gratis mag ruilen en zo ja, hoe vaak. Dit aantal slaat op per bestelling per evenement. Dus als het aantal gratis ruilingen 1 is mag een klant met een bestelling van 2 events in 1 bestelling beide evenementen 1x gratis ruilen. 
 • Max aanpassingen: Bepaal hoe vaak de klant zijn tickets mag ruilen. Als deze op 0 staat dan mag er ongelimiteerd geruild worden.  
 • Dagen voor evenement: Definieer tot hoeveel dagen voor het evenement er geruild mag worden.
 • Overschrijf kaartsoort: 
  • Wanneer deze op Nee staat moet het kaartsoort waarop de klant geboekt heeft (bijvoorbeeld Normaal) beschikbaar zijn bij het evenement waarnaar er geruild wordt. Bij een duurder ticket moet de klant het prijsverschil betalen. Als het nieuw gekozen ticket goedkoper is krijgt de klant geen geld terug.  
  • Wanneer deze op Ja staat dan hoeft dezelfde kaartsoort niet gekoppeld te zijn aan het evenement of online beschikbaar te zijn, de oorspronkelijke prijs blijft behouden bij het omwisselen.
 • Dezelfde rang: Stel hier in of klanten alleen binnen hun originele gekozen rang mogen ruilen. 
 • Soort kosten: Bepaal of de klant kosten betaald voor een omruiling en of deze per order of per ticket moet worden betaald. 
 • Online prijs: De prijs die betaald moet worden voor een omruiling online. 
 • Kassaproduct: Voeg hier het product toe dat gebruikt moet worden als er een omruiling door de kassa gemaakt wordt. De kosten worden ingesteld bij het aanmaken van het product. 

Klik op Opslaan

Let op! Ruilen naar een voorstelling in een ander seizoen is niet mogelijk. De evenementen waar van en naar geruild wordt moeten in hetzelfde seizoen zitten. 

Ook is het niet mogelijk om online binnen hetzelfde evenement als waar de tickets voor gekocht zijn te ruilen. Ruilen is alleen mogelijk naar een ander evenement. 


Producties 

Om ruilingen binnen producties mogelijk te maken moet het seizoen waar de productie onderdeel van uitmaakt ingesteld zijn op mogelijkheid tot omruilen, zie hierboven. Ga daarna naar Administratie - Evenementen - Producties

Open de tab Geavanceerd en ga naar het veld: 

 • Ruilingen toestaan
  • Nee: Een klant kan niet zijn eigen tickets omruilen 
  • Binnen dezelfde productie: Er kan geruild worden naar alle evenementen die onderdeel zijn van dezelfde productie. 
  • Aan elke groep met dezelfde promotor: Het is mogelijk om de tickets om te ruilen naar evenementen met dezelfde promotor. Het veld Ruilingen naar de productie toestaan moet wel actief zijn.
  • Naar alle producties: Het is mogelijk om het ticket te ruilen voor alle evenementen. Ook hier moet bij de productie dan wel Ruilingen naar de productie toestaan aanstaan. 

Image_2020-11-02_kl._14.46.08.png

 • Ruilingen naar de productie toestaan : 
  • Als deze op Ja staat, is het mogelijk om tickets te ruilen binnen evenementen in deze productie. Een voorwaarde is dat op evenement niveau het ook toegestaan om te ruilen.  

Let op!

Producties moeten online beschikbaar zijn om ruilingen te laten werken. 


Evenementen

Om ruilingen mogelijk te maken moeten bovenstaande instellingen op Seizoen en Productie niveau geconfigureerd zijn, maar ook op Evenement niveau. Ga naar Administratie - Evenementen - Data en zet het evenement op Online beschikbaar. Pas als de online verkoop van het evenement is begonnen is het mogelijk om naar het betreffende evenement te ruilen. 

Let op!

Als het evenement wel beschikbaar moet zijn voor ruilingen maar (nog) niet voor reguliere verkoop, zet je onder het tabblad Informatie de Verkoopstatus op Verkoop niet gepland

Voor evenementen die al geweest zijn (evenementen in het verleden) kan er online niet geruild worden. 


Abonnementen

Om ruilingen in abonnementen toe te staan moet het seizoen waar het abonnement onderdeel van uitmaakt ingesteld zijn op mogelijkheid tot omruilen, zie hierboven. Ga daarna naar Administratie - Abonnementen  

Zoek het betreffende abonnement en klik op de tab Internet, de volgende velden dienen ingevuld te worden:

 • Ruilingen toestaan:
  • Binnen dezelfde productie: De abonnee kan een omruiling maken binnen dezelfde productie waar het evenement onder valt. 
  • Binnen producties in abonnement: De abonnee kan ruilen binnen alle producties die deel uitmaken van het abonnement.
  • Naar alle producties: De abonnee kan zijn ticket ruilen naar alle producties die deel uitmaken van het seizoen waaronder het abonnement valt. Let op, dit werkt alleen als er op productie niveau is ingesteld dat er geruild mag worden naar de betreffende productie. Meer hierover wordt uitgelegd in de volgende alinea. 
 • Verandering buiten abonnement: 
  • Als dit op Nee staat kan de abonnee alleen ruilen naar de evenementen die onderdeel uitmaken van het abonnement. 
  • Als dit op Ja staat, is het mogelijk om naar alle evenementen om te ruilen binnen de gestelde regels.

Image_2020-10-30_kl._09.26.55.png