Basket rules

Basket rules i Tix er dit værktøj for fleksibel prissætning og andre ændringer i indkøbskurven. De åbner for en ny måde at give fordele til visse kunder eller på specifikke ordrer.

En Basket rule består af Betingelser/Conditions (De betingelser der skal være opfyldt) og Handlinger/Actions (De ting du ønsker skal ske). Hvis Betingelserne bliver opfyldt, vil alle Handlinger der er defineret blive aktiveret.

Du kan have regler med handlinger der ændrer priserne på genstande i kurven, der sætter særlige leverings- og betalingsmetoder eller der resulterer i en (mersalgs) besked der bliver vist. Her er nogle eksempler på funktionaliteter du kan lave med dette modul:  

 • Køb 5 billetter, få 1 gratis.
 • Undgå gebyr hvis du er medlem.
 • Køb 4 billetter for forestillinger i december og få 2 drinks med 50% rabat.
 • Vis en besked til kunder med 10+ billetter i en transaktion, der endnu ikke er medlemmer, at de kan få 5% rabat hvis de bliver medlemmer. De kan så tilføje medlemskab og få rabat i samme transaktion.

Reglerne gælder både online og i BoxOffice. Online vil handlingerne automatisk blive udført, mens man i BoxOffice vil få foreslået handlinger når betingelserne er mødt.

OBS!

Hvis du har en Workgroup med flere organisationer, kan regler blive begrænset til én organisation eller design. Hvis "ingen" er valgt under organisation, vil det virke på alle organisationer.

 


Tilføj Basket Rule


For at lave en ny Basket Rule gå til Administration - Basket Rules og tryk på Add rule i det øvre højre hjørne.

Information

mceclip0.png

 • Name: Skriv et let genkendeligt navn for internt brug.
 • Organisation: Vigtigt at angive når en Workgroup har flere organisationer med deres eget skin. Dette gør så regler kun bliver aktiveret på det skin der er forbundet med Workgroupen. Når du ikke sætter en organisation på en regel, vil den virke på alle skins.
 • Priority: Dette er den rækkefølge regler vil blive anvendt i, fra lav til høj. 
 • Has valid dates: Tillader at sætte en tidsramme for hvornår reglen skal være aktiv.
 • Is active: Når den ikke er aktiv, er reglen ikke gældende.  

Conditions

En Condition eller Betingelse er et sæt af logiske erklæringer der er anvendt på det indhold af en transaktion og den kunde der er ved at købe.

Dette gøres på siden med indkøbskurven og i BoxOffice, hver gang noget bliver tilføjet, fjernet eller ændret i indkøbskurven.

Betingelserne af alle aktive regler bliver evalueret, og når de bliver opfyldt, vil alle handlinger tilknyttet reglen blive anvendt.

Et eksempel på en betingelse:

Her findes to linjer med erklæringer:

 • Den første erklæring fortæller hvilke eventbilletter der skal kigges efter i kurven. 
 • Den anden erklæring fortæller at man skal have minimum 3 af disse billetter. 

Fordi de to erklæringer er forbundet af en AND operatør, vil hele betingelsen kun blive opfyldt hvis du har 3 eller flere billetter til en event før eller på datoen 01.01.2022 i kurven.

 

Der findes en AND og en OR operatør. Forskellen er: 

 • AND: Alle erklæringer (eller grupper af erklæringer) der er forbundet med denne operatør SKAL være opfyldt. Ligesom i ovenstående eksempel.
 • OR: Hvis bare en af de erklæringer der er forbundet med denne operatør er opfyldt, vil betingelsen blive udført.

I dette eksempel bliver tjekket for om køberen har et særligt kundetag ELLER et særligt aktivt medlemskab. 

Oversigt over parametre 

De følgende parametre kan be brugt i en erklæring. De er kategoriseret som i denne tabel.

 

Kategori

Parameter

 

General

Count

Kan bruges som med næsten alle andre erklæringer for at tjekke antallet af gange det bliver opfyldt. 

 

Når der ikke er specificeret en Count, vil Count på 1 eller derover blive brugt. 

Tickets

Event

Et specifikt event 

 

Promoter

En specifik promoter 

 

Primary event group

Primære produktion

 

Secondary event group

Sekundær produktion

 

Event start date

Event startdato

 

Ticket type

Billettype

 

Ticket price

Billetpris

 

In specific subscription

I specifikt abonnement

 

In subscription

I abonnement

Events

Events with primary event group

Events med primær produktion

 

Events with secondary event group

Du kan sætte en sekundær produktion på et udvalg af events, og bruge det her til at udvælge hele denne gruppe på én gang. For eksempel Giv 50 events til den sekundære gruppe "Forårsfestival".

 

Events with promoter

Events med arrangør

 

Hours to first event

Timer til det første event starter

 

Event start date

Eventets startdato

Subscriptions

Subscription

Abonnement

 

Promoter

Arrangør

 

Number of events in subscription

Antallet af events i abonnementet

Products

Product

Produkt

Memberships

Membership

Medlemskab

 

Donation

Donation

Giftcards

Giftcard group

Gavekortsgruppe

Customer

Customer has tag

Kunde har kundetag

 

Customer has active membership

Kunden har et aktivt medlemsskab

 

Customer has active donation

Kunden har en aktiv donation

Order

Environment

Boxoffice eller Online

 

Salemode

Personligt | Fjernsalg

 

Box Office user

Specificer særlige brugere 

 

Has cookie

Bruges til specielle integrationer 

 

Number of tickets per event

Tjekker alle events i ordren, om hvorvidt de matcher antallet. For eksempel mindst 2 billetter pr. event. 

 

Number of tickets

Total antal billetter i ordren, uden begrænsning af andre erklæringer. 

 

Number of subscriptions

Hvor mange abonnementer du køber i alt. på tværs af forskellige medlemsskaber.

 

Number of subscriptions per subscription type

Tjekket alle abonnementstyper i en ordre, og tjekker det med lavest antal. Har kunden købt 4 abonnementer til "Musical" og 3 til "Teater", vil parametret her give "3".

 

Number of unique subscription types

Antallet af unikke abonnementstyper. I eksemplet ovenfor vil dette være 2. 

 

Number of unique events

Tæl alle events i en ordre uden at tage højde for om de er eller ikke er i et abonnement.

 

Number of donations

Antallet af donationer

 

Number of products

Antallet af produkter

 

Number of unique products

Antallet af unikke produkter

 

Number of memberships

Antallet af medlemskaber

 

Number of unique memberships

Antallet af unikke medlemskaber

 

Number of giftcards

Antallet af gavekort

 

Number of unique giftcards

Antallet af unikke gavekort

 

Delivery type

Leveringstype

 

Delivery price

Leveringspris

 

Delivery method

Leveringsmetode

 

Total price of the order

Total pris på hele ordren

 

Subscription renewal

Er nogle af abonnementerne i ordren en fornyelse. 

 

Promo code

Når denne er brugt i en regel, vil en promokode-boks bliver vist ved købs checkud.

 

Generelt er det bedst kun at bruge parametre i én kategori i én gruppe. Det er muligt at blande dem, men det er lettere at forstå hvad der skal ske hvornår, hvis de holdes separat. 

For eksempel: En betingelse med gruppe (1) der har 4 erklæringer om Events og en gruppe (2) med to erklæringer om kunden. 

Hvert parameter kan blive sammenlignet med en værdi. Når et parameter bliver sammenlignet med en numerisk værdi, vil du have disse muligheder, kaldet Sammenligningsoperatører

 • less or equal - mindre end eller det samme som
 • less - mindre end
 • not equal - ikke det samme som
 • greater - større end
 • greater or equal - større end eller det samme som

Eksempelvis: Test hvorvidt en ordre indeholder 2 eller flere produkter vil du vælge: [Number of products]  [greater or equal] [2]

Andre parametre kan enten være: 

 • equal - Lig med
 • not equal -  Ikke lig med

Eksempel: [Customer has active membership] [equal] [Friends of the Opera]


Actions / Handlinger

Når betingelsen er opfyldt, altså når alle erklæringer er sande, vil handlingen til reglen blive udført.

Hver regel skal have mindst én handling, men kan have så mange handlinger du ønsker.

De følgende handlingstyper er mulige: 

 • Discount: (Rabat) Ændr prisen på varer i ordren. 
 • Message: (Besked) Vis en meddelelsesboks med informationer eller mulighed for mersalg. 
 • Change delivery price: Ændre leveringsprisen.
 • Change order fee: Ændre ordregebyret.
 • Override delivery options: Overskrid leveringsmuligheder.
 • Override payment options: Overskrid betalingsmuligheder.
 • Set payment interval options: Sæt betalingsvalgs muligheder.
 • Override merchants - Overskrid merchant

Her ser du en discount-handling med 25% rabat på hver 2. billet med et max på 4 gange man kan opnå rabatten til 2 specifikke events.

rules-discount.jpg

 

Discount/Rabat handling

Denne handling tillader at du ændre prisen på varer i kurven. Det er vigtigt at den vare du ønsker får rabat skal specificeres inde i rabathandlingen. Betingelserne der bruges for at tjekke om reglen er opfyldt bestemmer ikke hvilken vare der får rabat. Dette kan virke underligt, men giver dig en stor fleksibilitet. 

En vare med rabat vil i kurven blive vist med den nye pris, mens den normale pris vil være streget ud for at fremhæve rabatten. Se nedenfor

Type: Rabatten kan være i procent af den originale pris (-25%), en fast værdi fratrukket den originale pris (-5) eller du kan sætte en helt ny pris. 

Count: Her vælger du hvor mange varer der skal have rabatten. Skal det være ubegrænset (unlimited) eller begrænset (limited) til et antal af varer. Interval giver dig mulighed for at vælge hver anden vare op til et maksimalt antal af varer der får rabat. Sætter du Count til Subscriptions (Abonnement) vil rabatten være på alle billetter i de valgte medlemsskaber, uanset hvor mange eventbilletter der er deri. 

Condition + Predicate + Category: Dette specificerer hvilken vare i kurven der skal have rabatten pålagt. 

Med Predicate sat til All kan du sætte kategorien til at være Billetter, Produkter, Gavekort eller Medlemsskaber. 

Eksempelvis: [Cheapest + All + Tickets] betyder at ud af alle billetter i kurven, skal rabatten gælde for den billigste. 

At sætte Predicate til "Specific" tillader dig at sætte en kategori såsom "Events" og at vælge et antal af specifikke events. Dette vil give rabatten kun til billetter til dise events. (Se billedet ovenover)

Som kategori kan du vælge: Events, Event groups, Secondary event groups, Promoter, Subscriptions, Products, Memberships and Ticket Types.

Message/Besked handling

Med beskedhandlingen kan du vise en besked til kunden på kurvesiden. Dette kan bruges til at informere brugere om varer i deres ordre, advare brugere der køber et event eller krydssælge specifikke varer. Eksemplet på en simpel besked ses her: 

 

rules-message.jpg

 

Beskeder kan sættes efter sprog og består af en overskrift (Header) og en besked (Message). I beskeden kan du bruge formatering og indsætte links. Disse links kan du bruge til at henvise til specifikke sider på din hjemmeside, hvor brugere kan købe billet til flere events, eller læse mere om medlemsskabsfordele. Du kan samtidig vælge kun at vise dette til de kunder, der ikke allerede er medlemmer. 

Type: Dette ændrer farven på beskedboksen. Dette kan også ændres under skins for at fremstå endnu tydeligere. 

Position: Bruges for at positionere beskeder hvis der er flere beskeder der skal vises. 

Recommended events, Recommended subscriptions, Recommended memberships: Her kan du udvælge nogle varer du ønsker der skal vises for at skabe mersalg med din besked.

Change delivery price - Skift leveringsprisen

Sætter en ny pris for den aktive leveringsmetode. Eksempel: når en bruger køber mere end 4 billettter, vil leveringsgebyret være billigere.

Change order fee - Skift ordregebyer:

Sætter en ny pris for ordregebyret. Eksempel: Hvis du normalt tager 10 kr. pr. ordre, kan du slætte gebyret til 0 kr.  for kunder der har et VIP kundetag. 

Override delivery options - Overskrid leveringsmuligheder

På eventniveau kan du specificere hvilke leveringsmuligheder der er på et event. Her kan du ændre dette for en given ordre. Eksempel: Hvis eventet er mindre end 5 dage ude i fremtiden, tillad kun at der bestille digitale billetter. 

Override payment options - Overskrid betalingsmuligheder

Dette er ikke en mulighed i Danmark.

Override Merchants - Overskrid handlende

 

 


Priority - Prioritet

Alle regler bliver evalueret i rækkefølge. Alle regler der kun består af rabat eller beskeder vil blive effektueret. For regler der har enhver anden handling, vil det kun være den første regel der er et match der bliver effektueret.  

Eksempelvis som herover: Hvis du har en kurv der matcher regel #40 og også matcher regel #35, vil kun den øverste, med lavest nummer i prioritet blive effektueret. Dette er fordi de begge har en "Override delivery Options"-handling (symboliseret med det grønne lastbilsikon

Dette betyder at de øvrige handlinger på regel #35 heller IKKE vil blive effektueret.

This means that the other actions of the bottom rule will also not be executed.

Tip!

Det er en god idé at have for vane at sætte regler med specifikke betingelser højt på listen, med lav prioritet, og have de mere generiske regler med bred definition lavere på listen. 

 

 


Eksempler


AND og OR - Let at forveksle

Se nedenstående eksempel. Det er et forsøg på at tjekke om nogen køber til én af de valgte events og har et særligt tag. Dette eksempel vil dog trigge handlinger for mange flere ordrer end ønsket.

mceclip0.png

Betingelsen har [OR] på to events, men også en [Customer has tag] erklæring. Den nederste gruppe har kun ét statement og derfor er "AND" og "OR" inaktivt (kan ses ved den grå tone der er lagt over).

Dette resulterer i at kunder der ENTEN har billet til den 22/6 ELLER har billet til den 18/7 ELLER har kundetag: Gold member vil opfylde reglen, og derved opleve at handlingen bliver effektueret.  

Den korrekte opsætning er som her:

mceclip1.png

Her kan du se at [Customer has tag]-erklæring OG gruppen nedenunder begge må være opfyldt. Den nederste af de to grupper bliver opfyldt når en af de to events er i kurven.  

Target persons not having a specific membership.

Her er et eksempel hvis du gerne vil promovere et medlemsskab til personer der køber noget, f.eks. en person der køber 10 eller flere billetter, men ikke er medlem. Denne opsætning vil opnå et forkert resultat:

mceclip0.png

Reglerne skal tages bogstaveligt, og derfor vil ovenstående: 

- Tjekke om kunden har et aktivt medlemsskab der IKKE er typen Goldmember

OG

- Tjekke om kunden har et aktivt medlemsskab der IKKE er typen Silvermember. 

Her vil alle der har et aktivt medlemsskab, men som ikke er guld eller sølvmedlemmer blive påvirket, men IKKE de kunder der slet ikke har et medlemsskab.

Den korrekte måde at gøre der er sådan her:

mceclip1.png

Her tjekker du om kunden har 0 medlemsskaber af typen Silvermember og 0 medlemsskaber af typen Goldmember. Dette virker så også når kunden slet ikke medlemsskaber har. 

På samme måde kan du gøre for at tjekke om kunder har et særligt kundetag.