Actie aanmaken

Een actie kan worden aangemaakt voor één of meerdere evenementen. Mochten deze evenementen niet binnen dezelfde productie vallen dan moet er een nieuwe overkoepelende productie worden aangemaakt. In dit artikel wordt besproken hoe acties worden aangemaakt, kunnen worden aangepast en worden geoptimaliseerd. 


Een actie aanmaken


Een actie wordt aangemaakt vanuit een kaartsoort in een evenement. Het is op deze manier mogelijk een actie aan te maken met een kortingsprijs in slechts enkele stappen.

1. Kaartsoort

De eerste stap is een kaartsoort aanmaken (bijvoorbeeld Speciale aanbieding) als deze niet al bestaat. 

Een nieuwe kaartsoort kan worden aangemaakt via Administratie - Tickets- Kaartsoorten. Lees hier meer informatie over dit onderwerp

2. Evenement

Ga naar Administratie - Evenementen - Data en open het evenement dat onderdeel moet zijn van de actie. 

3. Prijs

De prijs wordt aangemaakt in de tab Zaal & Prijzen. Het toegangsrecht van de kaartsoort moet op alleen Lokale verkoop ingesteld worden. De kaartsoort kan later aan meerdere evenementen worden gekoppeld via Bulkbewerking. 

Image_2020-11-02_kl._15.05.32.png

Tip! Wil je een actie laten gelden voor 1 rang en niet alle rangen? Vul dan de prijs in bij de ene rang waarvoor je het wilt laten gelden, bij de andere rangen vul je niets in. Dan zal de actie alleen gelden voor de rang waarbij je een prijs hebt ingevuld.  

4. Een link genereren

Ga naar de tab Actie binnen het evenement en klik op de blauwe ster en Genereer een link. Als er meer dan één productie aan een evenement gekoppeld is kies dan via het dropdown menu de juiste productie waarvoor de actielink geldig moet zijn.

mceclip0.png

Als er meer dan één kaartsoort aan de link gekoppeld moet worden doe dit dan in de Actie module. De actielink is nu gecreëerd en kan worden gebruikt om tickets te verkopen.

Image_2020-11-02_kl._15.07.51.png


Geavanceerde instellingen


Image_2020-11-02_kl._15.08.22.png

Om de actie verder aan te passen bijvoorbeeld de geldigheidsduur van de actie, de omschrijving of meer kaartsoorten toevoegen klik op de blauwe ster - Bewerk of navigeer naar  Administratie - Evenementen - Acties.

Image_2020-11-02_kl._15.20.03.png

Actie instellingen staan hieronder beschreven


Informatie

 • Naam: De naam van de actie, zichtbaar intern, voor de klant en in rapporten. 
 • Datum & eind datum: Bepaal wanneer de actie actief moet zijn. 
 • Omschrijving: Een omschrijving die de klant ziet wanneer de link gebruikt wordt voordat een actie start of op de landingspagina als deze actief is. 
 • Weblink: De link die doorlinkt naar de actie. 
  Let op! Het is belangrijk om de link uit dit veld te kopiëren of vanuit het veld in de tab 'Actie' bij het bewerken van een Evenement. Gebruik NOOIT de URL die wordt getoond in de browser, een correcte actielink eindigt ALTIJD met een versleutelde extensie. bijvoorbeeld https://tix.se/sv/specialoffer/ukfcur35n2oeq
 • Evenement: Het is mogelijk om meerdere evenementen binnen dezelfde productie aan de actie toe te voegen. 
  Tip: Als alle evenementdata dezelfde settings hebben bijvoorbeeld voor min/max tickets en quota stel dan alle settings in voor één evenement en voeg daarna de rest van de data toe. De settings zullen dan gekopieerd worden. 

In het volgende veld worden de evenementen getoond die onderdeel uitmaken van de actie. Het is mogelijk om per evenement de volgende instellingen te maken: 

 • Min & Max tickets online: Het Min en Max aantal tickets dat een koper in één order kan kopen.  
 • Toekenning: De verkoop kan toegekend worden aan speciaal geblokkeerde (toegekende) stoelen. Kies hier een bepaalde toekenning of Alle stoelen.
 • Zaalweergave: Definieer in hoeverre een klant zelf zijn stoelen mag kiezen. Bepaal hoe "best beschikbare stoelen" moeten worden ingesteld.
 • Extra opmerking (online getoond): Tekst die online getoond wordt onder de kaartsoort.
 • Voeg kaartsoort toe: Voeg extra kaartsoorten toe, in het dropdown menu staan de kaartsoorten die toegevoegd kunnen worden. 

Image_2020-11-03_kl._10.34.25.png

 • Regel voor online aantal: Definieer het aantal in absolute getallen of in een interval.  
  • 0, 2, 4, 6, 8: De klant kan 2, 4, 6 or 8 tickets kopen. Niet 1, 3, 5, 7, 9 etc.
  • 0, 8-20: De klant kan een aankoop doen van 8 t/m 20 tickets. Niet minder dan 8 en niet meer dan 20. 
  • 0, 2, 4, 6, 10-20: De klant kan 2, 4, 6 of tussen de 10 en 20 tickets kopen. 
  • Let op! Voeg altijd de optie 0 toe als je de klant niet wilt dwingen om een bepaalde specifieke kaartsoort te kopen. 

Om een kaartsoort te verwijderen klik op de X rechts van de kaartsoort aan het einde van de rij. Om een compleet evenement te verwijderen klik op de X rechts van de evenement rij. 

Image_2020-11-03_kl._10.43.19.png


Het gebruik van een wachtwoord

Image_2020-11-03_kl._10.44.46.png

Het is mogelijk om een wachtwoord in te stellen om de actie niet voor iedereen toegankelijk te maken in de Geavanceerd tab. Zet Gebruik wachtwoord op Ja. Het Groene slotje naast het woord Geavanceerd geeft weer of er een wachtwoord aan de actie is gekoppeld of niet.  

Image_2020-11-03_kl._10.57.49.png

 • Globaal wachtwoord: Definieer ÉÉN wachtwoord dat gebruikt wordt door alle kaartkopers die toegang hebben tot de actie. Zonder dit wachtwoord kan de actie niet geboekt worden.
 • Upload wachtwoorden: Upload een bestand (TXT of CSV) met een uniek wachtwoord per rij. Elk uniek wachtwoord kan gebruikt worden om de actie te boeken. Het aantal geüploade wachtwoorden zal zichtbaar zijn met de mogelijkheid om ze te downloaden. Let op! Als je een batch wachtwoorden hebt geüpload en je upload daarna nog een batch dan zullen deze wachtwoorden vervangen worden door de nieuwe batch. 
 • Genereer wachtwoorden automatisch: Het is mogelijk om wachtwoorden automatisch te genereren op basis van ticket- of ordernummers uit aankopen van andere evenementen.  

V.b. Als je een ticket koopt voor evenement X, zal je toegang krijgen tot een actie voor evenement Y. Image_2020-11-03_kl._11.08.13.png

  • Evenement: Zoek de evenement(en) waarop de wachtwoorden gebaseerd zullen worden.
  • Kaartsoorten: Kies één of meerdere kaartsoorten of laat leeg om alle kaartsoorten te selecteren. 
  • Voorvoegsel: Kies of er een voorvoegsel moet worden toegevoegd aan het wachtwoord, b.v. "TIXLY".
  • Type: Kies of het wachtwoord gebaseerd moet worden op ordernummer of ticketnummer. 

V.b. Een klant koopt Standaard tickets voor ABBA - Dancing queen en krijgt toegang tot een actie met het wachtwoord: "TIXLY273625" (voorvoegsel + Ordernummer). Als het ticketnummer gekozen was als wachtwoord en deze klant zou 4 tickets hebben gekocht dan ontvangt hij 4 wachtwoorden gebaseerd op  #VOORVOEGSEL en #TICKETNUMMER.

 • Klantlabel: Als er een klantlabel wordt geselecteerd krijgen alle klanten met een webprofiel en dit label toegang tot de actie vanuit hun account. In het volgende veld is het mogelijk om in te stellen hoe vaak de klant de actie mag gebruiken. Hou er rekening mee dat als dit op 1 gezet wordt een klant, mocht hij zijn bestelling niet afmaken en terug willen keren naar zijn bestelling dit maximaal 15 minuten geblokkeerd is.  Image_2020-11-03_kl._11.23.08.png

V.b. Deze functie wordt vaak gebruikt om kaarten voor een lagere prijs aan te bieden aan abonnees. Alle abonnee hebben een webprofiel dat gekoppeld is aan een bepaald label, via hun account krijgen ze toegang tot alle beschikbare kortingen.

De functie kan ook gebruikt worden om gratis kaarten aan werknemers uit te delen. De medewerker heeft zijn eigen webprofiel met klantlabel. Een actie met gratis kaarten kan gekoppeld worden aan verschillende evenementen waar ze toegang tot krijgen. 


Geavanceerd

Naast Gebruik wachtwoord kunnen er meer geavanceerde instellingen worden toegevoegd:

 • Landingspagina: Definieer of er een landingspagina moet worden gekoppeld aan een actie. De landingspagina bevat de omschrijving van het evenement en de actie samen met de naam van de actie. Image_2020-11-03_kl._11.25.30.png
 • Overschrijf notities: Definieer of de Koptekst online en de Notitietekst online die ingesteld zijn bij de productie moeten worden overschreven door deze teksten of niet.
 • Leveringsmethoden: Definieer of er afwijkende leveringsmethoden moeten worden toegevoegd aan de actie b.v. verzenden per post.
 • Betaalmethoden: Definieer of er afwijkende betaalmethoden gekoppeld moeten worden aan de actie. Dit moet worden ingesteld door Tixly Support.

Queue-IT

Het is mogelijk om Queue-It te activeren bij een actie. Lees hier meer over Queue-IT of neem contact op met Tixly Support.


Actie aanmaken voor evenementen met verschillende producties


Om een actielink te kunnen sturen voor evenementen met verschillende producties moet er eerst een nieuwe overkoepelende productie worden aangemaakt voor de gekozen evenementen.

 1. Maak een nieuwe productie aan

Om een nieuwe Productie te maken navigeer je naar Administratie - Evenementen - Producties en klik je rechts bovenin op Voeg productie toe.

Informatie tab

 • Naam: Naam van de productie, meestal hetzelfde als de naam van het evenement. Kies in jullie geval een overkoepelende naam omdat deze aan alle evenementen gekoppeld gaat worden.
 • Ondertitel: Ondertitel voor de Tixly verkoopsite. Niet van toepassing op de NL & BE markt. 
 • Online beschikbaar: Bepaal of de productie online beschikbaar is of niet. Deze moet online beschikbaar zijn.

Klik op opslaan.

 1. Maak een nieuwe kaartsoort aan

Maak een nieuwe kaartsoort aan speciaal voor deze actie.

Om een nieuwe kaartsoort aan te maken ga je naar Administratie - Tickets - Kaartsoorten en klik je rechts bovenin op Voeg kaartsoort toe. Lees hier meer informatie over het aanmaken van een kaartsoort.

 1. Koppel de productie aan alle evenementen

Zoek het betreffende evenement op via Administratie – Evenementen- Data

Informatie tab:

mceclip0.png

Zoek bij het veld Producties de productie op en voeg hem toe met de dubbele pijltoets.

Ga daarna verder met de stap prijs aanmaken zoals hierboven beschreven.