UiT Databank

Events uit Tixly publiceren in de UiTdatabank

Inleiding

De Tixly UiTdatabank koppeling stuurt periodiek (dat nu ingesteld op elk uur (10 minuten voor het hele uur) informatie van events naar de UiTdatabank API om daar verwerkt te worden. 

Er wordt geen informatie terug gelezen, anders dan de ID's van de aangemaakte events en afbeeldingen. 

Configuratie

Genres

Binnen Tixly moeten alle genres (/Module/List/EventCategory) voorzien worden van minimaal 1 ID van een UiTdatabank-Type en eventueel nog een ID van een UiTdatabank-thema. Dit is een instelling die Tixly beheert. 

Indien een theater graag een extra genre wilt, contacteer dan Tixly support zodat we het nieuwe genre ingeven en voorzien van mapping op de UiT-types.

Genre Tixly

gekoppeld aan

Type UITDB

ID

Genre UITDB

ID

Humor

 

Theatervoorstelling

0.55.0.0.0

Humor en comedy

1.3.10.0.0

Theater

 

Theatervoorstelling

0.55.0.0.0

 

 

Dans

 

Dansvoorstelling

0.54.0.0.0

 

 

Muziek

 

Concert

0.50.4.0.0

 

 

Familie

 

Theatervoorstelling

0.55.0.0.0

 

 

Film

 

Film

0.50.6.0.0

 

 

Circus

 

Theatervoorstelling

0.55.0.0.0

Circus

0.52.0.0.0

Expo

 

Tentoonstelling

0.0.0.0.0

 

 

Workshop

 

Cursus met open sessie

0.3.1.0.1

 

 

Lezing

 

Lezing of congres

0.3.2.0.0

 

 

Operette

 

Theatervoorstelling

0.55.0.0.0

Opera en operette

1.5.0.0.0

Musical

 

Theatervoorstelling

0.55.0.0.0

Musical

1.4.0.0.0

Vorming

 

Lezing of congres

0.3.2.0.0

 

 

Jazz

 

Concert

0.50.4.0.0

Jazz en blues

1.8.2.0.0

Klassiek

 

Concert

0.50.4.0.0

Klassieke muziek

1.8.1.0.0

Ballet

 

Dansvoorstelling

0.54.0.0.0

Ballet en klassieke dans

1.9.1.0.0

Muziektheater

 

Theatervoorstelling

0.55.0.0.0

Tekst- en muziektheater

1.3.1.0.0

Opera

 

Theatervoorstelling

0.55.0.0.0

Opera en operette

1.5.0.0.0

Festival

 

Festival

0.5.0.0.0

 

 

Kamp

 

Kamp of vakantie

0.57.0.0.0

 

 

Lessenreeks

 

Lessenreeks

0.3.1.0.0

 

 

 

Organisaties

Koppel je organisaties met de organisator in de UiTdatabank. Dit doe je door in de detailpagina van de organisatie in Tixly, het ID van de uitdatabank in te voeren bij external ID.

Scherm­afbeelding 2023-07-25 om 14.26.19.pngLocaties

Het ID van de uitdatabank kan je vinden in de uitdatabank zelf. Ga naar de detailpagina van de organisator en kopieer het ID uit de url. 

Promotor

Het is ook mogelijk om een promotor te koppelen met een UiTdatabank-Organiser. Dit doe je door in de detailpagina van de promotor in Tixly, het ID van de uitdatabank in te voeren bij external ID.

Scherm­afbeelding 2023-07-28 om 11.37.59.png

 • Indien de promotor van een event gekoppeld is aan een Organiser in de UiTdatabank, zal deze als organiser worden meegestuurd bij het event. 
 • Indien de promotor van een event niét gekoppeld is aan een Organiser in de UiTdatabank, zal de Organiser als organiser worden meegestuurd bij het event.

Locaties

Het ID van de uitdatabank kan je vinden in de uitdatabank zelf. Ga naar de detailpagina van de locatie en kopieer het ID uit de url. 

Scherm­afbeelding 2023-07-28 om 11.57.28.png

 

Omschrijving productie

Er moet altijd een omschrijving staan in het omschrijving veld in een productie. 

Invoer event

De volgende tabel laat zien welke gegevens er gestuurd worden en welke verplicht (*) zijn.

UiTDB veld * Herkomst in Tixly Opmerkingen
name * Event Naam en Ondertitel  
description * Productie omschrijving Bij events in meerdere producties, wordt die van de standaard productie gebruikt.
startDate * Event Datum & tijd  
endDate * Event Einddatum  
location * Locatie  Zie onder
terms * Genres Zie onder
bookingInfo,availabilityStarts * Start online verkoop  
bookingInfo,availabilityEnds * Einde online verkoop  
bookingInfo,url * Skin URL 1e Skin van de organisatie die eigenaar is van het event
bookingInfo,urllabels * Vast ingestelde waardes  
priceInfo * Online vanaf prijs  
mediaObject   Evenement afbeelding van de productie

Bij events in meerdere producties, wordt die van de standaard productie gebruikt.


Omschrijving 

Copyright

organizer   Organisatie / Promoter  

bookingAvailability

  Verkoopstatus van een event  
 

Let op!

 • Voeg minstens 1 bestaand genre toe.
 • Voeg het label “UiTDB” toe
Scherm­afbeelding 2023-07-28 om 11.45.41.png

Doorsturen event

Een Tixly-event wordt doorgestuurd naar de UDB indien:

 • Alle verplichte velden zijn ingevuld
 • Het label UiTDB is toegevoegd
 • De organiser/promotor en location hebben een cdbID
 • Een genre is toegevoegd (opmerking: UDB aanvaardt één en slechts één Eventtype) 
 • Online te koop zijn, nu of in de toekomst ingesteld
 • Zichtbaar datum in verleden
 • er moet een omschrijving staan in het omschrijving veld in een productie

Organisaties en locaties aanmaken kan hier: https://uitdatabank.be/dashboard