Lidmaatschap & donatie

Het aanbieden van een lidmaatschap biedt de mogelijkheid klanten bepaalde rechten en voordelen toe te kennen, afhankelijk van het lidmaatschap. Lidmaatschappen kunnen online en in de Box Office worden verkocht. 


Lidmaatschap toevoegen


Om een nieuw lidmaatschap toe te voegen ga je naar Administratie - Lidmaatschappen - Lidmaatschappen en klik je rechts boven in de hoek op Lidmaatschap toevoegen. 

Informatie

mceclip0.png

 • Naam: De naam van het lidmaatschap. Wordt zowel in de Box Office als online getoond. 
 • Organisatie: Wanneer er meerdere organisaties zijn kan hier de juiste organisatie gekoppeld worden.
 • Afkorting: Afkorting van het lidmaatschap. 
 • Prijs: Prijs van het lidmaatschap. 
 • BTW: Geef aan of er BTW betaald wordt over een lidmaatschap.
 • Kleur: Kies een kleur die online en in de Box Office gebruikt wordt. 
 • Type: Kies lidmaatschap. (dit kan na het opslaan niet meer gewijzigd worden).
 • Aantal leden: Wanneer het een lidmaatschap betreft kan er aangegeven worden voor hoeveel personen het lidmaatschap geldig is. 
 • Tagline: Wordt getoond in het online bestelproces. 
 • Korte omschrijving: Een korte omschrijving om het lidmaatschap te omschrijven, wordt online getoond.
 • Lange omschrijving: Een langere omschrijving om het lidmaatschap te omschrijven, wordt online getoond.
 • GiftCardGroups: Geef aan of het lidmaatschap met een specifieke cadeaukaart mag worden betaald. 
 • Voordelen: Kies hoeveel voordelen er verbonden zijn aan het lidmaatschap. Nadat het aantal voordelen is gekozen is het mogelijk aan te geven welke voordelen er zijn in het vrije tekst veld. Wordt getoond in het online bestelproces. 

Nummer

mceclip2.png

 • Use sequence: Indien JA, worden er opeenvolgende nummers gebruikt. Indien NEE, worden de nummers op willekeurige volgorde uitgegeven. 
 • Number start: Bepaal bij welk nummer de reeks nummers moet beginnen. 
 • Number end (alleen zichtbaar wanneer 'use sequence' op nee staat)Wat is het hoogst mogelijke nummer in de reeks. 

Let op! Number End moet altijd een hoger nummer zijn dan Number start. Het mag dus niet zoals in de default en in het onderstaande voorbeeld op 0 staan:

mceclip0.png

 • Number length: Geef aan uit hoeveel cijfers het nummer moet bestaan.
 • Prefix: Geef aan of er een vast voorvoegsel voor het nummer moet komen te staan. 
 • Postfix: Geef aan of er een vast achtervoegsel achter het nummer moet komen te staan. 
 • Example: Een voorbeeld van een nummer uit de reeks.

Let op! Het aantal nummers moet altijd een hoger getal hebben dan het startnummer. 

 


Geldigheid / Verlenging

mceclip0.png

 • Verlenging: Heeft het lidmaatschap een jaarlijkse, maandelijkse of geen verlenging. 
  • Verlengen per: Keuze uit vaste datum of vanaf aankoopdatum. 
   • Dag van de maand: Op welke vaste dag van de maand wordt het lidmaatschap verlengd. 
   • Maand van het jaar: In welke maand wordt het lidmaatschap jaarlijks verlengd. 
  • Geldigheidsduur: Indien het lidmaatschap geen verlenging heeft kan er aangegeven worden hoe lang het lidmaatschap geldig moet zijn. 
   • From purchase date: Geef aan hoeveel maanden na de aankoop het lidmaatschap komt te vervallen. 
   • Fixed date: Geef aan op welke vaste datum het lidmaatschap komt te vervallen. 
 • Omschrijving: Wordt in de laatste stap van het bestelproces getoond.

Automatische verlenging is beschikbaar als er gebruik wordt gemaakt van Automatische Incasso's. Voor de verlenging van lidmaatschappen die niet via automatische incasso worden afgerekend, is er een apart type e-mail template. Dit template kan worden gebruikt om de e-mail automatisch te verzenden wanneer een reservering voor het te verlengen lidmaatschap automatisch is klaargezet. De lidmaatschaphouder kan op die manier op de hoogte worden gebracht dat hij zijn lidmaatschapsreservering kan afrekenen. 

neem voor meer informatie over automatische incasso en het gebruik van de nieuwe e-mail templates contact op met Tixly Support

Let op: pas je een bestaand lidmaatschap aan (bijvoorbeeld geldigheid) dan zal deze aanpassing alleen van toepassing zijn op nieuwe lidmaatschappen. Het werkt dus niet met terugwerkende kracht op bestaande lidmaatschappen. 


Internet

mceclip1.png

 • Online beschikbaar: Kies of het lidmaatschap online mag worden verkocht. Indien Nee, dan is deze alleen beschikbaar in Box Office.
 • Start online verkoop: Vanaf wanneer is het lidmaatschap online beschikbaar?
 • Einde online verkoop: Tot wanneer mag het lidmaatschap online worden aangeboden?
 • Online zichtbaar: Vanaf wanneer mag het lidmaatschap online zichtbaar zijn? Deze datum kan afwijken van de start verkoop als je alvast wilt aankondigen dat de verkoop eraan komt. 
 • Offer with purchase (alleen voor donaties): Indien JA, wordt de klant in de laatste stap van het bestelproces de optie geboden een donatie toe te voegen aan de bestelling. mceclip0.png
 • E-mail template voor online verkoop: Er kan een specifieke e-mail template worden gekoppeld aan een lidmaatschap. 
 • Email template voor cadeau: Het is mogelijk een lidmaatschap cadeau te doen, hier wordt het gewenste e-mail template gekozen.

Financiën

Er kan een extern referentienummer, afdeling en account toegevoegd worden, die worden gekoppeld aan de financiële export.


Groepen


Om een lidmaatschap online te kunnen verkopen moet er een groep worden gemaakt. Dit kan via Administratie - Lidmaatschappen - Groepen, door rechts boven in de hoek op Voeg lidmaatschapsgroep toe te klikken kun je een nieuwe groep maken. 

 


Informatie

mceclip1.png

 • Naam: De naam van de groep, wordt zowel in de Box Office als online getoond in de header. 
 • URL: Geef aan waar de URL op moet eindigen. Bijv. https://tixnl.nl/buyingflow/membership/cjp/
 • Online beschikbaar: Moet op JA staan als het lidmaatschap online beschikbaar moet zijn. 
 • Skin: Als er meerdere skins beschikbaar zijn kan er voordat de link gekopieerd wordt gekozen worden welke skin er gebruikt moet worden.
 • Weblink: Link naar de online verkooppagina. 
 • Titel: Titel van het online informatieveld. 
 • Omschrijving: Algemene beschrijving van de lidmaatschappen die worden aangeboden in deze groep.
 • Geselecteerde lidmaatschappen: Selecteer welke lidmaatschappen via deze link aangeboden moeten worden. Dit doe je door op het lidmaatschap links te klikken en deze naar de rechterkolom te verplaatsen.
 • Positie: Bepaal in welke volgorde de lidmaatschappen online getoond worden. Om de positie te wijzigen kunnen de lidmaatschappen naar boven/beneden gesleept worden. 

Voorbeeld van een online verkooppagina. 

mceclip2.png

Door op "Alle voordelen bekijken" te klikken, zie je de lange beschrijving die bij het lidmaatschap is ingevoerd.


Lidmaatschap online gebruiken


Om klanten met een lidmaatschap online voordeel te kunnen geven moeten deze klanten een klantlabel krijgen, meer informatie hierover vind je hier. 

Neem voor meer informatie over lidmaatschappen of donaties contact op met Tixly Support.


Donatie


Ook is het mogelijk via de lidmaatschap module een donatie aan te maken om zo klanten in het bestelproces of op een losse donatie pagina om een donatie te vragen. 

Om een nieuwe donatie toe te voegen ga je naar Administratie - Lidmaatschappen - Lidmaatschappen en klik je rechts boven in de hoek op Lidmaatschap toevoegen. 

Informatie

Scherm­afbeelding 2023-08-08 om 11.41.53.png

 • Naam: De naam van de donatie. Wordt zowel in de Box Office als online getoond. 
 • Organisatie: Wanneer er meerdere organisaties zijn kan hier de juiste organisatie gekoppeld worden.
 • Afkorting: Afkorting van de donatie. 
 • Prijs: Als hier een 0 wordt ingevuld, dan wordt het een vrij veld. 
 • BTW: Geef aan of er BTW betaald wordt over de donatie. 
 • Kleur: Kies een kleur die online en in de Box Office gebruikt wordt. 
 • Type: Kies donatie (dit kan na het opslaan niet meer gewijzigd worden).
 • Aantal leden: hoeft bij een donatie niet ingevuld te worden. 
 • Tagline: Wordt getoond in het online bestelproces. 
 • Korte omschrijving: Een korte omschrijving om de donatie te omschrijven, wordt online getoond.
 • Lange omschrijving: Een langere omschrijving om de donatie te omschrijven, wordt online getoond.
 • GiftCardGroups: Geef aan of de donatie met een specifieke cadeaukaart mag worden betaald. 
 • Voordelen: hoeft bij een donatie niet ingevuld te worden. 

Nummer

mceclip2.png

 • Use sequence: Indien JA, worden er opeenvolgende nummers gebruikt. Indien NEE, worden de nummers op willekeurige volgorde uitgegeven. 
 • Number start: Bepaal bij welk nummer de reeks nummers moet beginnen. 
 • Number end (alleen zichtbaar wanneer 'use sequence' op nee staat)Wat is het hoogst mogelijke nummer in de reeks. 

Let op! Number End moet altijd een hoger nummer zijn dan Number start. Het mag dus niet zoals in de default en in het onderstaande voorbeeld op 0 staan:

mceclip0.png

 • Number length: Geef aan uit hoeveel cijfers het nummer moet bestaan.
 • Prefix: Geef aan of er een vast voorvoegsel voor het nummer moet komen te staan. 
 • Postfix: Geef aan of er een vast achtervoegsel achter het nummer moet komen te staan. 
 • Example: Een voorbeeld van een nummer uit de reeks.

Let op! Het aantal nummers moet altijd een hoger getal hebben dan het startnummer. 

 


Geldigheid / Verlenging

mceclip0.png

Donaties kunnen ook gebruikt worden om maandelijks/jaarlijks te verlengen. In deze gevallen wordt de geldigheid/verlenging gebruikt. Indien het gaat om een eenmalige donatie kan de geldigheid ingevuld worden. Een donatie blijft tonen in de klantenkaart zolang de donatie geldig is.

 

Automatische verlenging is alleen beschikbaar als er gebruik wordt gemaakt van Automatische Incasso's, neem voor meer informatie over automatische incasso en het gebruik van de nieuwe e-mail templates contact op met Tixly Support


Internet

mceclip1.png

 • Online beschikbaar: Kies of de donatie online verkocht mag worden. Indien Nee, dan is deze alleen beschikbaar in Box Office.
 • Start online verkoop: Vanaf wanneer is de donatie online beschikbaar?
 • Einde online verkoop: Tot wanneer mag de donatie online worden aangeboden?
 • Online zichtbaar: Vanaf wanneer mag de donatie online zichtbaar zijn? Deze datum kan afwijken van de start verkoop als je alvast wilt aankondigen dat de verkoop eraan komt. 
 • Offer with purchase (alleen voor donaties): Indien JA, wordt de klant in de laatste stap van het bestelproces de optie geboden een donatie toe te voegen aan de bestelling. mceclip0.png
 • E-mail template voor online verkoop: Er kan een specifieke e-mail template worden gekoppeld aan een donatie. 

Financiën

Er kan een extern referentienummer, afdeling en account toegevoegd worden, die worden gekoppeld aan de financiële export.


Groepen


Om een donatie online te kunnen verkopen moet er een groep worden gemaakt. Dit kan via Administratie - Lidmaatschappen - Groepen, door rechts boven in de hoek op Voeg lidmaatschapsgroep toe te klikken kun je een nieuwe groep maken. 

 


Informatie

Scherm­afbeelding 2023-08-08 om 12.14.43.png

 • Naam: De naam van de groep, wordt zowel in de Box Office als online getoond in de header. 
 • URL: Geef aan waar de URL op moet eindigen. Bijv. https://tixnl.nl/buyingflow/membership/donatie/
 • Online beschikbaar: Moet op JA staan als de donatie online beschikbaar moet zijn. 
 • Skin: Als er meerdere skins beschikbaar zijn kan er voordat de link gekopieerd wordt gekozen worden welke skin er gebruikt moet worden.
 • Weblink: Link naar de online verkooppagina. 
 • Titel: Titel van het online informatieveld. 
 • Omschrijving: Algemene beschrijving van de donaties die worden aangeboden in deze groep.
 • Geselecteerde lidmaatschappen: Selecteer welke donaties via deze link aangeboden moeten worden. Dit doe je door op het lidmaatschap links te klikken en deze naar de rechterkolom te verplaatsen.
 • Positie: Bepaal in welke volgorde de donaties online getoond worden. Om de positie te wijzigen kunnen de donaties naar boven/beneden gesleept worden. 

Voorbeeld van een online verkooppagina. 

Scherm­afbeelding 2023-08-08 om 12.19.26.png