Tixly Scanner

De Tixly Scanner App is beschikbaar voor iOS en Android apparaten.

Op Android wordt een breed scala aan scanners ondersteund, zoals Datalogic, Wepoy en Zebra. Scannen met een mobiele telefoon via de camera is ook mogelijk. Meer informatie over het installeren van de app vind je hier.

Open de app, log in met een actieve Tixly login (zie gebruikers) en selecteer het juiste land. Voor de beste logging adviseren we om per scanner een gebruiker aan te maken. Op die manier kun je precies zien door welke scanner een ticket is gescand. Het is echter ook mogelijk om één gebruiker voor alle apparaten aan te maken.

De app logt direct in op het scan scherm en is klaar om te scannen. Standaard scant de app alle evenementen waartoe de gebruiker toegang heeft en die vallen binnen de scan instellingen die zijn ingesteld in Box Office.


Evenementen

Als er meerdere evenementen tegelijkertijd plaatsvinden, kun je specifieke evenementen selecteren om te scannen. Tik in de linkerbenedenhoek op het kalenderpictogram om te zien welke evenementen nu en/of later kunnen worden gescand.

Als je specifieke evenementen wil selecteren, tik dan op Bewerken in de rechterbovenhoek en zet de schuif achter een evenement datum op actief of niet actief. Tik op Opslaan en keer terug naar de scan-tab, te vinden achter de barcodepictogram, om te beginnen met scannen.

 

IMG_9967.PNG

Als het evenement niet in de lijst staat, kun je de scantijden aanpassen in Box Office. Zie de paragraaf Scannen in de handleiding over het maken van een evenement.


Instellingen

Tik op het tandwiel in de rechterbovenhoek om het instellingenmenu te openen. Hier kun je verschillende instellingen configureren.

Ingang

Je kunt zalen en ingangen selecteren en de scanner configureren om specifieke tickets te scannen. Bij locaties met meerdere zalen kun je kiezen voor één of meerdere zalen.

IMG_0138.jpg

Bij zalen met meerdere ingangen kun je kiezen voor één of meerdere ingangen.

IMG_0139.jpg

De configuratie wordt op je mobiel of op de scanner opgeslagen, niet bij de gebruiker.

Scan instellingen

IMG_0141.PNG

Tickets & Producten

Het is mogelijk om de scanner te configureren om zowel tickets als productbarcodes te scannen, of een van beide.

Camerapositie (alleen op mobiel)

Je kunt schakelen tussen de camera aan de voorkant en de achterkant van een toestel.

Kiosk-modus (alleen op Android-apparaten)

Deze functie stelt de scanner-app in een speciale modus, zodat deze gebruikt kan worden om tickets te scannen zonder dat iemand het apparaat bedient. De functionaliteit wijkt enigszins af van de normale scan-werking. Het display toont geen details van de eigenaar van de gescande tickets. Na een korte time-out keert de scanner terug naar de neutrale scanmodus.

Om naar de kioskmodus te gaan, moet een pincode worden ingesteld. Om de kioskmodus te verlaten, tik je met twee vingers op het scherm. Er verschijnt een dialoogvenster waarin je de pincode kunt invoeren.

Barcodetypen (Alleen op mobiel)

Je kunt barcode types selecteren die scanbaar moeten zijn. De barcodes die Tixly gebruikt zijn Code128, waar de app standaard op reageert. Mobiele tickets kunnen echter ook als QR-code worden weergegeven, afhankelijk van de app waarmee de klant de tickets opslaat.

Als er externe barcodes zijn geïmporteerd om te scannen, kun je het gebruikte barcodetype inschakelen. Voor betere prestaties is het beter om zo min mogelijk barcodes te selecteren.

App instellingen

IMG_0141 copy.PNG

Deze instellingen veranderen de look & feel van de app (taal en lichte of donkere modus), de trillingen (haptische feedback) en de geluiden. Het heeft geen invloed op wat door de scanner kan worden gescand.


Scannen

Tik op Tik om te scannen om een ​​ticket te scannen met de camera, houd de camera boven de barcode en wacht tot de app de barcode leest. Wanneer je een hardwarescanner gebruikt, richt je de laser op de barcode. Je hoeft in dat geval niet op het scherm te tikken. Om barcodes handmatig in te voeren, tik je op het toetsenbordpictogram in de linkerbovenhoek.

Screenshot 2024-06-12 at 16.31.57.jpeg

Na het scannen van een ticket kunnen er verschillende berichten verschijnen:

Ticket gescand

Dit is een geldig ticket en geeft toegang tot het evenement.

IMG_0144.jpg

Ticket al gescand

Dit ticket is al eerder gescand. Veeg omhoog om te zien wanneer de tickets zijn gescand.

IMG_0146.PNG

Ongeldig ticket

Deze barcode staat niet (meer) in het systeem als geldig ticket, het kan zijn dat het ticket geannuleerd is, of dat een verkeerde code gescand is.

IMG_9981.PNG

Verkeerde evenement

De bezoeker bevindt zich bij de verkeerde zaal of ingang, of de scanner is verkeerd geconfigureerd.

IMG_9980.PNG

Scannen nog niet gestart 

Het getoonde ticket is voor een evenement dat nog niet kan worden gescand.

IMG_9979.jpg

Scannen geëindigd

Het aangeboden ticket is voor een evenement dat niet langer actief is om te scannen.

IMG_0234.jpg

Snel meerdere tickets in een bestelling scannen

Als de bestelling meerdere tickets voor hetzelfde evenement bevat, toont de app x van y gescand. Het groene vak met ticketinformatie ziet eruit als gestapelde tickets. Door op het vakje te tikken, wordt een lijst met alle andere tickets geopend. Het is dan mogelijk om individuele tickets als gescand te markeren door erop te tikken. Scan alle tickets in de bestelling via de knop Scan alle tickets onderaan.

IMG_0145 2.jpg

Product scannen

In de scannerinstellingen kan het scannen van producten worden geactiveerd. Wanneer een ticket wordt gescand waarbij ook een product in de bestelling zit, wordt dit weergegeven wanneer er omhoog wordt geveegd.

IMG_0235.jpg

Evenementgerelateerde producten kunnen alleen worden gescand als het verbonden evenement actief is om gescand te worden. Niet-evenementgerelateerde producten kunnen op elk moment worden gescand.

Lidmaatschap scannen

Indien geconfigureerd in Box Office kunnen lidmaatschappen worden gescand om toegang te geven tot ongenummerde evenementen.

IMG_0226.jpg

Nadat een lidmaatschap een succesvol gescand is, wordt er automatisch een gratis ticket voor de klant aangemaakt en gemarkeerd als gescand. Er kan slechts één ticket per lidmaatschap worden aangemaakt. Meerdere keren scannen van een lidmaatschap levert geen extra tickets op.

 

Vector.png
Het scannen van lidmaatschap(pen) is alleen mogelijk wanneer het evenement waaraan het lidmaatschap gekoppeld is actief is om gescand te worden.
 

Scanmeldingen

Op klantlabels, toekenningen en kaartsoorten kunnen scanmeldingen worden geconfigureerd in Box Office. Wanneer een ticket met een scanmelding wordt gescand, verschijnt het bericht bovenaan het scherm.

IMG_0329.jpg

Uitscannen van tickets

Het is mogelijk om tickets na het scannen weer uit te scannen. Hiermee kunnen bezoekers bijvoorbeeld de zaal verlaten als ze iets uit de auto moeten halen. Het activeren van de uitscan-functionaliteit wordt gedaan op werkgroepniveau om deze voor alle evenementen te activeren. De instelling kan ook worden beheerd op evenementniveau onder het tabblad Scannen.

Om het een ticket uit te scannen, kun je een reeds gescand ticket nogmaals scannen. Tik vervolgens op de knop Scan uit en er zou bovenaan een succesbericht moeten verschijnen.

IMG_9984.PNG

IMG_9985.PNG

Wanneer je de bestelling opent door op de stapel tickets te tikken, kun je elk ticket uitscannen door op de afzonderlijke tickets te tikken.

Het uitscannen is alleen beschikbaar voor tickets voor evenementen. Het is niet mogelijk om lidmaatschappen of producten uit te scannen.

 


Klant opzoeken

Het vergrootglaspictogram in de rechterbenedenhoek opent de mogelijkheid om naar klanten te zoeken. Hiermee is het mogelijk om bezoekers die hun tickets zijn vergeten of waarvan de tickets beschadigd zijn, handmatig in te checken. Je kunt de app ook gebruiken voor een gastenlijst.

IMG_9969.PNG

Nadat op de naam van de klant is geklikt, wordt een lijst met alle bestellingen van de klant weergegeven. Klik op de bestelling om de lijst met tickets te openen en klik vervolgens op de tickets om te scannen.

Bovenaan de pagina wordt de klantlabelmelding weergegeven.

Screenshot 2024-06-25 at 17.30.20.jpeg

De lijst die verschijnt als je op het vergrootglas klinkt, toont de laatste scans van de gebruiker. Als dezelfde gebruiker op meerdere scanners wordt gebruikt, is dezelfde lijst op alle scanners zichtbaar.