Producten

Producten kunnen worden aangeboden als een upsell of een kaartsoort krijgen als je het als pakket wilt aanbieden (ticket+eten+drinken). Producten worden gecreëerd in de Producten module maar kunnen ook 'snel' aangemaakt worden als er een pakket met tickets+ product wordt aangemaakt. 


Producten maken


Een nieuw product maak je door naar  Administratie - Producten - Producten  te gaan en rechtsboven te klikken op Voeg product toe.

Informatie

mceclip0.png

 • Naam: Naam van het product 
 • Organisatie: indien er gewerkt wordt met meerdere organisaties dan kan er hier de juiste organisatie geselecteerd worden. 
 • Omschrijving: Omschrijving op de website. Deze wordt getoond als op de 'i' wordt geklikt, te zien op het hieronder getoonde screenshot. 
 • SKU: Artikelnummer van het product (optioneel)
 • Online categorie: Kies een bestaande of maak een categorie aan als producten online gegroepeerd moeten worden, bijvoorbeeld 'Eten & drinken' 
  Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._14.39.57.png
  Een voorbeeld van producten gegroepeerd in een categorie

 • Prijs: Prijs van het product
 • BTW: Kies het juiste percentage
 • Heeft PDF: Als deze op Ja staat krijgt de klant een PDF voucher bij aankoop van het product. 
 • Gerelateerd aan evenement: Als deze op Ja staat kan het product niet verkocht worden als het niet gekoppeld is aan een evenement datum. 
  • Het is mogelijk om een rapport te genereren voor producten die aan bepaalde evenementen gekoppeld zijn. Hierin is te zien hoeveel er van een bepaald product verkocht is voor een bepaalde datum. Bijvoorbeeld welke klanten een drankje hebben gekocht voor een bepaalde datum. 
  • Producten die niet specifiek voor een bepaald evenement / een bepaalde datum verkocht worden, denk hierbij aan theater merchandise, cd's of boeken
 • Positie: Hiermee bepaal je de volgorde van de producten online. Als 2 producten dezelfde positie hebben dan worden ze in alfabetische volgorde weergegeven.
 • Categorie: Kies een categorie voor de kassaverkoop. Om het beste overzicht te hebben bevelen wij aan om 4 tot 6 verschillende categorieën te maken.  Een categorie wordt aangemaakt in Administratie - Producten- Categorieën.

  Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._16.12.24.png 

Afbeeldingen

In de tab Afbeeldingen kun je een afbeelding uploaden welke online en op de PDF voucher van het product komt te staan. 

Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._19.03.41.png 


Evenementen

In deze tab is het mogelijk om een product aan een evenement te koppelen. Er kan een quota worden toegevoegd en gewijzigd en er kan worden ingesteld tot wanneer een product te verkopen is.

Image_2020-10-28_kl._08.51.43.png

 • Aanbevelen in Box Office: Er kan een keuze gemaakt worden of het product aanbevolen wordt als er kaarten worden gekocht voor het evenement waaraan het product gekoppeld is. 

  Image_2020-10-28_kl._08.54.14.png
 • Standaard quota: Bepaal een standaard quota voor het product. Het quota kan daarna voor elk evenement apart worden aangepast  
 • Verwijder standaard x uur voor evenement: Bepaal hoeveel uur voor het evenement een product niet meer online te koop is. Dit kan daarna ook per evenement worden aangepast. 
 • Voeg evenement toe: Zoek evenementen en koppel ze aan het product.
 • Verwijder evenementen: Evenementen kunnen worden verwijderd door op de X te klikken rechts in de box waarin het evenement staat. 

Lay-out

Hier kunnen teksten aan de product voucher worden toegevoegd.

Image_2020-10-28_kl._09.06.43.png

 • Infotekst 1, 2, 3 & 4: Tekstvelden die op de voucher geprint worden. Bijvoorbeeld: Het restaurant is 2 uur voor de voorstelling geopend. 
 • Ticket lay-out voor PDF: Kies welke lay-out er aan een product gekoppeld moet worden. Door op Voorbeeld te klikken wordt er een voorbeeld getoond. 
 • Ticket lay-out voor Godex, Markpoint, Intermec etc: Kies welke lay-out er gebruikt moet worden voor elke gebruikte ticketprinter. 

Financiën 

Dit tabblad hoeft alleen ingevuld te worden als er een integratie is met het financiële systeem. Hier kunnen Aankoopprijs, Ext. ref nummer, Afdeling en Account worden ingevuld als deze afwijken van de vooraf gestelde standaardwaarden. 


Voorraad

De voorraad kan worden ingesteld en bekeken. 

mceclip1.png

 • Voorraad gebruiken: Indien ingesteld op Ja is de voorraad geactiveerd.
 • Voorraad bijwerken: Bepaal het aantal beschikbare producten. Er zijn 3 opties daarvoor:
 1. Toevoegen aan voorraad
 2. verwijderen uit voorraad
 3. Wijzig voorraad
 • Verkocht / Res. Het aantal verkochte en gereserveerde producten
 • Overgebleven voorraad: Het aantal beschikbare producten
 • Bij bekijk geschiedenis is een log toegevoegd. Daar wordt de geschiedenis van de aanpassingen in de voorraad getoond.

Productcategorieën maken


Om nieuwe productcategorieën toe te voegen en aan te maken gaat u naar Administratie - Producten - Categorieën en klik op Voeg categorie toe rechts bovenin.

Image_2020-10-28_kl._09.15.26.png

 • Naam: Naam van de categorie
 • Tekst om toe te voegen (online) Dit is de tekst die de klant ziet op zijn online bestelpagina als ze een product willen gaan toevoegen.  Add food and beverages in het voorbeeld hier beneden.

Image_2020-10-28_kl._09.18.15.png

 • Kleur: De kleur die getoond wordt in de box office verkopen. 
 • Positie: Op welke positie staat de categorie. In onderstaand voorbeeld heeft Food and Beverages positie 2. Als producten allemaal dezelfde positie hebben worden ze op alfabetische volgorde gerangschikt. 
  Image_2020-10-28_kl._09.19.12.png

Hoe worden producten aan evenementen en kaartsoorten gekoppeld?


Er zijn 2 manieren om een product aan een evenement te koppelen.

1. Als een up-sell 
2. Als een kaartsoort waaraan een product gekoppeld is


Producten als up-sell

Bij het bewerken van een evenement is er een tab Producten. Hier kunnen alle producten die online beschikbaar moeten zijn worden toegevoegd. Er kan een quota ingesteld worden en hoe lang een product verkoopbaar is.

Image_2020-10-28_kl._09.52.12.png

 

Weblink naar een specifieke datum 

Bij de weblink kan er een specifieke link gekoppeld worden die verwijst naar producten voor specifieke data. Als deze gebruikt wordt is het mogelijk om producten los te verkopen mocht een klant tijdens zijn bestelling een product vergeten te kopen. 


Kaartsoort waaraan een product gekoppeld is. 

In de tab Zaal & prijzen staat naast de prijzen een winkelwagen. Als deze wordt aangeklikt kan er een product worden toegevoegd aan die specifieke kaartsoort. De klant moet nu het gekoppelde product kopen als er voor deze kaartsoort gekozen wordt. 

Het is mogelijk om bestaande producten te kiezen of direct een nieuwe toe te voegen door de naam van het product in te voeren en te klikken op Voeg nieuwe toe, voeg een naam, prijs en BTW percentage toe en klik op Opslaan. Het product kan daarna nog worden aangepast in de product module. 

De klant ziet en betaald de totale prijs van het ticket+product. Als een ticket € 20,- kost en een product   € 10,- dan ziet de klant de prijs van € 30,-

Als een product aan een kaartsoort is gekoppeld dan geeft het groene nummer bij de winkelwagen aan hoeveel producten er gekoppeld zijn aan een bepaalde kaartsoort.

Image_2020-10-28_kl._09.56.45.png