Kaartsoorten & Lay-outs

Een kaartsoort in Tixly is de naam voor een prijscategorie. Een kaartsoort wordt één keer gemaakt en kan vervolgens aan een onbeperkt aantal evenementen worden gekoppeld en per evenement afzonderlijk worden geprijsd. 

Een ticket lay-out bepaalt hoe een ticket eruit komt te zien. Een specifieke lay-out kan worden gekoppeld aan verschillende evenementen, maar ook aan individuele kaartsoorten binnen een evenement. Verschillende kaartsoorten kunnen dus verschillende ticket lay-outs hebben. 


Kaartsoorten maken


Om een nieuwe kaartsoort aan te maken ga je naar Administratie - Tickets - Kaartsoorten en klik je rechts bovenin op Voeg kaartsoort toe.

Image_2020-10-29_kl._20.37.24.png

Informatie

 • Naam: De naam van de kaartsoort dat weergeven wordt tijdens de verkoop (online en in Box Office), administratie, rapportages en op de tickets*.
 • Groep: Momenteel wordt een groep alleen gebruikt om in rapportages te kunnen filteren. We raden het gebruik van de volgende groepen aan: Standaard, Abonnementen, Vrijkaarten, Acties. Groepen worden aangemaakt onder Administratie- Tickets - Groepen. 
 • Type: Bepaalt of het een standaard kaartsoort is of een kaartsoort in een abonnement. Een kaartsoort dat gekoppeld is aan een abonnement is niet zichtbaar tijdens reguliere verkoop en vice versa. Het is echter ook mogelijk een kaartsoort in beide gevallen zichtbaar te maken.
 • Standaard: Indien Ja, dan wordt deze kaartsoort als eerste weergeven tijdens de verkoop (online en in Box Office). Er kan maar 1 kaartsoort op standaard staan. 
 • Regel voor online aantal: Als een kaartsoort altijd wordt gebruikt met dezelfde online quotaregel (bijv. groeptickets hebben altijd de regel 10-99), dan kan dit hier worden ingesteld. De aantallen worden dan automatisch toegepast op de kaartsoort wanneer deze aan een evenement toegevoegd wordt. De regel kan nog steeds binnen het evenement worden gewijzigd. 
 • Positie: Er kan een positie worden ingesteld om de ticketsoorten te positioneren.
 • Offset Every Seat: Wordt alleen gebruikt als social distancing van toepassing is op een evenement. Indien Ja, heeft elke verkochte stoel een afstand tot elkaar, niet alleen de afstand tussen bestellingen.

* Het is mogelijk om een ​​afwijkende naam op het ticket te hebben, lees meer hierover in de volgende paragraaf: Lay-out.


Lay-out

 • Print naam: Als hier niets wordt ingevuld, wordt automatisch de naam van de kaartsoort gebruikt op het ticket. Mocht je op het ticket een andere benaming willen gebruiken, dan kan je dat hier invullen. 
 • Extra informatie: Alle tekst die in dit veld wordt geschreven, wordt op het ticket weergeven. In het onderstaande voorbeeld is de tekst: don't forget to get there early.

Image_2020-10-29_kl._21.09.10.png


Toegangsrechten

Het is mogelijk om toegangsrechten aan kaartsoorten te koppelen om te bepalen welke specifieke gebruikers toegang moeten hebben tot de kaartsoort. Als er geen gebruikers zijn geselecteerd, hebben alle gebruikers met verkooprechten toegang tot de kaartsoort, op voorwaarde dat de gebruiker toegang heeft tot een evenement dat de kaartsoort gebruikt.

Kaartsoorten kunnen worden beperkt tot één of meerdere organisaties.


Ticket lay-out maken


Ga naar Administratie - Lay-outs - Tickets om bestaande lay-outs te bewerken en om nieuwe lay-outs toe te voegen.

Om een ​​nieuwe lay-out te maken, klik je op Voeg ticketlay-out toe rechts boven in de hoek. In de volgende stap kies je een bestaande lay-out als sjabloon voor de nieuwe. Geef de lay-out een naam en klik op Opslaan.

Om de lay-out te bewerken, klik je op de lay-out die je wilt bewerken. Vervolgens klik je onderaan achter Ontwerp op Bewerk om naar de lay-out editor te gaan.

Image_2020-10-29_kl._21.31.18.png

Het is nu mogelijk om bestaande elementen te bewerken en nieuwe afbeeldings- en tekstelementen toe te voegen aan de lay-out. Om een bestaand element te bewerken klik je op het element, er zal dan een kolom met opties verschijnen. Afhankelijk van het soort element kunnen de volgende velden worden bewerkt:

 • Text: Zichtbaar tekstveld. Ofwel een vaste tekst of een dynamische variabele. In het bovenstaande voorbeeld wordt de variabele #TITLE# gebruikt om de naam van het evenement over te nemen.  .
  Om te zien welke dynamische variabelen er mogelijk zijn, klik je links bovenin op het T symbool.
 • X: Geeft de positie van het element op de X-as aan (rechts / links).
 • Y: Geeft de positie van het element op de Y-as aan (omhoog / omlaag).
 • Height: Hoogte van het element.
 • Width: Breedte van het element. 
 • Size: Lettergrootte of grootte van een rechthoekige rand.
 • Position: Posities van de elementen als elementen elkaar overlappen. Een hogere waarde wordt boven lagere waarden geplaatst. Bijv: een element met positie 3 wordt weergegeven bovenop een element met positie 2.
 • Alignment: Uitlijning van de tekst links/midden/rechts in een element.
 • Color: Kleur van het lettertype of de rand van een element.
 • Background Color: Achtergrondkleur voor rechthoekige elementen.
 • Font: Lettertype. 

Als de lay-out naar wens is aangepast klik je op Lay-out opslaan.