Automatische SMS / E-mail

Het is mogelijk om via SMS en e-mail te communiceren met kaartkopers van een specifiek evenement. Het bericht kan op elk moment worden ingesteld om verzonden te worden op een specifiek tijdstip ten opzichte van het evenement of het bericht kan onmiddellijk worden verzonden om snel belangrijke informatie te delen. 

Het bericht kan worden verzonden naar alle klanten of klanten die zich hebben ingeschreven voor een bepaalde toestemming.


 Bericht maken


Ga naar Administratie - Evenementen - Data, open het gewenste evenement en ga vervolgens naar het tabblad SMS / E-mail.


Wie moet het bericht ontvangen?

 • Type: Er zijn vier verschillende opties, selecteer de juiste optie en klik op voeg toe.
  • Alle klanten
  • Kopers van een product (Klanten die kaartjes voor het evenement én aanverwante producten hebben gekocht)
  • Klanten zonder product (Klanten die kaartjes voor het evenement hebben gekocht, maar GEEN aanverwante producten)
  • Specifieke klanten (selectie kan gemaakt worden op verschillende selectiemogelijkheden waaronder bijv producten, naam, kaartsoorten, rij-stoel, rangen, etc)

Ontvangers

 • Toestemmingen: Bepaal of er rekening moet worden gehouden met toestemmingen.
  • Alle klanten, onafhankelijk van toestemmingen
  • Alle toestemmingen
  • Selecteer toestemmingen
   • Toestemmingen om te geven
   • Toestemmingen om uit te sluiten
 •  Taal: Mogelijkheid om de taal van de klant te selecteren in de automatisch te verzenden e-mail/sms en een keuze te maken in welke taal de e-mail verzonden wordt. 

 


Lay-out

 • Type: SMS of E-mail.
 • E-mail / SMS lay-out: Selecteer de gewenste lay-out en de gewenste taal.
 • Wanneer verzenden: Bepaal het aantal uur voordat het evenement begint of na het einde van het evenement wanneer het bericht moet worden verzonden of verzend het bericht nu (binnen 15 min). 
 • Berichttekst: Hier is het mogelijk om een aangepaste tekst toe te voegen dat in het bericht wordt opgenomen, zolang # CUSTOMTEXT # aan de lay-out is toegevoegd.
 • Voorbeeld: Om de email met alle ingevulde variabelen te bekijken en eventueel naar jezelf te mailen als test. 
 • Bewerk: Om de mail samen te stellen of aan te passen.
  Het bewerk scherm opent zich in een nieuwe tab, deze kun je na het opslaan gewoon sluiten!

Bekijk en bewerk e-mail

Om de lay-out te bewerken, druk je op de blauwe pen links boven in de hoek.

Druk op het veld dat je wilt bewerken en voer een nieuwe tekst of een ander element in. Als alle wijzigingen zijn aangebracht, druk je op het Groene vinkje om de wijzigingen te bevestigen of op het Rode kruisje om de wijzigingen te annuleren.

Om een voorbeeldmail te verzenden, voer je links boven aan de pagina een ontvanger in en druk je op Verstuur e-mail. 

Klik vervolgens rechts boven in de hoek op opslaan en sluit het tabblad.

Opmerking!

  • Het is mogelijk om voor elk evenement een onbeperkt aantal berichten te creëren.

Ontvangst- en leesbevestiging

Nadat het bericht is verzonden zal getoond worden wanneer het bericht verzonden is en hoeveel bestellingen zijn gemaild. Klik hiervoor op bekijk geschiedenis.

Bij de status wordt getoond of de e-mail is verzonden/ontvangen/geopend. 

mceclip1.png