Automatische SMS / E-mail.

Het is mogelijk om via SMS en e-mail te communiceren met kaartkopers van een specifiek evenement. Het bericht kan op elk moment worden ingesteld om verzonden te worden op een specifiek tijdstip ten opzichte van het evenement of het bericht kan onmiddellijk worden verzonden om snel belangrijke informatie te delen. 

Het bericht kan worden verzonden naar alle klanten of klanten die zich hebben ingeschreven voor een bepaalde toestemming.


 Bericht maken


Ga naar Administratie - Evenementen - Data, open het gewenste evenement en ga vervolgens naar het tabblad SMS / E-mail.


Wie moet het bericht ontvangen?

 • Type: Er zijn vier verschillende opties:
  • Alle klanten
  • Kopers van een product (Klanten die kaartjes voor het evenement én aanverwante producten hebben gekocht)
  • Klanten zonder product (Klanten die kaartjes voor het evenement hebben gekocht, maar GEEN aanverwante producten)
  • Specifieke klanten (selectie kan gemaakt worden op verschillende selectiemogelijkheden waaronder bijv producten, naam, kaartsoorten, rij-stoel, rangen, etc)

mceclip0.png

 • Toestemmingen: Bepaal of er rekening moet worden gehouden met toestemmingen.
  • Alle klanten, onafhankelijk van toestemmingen
  • Alle toestemmingen
  • Selecteer toestemmingen
   • Toestemmingen om te geven
   • Toestemmingen om uit te sluiten

Taal opties

Mogelijkheid om de taal van de klant te selecteren in de automatisch te verzenden e-mail/sms en een keuze te maken in welke taal de e-mail verzonden wordt. 

 


Lay-out

Image_2020-11-03_kl._13.04.56.png

 • Type: SMS of E-mail.
 • E-mail / SMS lay-out: Selecteer de gewenste lay-out.
 • Type: Bepaal of het bericht X uur voor of na het evenement moet worden verzonden of dat het bericht meteen moet worden verzonden (binnen 15 minuten).
 • Wanneer verzenden: Bepaal het aantal uur voordat het evenement begint of na het einde van het evenement wanneer het bericht moet worden verzonden. Als het bericht vóór de show moet worden verzonden, moet het nummer normaal worden ingevoerd. Als het bericht moet worden verzonden na het evenement, moet er een minteken voor het nummer worden ingevoerd.
  Voorbeeld:
  24 = 24 h voor het evenement.
  -24 = 24 h na het evenement. 
 • Berichttekst: Hier is het mogelijk om een aangepaste tekst toe te voegen dat in het bericht wordt opgenomen, zolang # CUSTOMTEXT # aan de lay-out is toegevoegd.
 • Voorbeeld: Druk op de pen om een lay-out editor te openen (alleen voor e-mails). Deze optie is alleen zichtbaar als de lay-out een inhoudelijk bewerkbare variabele bevat. Als er wijzigingen zijn aangebracht, kunnen deze worden gereset door op de pijl terug te drukken.

Bekijk en bewerk e-mail

Image_2020-11-03_kl._13.13.42.png

Om de lay-out te bewerken, druk je op de blauwe pen links boven in de hoek.

Image_2020-11-03_kl._13.15.42.png

Druk op het veld dat je wilt bewerken en voer een nieuwe tekst of een ander element in. Als alle wijzigingen zijn aangebracht, druk je op het Groene vinkje om de wijzigingen te bevestigen of op het Rode kruisje om de wijzigingen te annuleren.

Om een voorbeeldmail te verzenden, voer je onder aan de pagina een ontvanger in en druk je op Verstuur e-mail. 

Opmerking!

  • Het is mogelijk om voor elk evenement een onbeperkt aantal berichten te creëren.

 

Ontvangst- en leesbevestiging

Nadat het bericht is verzonden zal getoond worden wanneer het bericht verzonden is en hoeveel bestellingen zijn gemaild. Aan de rechterkant wordt weergeven hoeveel actieve bestellingen de e-mail wel of niet ontvangen hebben. Deze aantallen zullen veranderen wanneer er bestellingen geannuleerd worden.

 • Groen: Aantal geldige e-mailadressen.
 • Geel: Aantal ongeldige e-mailadressen.
 • Rood: Aantal geblokkeerde e-mailadressen.

mceclip0.png

Door links op 'Verzonden' te klikken open je een nieuw venster waar de e-mail geschiedenis wordt weergeven. Bij de status wordt getoond of de e-mail is verzonden/ontvangen/geopend. 

mceclip1.png