Segmentatie

Via de module voor klantsegmentatie kun je klantsegmentaties aanmaken voor mailings op basis van verschillende variabelen zoals het aantal tickets in een bestelling, aantal aankopen gedurende een bepaald tijdsinterval of aantal dagen sinds de laatste aankoop. De segmentatie kan vervolgens worden gedownload als een Excel- of CSV-bestand met contactgegevens van de klanten die overeenkomen met de gemaakte segmentatie. Het is ook mogelijk om rechtstreeks vanuit het systeem een ​​link naar een actie naar klanten te sturen of de segmentatie een externe e-mailtool te sturen.

Ga naar Administratie - Klanten - Segmentatie.


Segmentatie maken


Om een nieuwe segmentatie te maken, klik je rechts boven in de hoek op Maak segmentatie.

Informatie

Sk_rmavbild_2020-03-31_kl._10.53.30.png

 • Naam: Interne naam van de segmentatie. 
 • Omschrijving: Interne omschrijving van de segmentatie. 

Evenementen

Image_2020-11-03_kl._11.43.51.png

 • Evenementenfilter: Bepaal welke klanten in de segmentatie moeten worden opgenomen.
 • Dagen terug: Automatisch zijn alle toekomstige evenementen inbegrepen, maar het is ook mogelijk om evenementen uit het verleden op te nemen in een segmentatie door Dagen terug te selecteren. Bijv. "120 dagen terug" verzamelt klantgegevens van alle evenementen die zich in de toekomst bevinden, maar ook van evenementen uit het verleden die 120 dagen terug hebben plaatsgevonden. Je kunt vervolgens klanten filteren door één of meer filters te selecteren. Filteren kan op basis van: 
  • Promotor
  • Seizoen
  • Producties
  • Evenementen
  • Genre
  • Labels

Image_2020-11-03_kl._11.48.16.png

Het is mogelijk om alle filters te combineren om de gewenste gegevens te krijgen. Als de selectie is gemaakt, druk je op Gegevens verkrijgen, wacht je tot de gegevens zijn opgehaald (het aantal klanten dat aan de criteria voldoet wordt aan de linkerkant weergegeven) en druk je vervolgens op Opslaan.


Segmentatie gebruiken


Wanneer een segmentatie is gemaakt, is het tijd om de gegevens te verwerken op basis van verschillende filters om een gespecificeerde klantenlijst te krijgen.

Image_2020-11-03_kl._11.53.56.png

Klik op Acties achter de gewenste segmentatie en kies ofwel Bekijk segmentatie, Weergave voor evenement of Open voor de productie. 

 • Bekijk segmentatie: Bevat alle klanten in de segmentatie.
 • Weergave voor evenement: Exclusief klanten met tickets voor een geselecteerd evenement.
 • Open voor de productie: Exclusief klanten met tickets voor een geselecteerde productie

Filter

Wanneer een segmentatie wordt verwerkt, worden verschillende gekleurde vakken gebruikt om klanten te filteren op basis van verschillende criteria. Het eerste dat je moet doen, is kiezen welke filters moeten worden toegepast op de segmentatie.

mceclip0.png

Pas vervolgens in het overzicht verschillende waarden toe op elk filter.

mceclip1.png

 • Afstand: De afstand tot de locatie.
 • Genders: Alleen te gebruiken wanneer deze over zijn genomen uit het voorgaande ticketing systeem. Definieer het gender, de opties zijn: Vrouw, Man, Man & Vrouw of Alle. Wanneer het gender niet bekend is in het systeem worden deze klanten opgenomen onder Alle.
 • Leeftijd: Definieer de leeftijdscategorie door de min. en max. leeftijd in te stellen. Leeftijd is alleen bekend in het systeem wanneer de klant een geboortedatum heeft ingevoerd. 
 • Omzet: Het bedrag dat de klant in totaal heeft uitgegeven bij het theater.
 • Bestellingen: Aantal bestellingen / aankopen dat de klant heeft gedaan.
 • Verkooptype: Verkoop kanaal; online, aan de kassa of online & aan de kassa (dit zijn klanten die zowel online als aan de kassa tickets hebben gekocht).
 • Abonnement: Klanten die abonnementhouder zijn of juist niet.
 • Toestemmingen: Toestemmingen om op te nemen of uit te sluiten. 
 • Klantlabels: klantlabels om op te nemen of uit te sluiten. 
 • Laatste aankoop: Aantal dagen sinds laatste aankoop. Kan worden geconfigureerd als:
  • Klanten die de afgelopen X dagen tickets hebben gekocht.
  • Klanten die exact X dagen geleden tickets hebben gekocht.
  • Klanten die de afgelopen X dagen geen tickets hebben gekocht.
 • Tickets: Aantal tickets dat de klant in totaal heeft gekocht.
 • Evenementen: Aantal evenementen waarvoor de klant in totaal tickets heeft gekocht.
 • Impulsief: Klanten die X aantal dagen voor aanvang van het evenement kaartjes hebben gekocht (klanten die de neiging hebben om kaartjes op het laatste moment te kopen).

Image_2020-11-03_kl._12.02.19.png

In de tabel rechts is het ook mogelijk om klanten op te nemen of uit te sluiten die toestemming gegeven hebben voor bepaalde toestemmingen. Bijv. neem iedereen op die toestemming heeft gegeven voor toestemming X, maar sluit iedereen uit die toestemming heeft gegeven voor toestemming Y.

Image_2020-11-03_kl._12.12.29.png

Voor elke aanpassing die aan de filters wordt doorgevoerd, berekent de module in realtime het aantal klanten dat aan de criteria voldoet.

Weergaven

Image_2020-11-03_kl._12.13.47.png

Wanneer selecties en criteria zijn ingesteld, is het mogelijk om de weergave op te slaan voor later gebruik. Als er nieuwe klanten zijn toegevoegd die passen bij de segmentatie en de filters, worden deze automatisch ook aan de weergave toegevoegd.

Verder is het mogelijk om een nieuwe weergave binnen de huidige te maken of een eerder opgeslagen weergave te openen door op Open / Nieuw te drukken.

Opgeslagen weergave openen

Image_2020-11-03_kl._12.19.46.png

Om een opgeslagen weergave te openen, selecteer je deze (deze wordt dan gemarkeerd met geel) en druk je op Open.

Nieuwe weergave maken

Image_2020-11-03_kl._12.21.34.png

Om een nieuwe weergave te maken, selecteer je de gewenste filters en druk je op Nieuw. Er mogen geen eerder opgeslagen filters worden geselecteerd (ze moeten wit zijn gemarkeerd).


Bekijk klanten en exporteer resultaten

Image_2020-11-03_kl._12.22.51.png

 • Bekijk klanten: Bekijk de klanten die aan de criteria voldoen, de lijst wordt onderaan de pagina gegenereerd en toont de eerste 50 klanten.

Image_2020-11-03_kl._12.24.38.png

 • Exporteer resultaten:
  • Download met alle klantgegevens: Wordt gebruikt om het klantenbestand op te schonen en in bulk bij te werken. Lees meer over klanten importeren/bijwerken.
  • Download klanten: Download de lijst met klanten als een CSV-bestand.
  • Facebook Audience: Stuur de lijst naar Facebook. Deze functionaliteit is tijdelijk niet beschikbaar.
  • Externe e-mailtoepassing: Stuur de lijst naar een extern e-mailsysteem.

Acties

Image_2020-11-03_kl._12.27.41.png

Via Acties kun je ervoor kiezen om de klanten een label te geven of ze direct een Actie te sturen.

Let op! Het verzenden van een actie vereist dat de segmentatie wordt bekeken voor een specifiek evenement of een productie.

Label klanten

Druk op Label klanten en op Opslaan achter de label(s) die je aan de klanten wilt toevoegen.

Image_2020-11-03_kl._12.30.36.png

Actie

  1. Maak een actie die je naar de segmentatie wilt sturen. Lees meer over Acties.
  2. Kies achter de gewenste segmentatie Acties en vervolgens Weergave voor evenement of Open voor de productie.Image_2020-11-03_kl._12.32.20.png
  1. Selecteer het evenement of de productie die is inbegrepen in de actie die je wilt sturen.

Image_2020-11-03_kl._12.34.58.png

  1. Druk op Acties en Actie.

Image_2020-11-03_kl._12.35.57.png

  1. Kies de actie, een e-mail lay-out (Let op! Er moet een speciale lay-out zijn gemaakt voor e-mails met acties, neem contact op met Tixly support als je hierbij hulp nodig hebt), onderwerp voor de e-mail en een aangepaste tekst in de e-mail.
  2. Druk op Versturen. Een e-mail met de actie wordt nu binnen 15 minuten verzonden.