Waarom is een abonnement online niet zichtbaar?


Dit kan een aantal redenen hebben:


Zijn aan alle losse evenementen in het abonnement de abonnement kaartsoort toegevoegd?

 

mceclip0.png

 


 

Is de abonnementsprijs aan het abonnement zelf toegevoegd?

 

mceclip1.png

 


 

Staat het aantal bij minimum evenementen goed ingesteld?

Admin - abonnementen - juiste abonnement - tabblad informatie

 

mceclip2.png

 


 

Staat bij toegangsrechten de toegang correct bij de kaartsoorten?

Er moet altijd minimaal 1 kaartsoort op lokale verkoop + internet staan.

 

mceclip0.png